صفحه نخست >> ورزشی تعداد نظرات: 0

طالب لو پيشنهاد قلعه نويي را رد کرد

آخرين خبر/ خبر رسيده که دروازه بان جديد استقلال پيشنهاد سرمربي اين تيم را رد کرده است. وحيد طالب لو دروازه بان راه آهن، پس از چند فصل دوري، به استقلال بازگشت. پس از حضور اين دروازه بان در استقلال، شنيده شد که قلعه نويي تصميم گرفته او را مرد شماره يک تيمش کند و ماموريت حراست از قفس توري تيمش را به او بسپارد. اما مثل اينکه ژنرال يک تصميم ديگر هم گرفته بوده که طالب لو با آن مخالفت کرده است. گويا قلعه نويي قصد داشته بازوبند کاپيتاني را هم به او بدهد که طالب لو آنرا نپذيرفته است.

کد خبر: 811

آخرين خبر/ خبر رسيده که دروازه بان جديد استقلال پيشنهاد سرمربي اين تيم را رد کرده است. وحيد طالب لو دروازه بان راه آهن، پس از چند فصل دوري، به استقلال بازگشت. پس از حضور اين دروازه بان در استقلال، شنيده شد که قلعه نويي تصميم گرفته او را مرد شماره يک تيمش کند و ماموريت حراست از قفس توري تيمش را به او بسپارد. اما مثل اينکه ژنرال يک تصميم ديگر هم گرفته بوده که طالب لو با آن مخالفت کرده است. گويا قلعه نويي قصد داشته بازوبند کاپيتاني را هم به او بدهد که طالب لو آنرا نپذيرفته است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر