صفحه نخست >> چهره ها تعداد نظرات: 0

انتقاد «مهناز افشار» از رفتارها در فضاي مجازي

باني فيلم/ مهناز افشار ضمن انتفاد از رفتار در فضاي مجازي در اينستاگرام نوشت: «دنياي جالبي شده؛ آن هم در فرهنگ و در سرزمين ما البته متفاوت تر و عجيب تر از سرزمينهايي که با دنياي ارتباطات بيشتر از ما نزديک بودند و برايشان قابل دسترس بود و هست . براي من با شما عزيزان همه اين سالها،اينجا پر از تجربه شد، ديدن تصاوير واقعي شما، احساسات واقعي، نقدهاي شما، محبت و حمايتهاي شما و .... اين روزها بيشتر از گذشته به اين مهم رسيدم که براي تکامل، براي رفتن به سمت هدف، آرزوها و روياها بايد ايستاد و نکته اي که باعث اين دلنوشته شد و تجربه نشانم داد و شما، اين است که از خواندن کامنتها و ادبيات و نظرهاي شما عزيزان بيشتر متوجه مي شوم و حتي مي آموزم که اصلا ما قرار نيست شبيه به همان کساني شويم که ادبيات و رفتار و گفتارشان را دوست نداشته و نداريم، نبايد شبيه به کساني شد که به همه رفتارها و عملکردهاي اجتماعي آنان معترض بوده و هستيم.نبايد و نخواهد شد، چون هم در اين فضا و هم در جامعه به هم يادآوري خواهيم کرد و از نتيجه اعمال فردي خودمان، متوجه تغييرات به سمت بهتر شدن يا بدتر شدن خودمان خواهيم شد و من همچون شما از قضاوتهاي عجولانه و کذب عقب نشيني نخواهم کرد، از سليقه هاي شخصي و پر غرض ناراحت نخواهم شد، چون دنيا با همه اين تضادها و تناقض هايش ما را به تکامل مي رساند و در نهايت اگر همين اندک فضاي ارتباطي هم نداشتيم، اين تبادل ها،گلگي کردنها، آرزوها، اطلاع رسانيها، محبت ها، نقدها، ياداوري کردن ها، غم ها و شاديهاي هم را نميدانستيم و بي خبر مي مانديم از واقعيت. اميدوارم در اينجا با هم بيشتر از گذشته آشنا شويم و براي بهتر شدن هم و براي اتفاقهاي بهتر دست هايمان واژه ها درست و مهم را پيدا کند و تايپ کند، مي شود همين جا تاثيرگذار باشيم به سوي بهتر شدن .ممنونم که همه اين سالها بوديد و هستيد. پي نوشت: اين دلنوشته از سر صبر خواندش ميگويد، نه حکم است، نه درس و نه تخصص فقط آنچه اعتقادم است و انجام ميدهم و باورش دارم را با هم مرور کرديم».

کد خبر: 3300

باني فيلم/ مهناز افشار ضمن انتفاد از رفتار در فضاي مجازي در اينستاگرام نوشت:
«دنياي جالبي شده؛ آن هم در فرهنگ و در سرزمين ما البته متفاوت تر و عجيب تر از سرزمينهايي که با دنياي ارتباطات بيشتر از ما نزديک بودند و برايشان قابل دسترس بود و هست . براي من با شما عزيزان همه اين سالها،اينجا پر از تجربه شد، ديدن تصاوير واقعي شما، احساسات واقعي، نقدهاي شما، محبت و حمايتهاي شما و .... اين روزها بيشتر از گذشته به اين مهم رسيدم که براي تکامل، براي رفتن به سمت هدف، آرزوها و روياها بايد ايستاد و نکته اي که باعث اين دلنوشته شد و تجربه نشانم داد و شما، اين است که از خواندن کامنتها و ادبيات و نظرهاي شما عزيزان بيشتر متوجه مي شوم و حتي مي آموزم که اصلا ما قرار نيست شبيه به همان کساني شويم که ادبيات و رفتار و گفتارشان را دوست نداشته و نداريم، نبايد شبيه به کساني شد که به همه رفتارها و عملکردهاي اجتماعي آنان معترض بوده و هستيم.
نبايد و نخواهد شد، چون هم در اين فضا و هم در جامعه به هم يادآوري خواهيم کرد و از نتيجه اعمال فردي خودمان، متوجه تغييرات به سمت بهتر شدن يا بدتر شدن خودمان خواهيم شد و من همچون شما از قضاوتهاي عجولانه و کذب عقب نشيني نخواهم کرد، از سليقه هاي شخصي و پر غرض ناراحت نخواهم شد، چون دنيا با همه اين تضادها و تناقض هايش ما را به تکامل مي رساند و در نهايت اگر همين اندک فضاي ارتباطي هم نداشتيم، اين تبادل ها،گلگي کردنها، آرزوها، اطلاع رسانيها، محبت ها، نقدها، ياداوري کردن ها، غم ها و شاديهاي هم را نميدانستيم و بي خبر مي مانديم از واقعيت. اميدوارم در اينجا با هم بيشتر از گذشته آشنا شويم و براي بهتر شدن هم و براي اتفاقهاي بهتر دست هايمان واژه ها درست و مهم را پيدا کند و تايپ کند، مي شود همين جا تاثيرگذار باشيم به سوي بهتر شدن .ممنونم که همه اين سالها بوديد و هستيد. پي نوشت: اين دلنوشته از سر صبر خواندش ميگويد، نه حکم است، نه درس و نه تخصص فقط آنچه اعتقادم است و انجام ميدهم و باورش دارم را با هم مرور کرديم».

نظرات بینندگان

ارسال نظر