صفحه نخست >> ورزشی تعداد نظرات: 0

دريافتي فدراسيون از AFC چقدر است؟

پرداختي‌هاي هر کنفدراسيون به اعضايش نشانگر رشد فوتبال در آن قاره است، اما آنچنان که مي‌ دانيد پرداختي هاي کنفدراسيون فوتبال آسيا به اعضايش با ساير قاره ها قابل مقايسه نيست. بنابر گزارشي که يکي از اعضاي فدراسيون فوتبال در اختيار "ورزش سه" گذاشته، کل مبلغ پرداختي کنفدراسيون فوتبال آسيا به همه اعضا از سال 2010 تا 2016 دويست و هشتاد ميليون دلار بوده است

کد خبر: 4483

ورزش 3/ کنفدراسيون فوتبال آسيا با وجود آنکه داعيه بزرگي و نقش آفريني در بين قاره هاي غيراروپايي را دارد.
پرداختي‌هاي هر کنفدراسيون به اعضايش نشانگر رشد فوتبال در آن قاره است، اما آنچنان که مي‌ دانيد پرداختي هاي کنفدراسيون فوتبال آسيا به اعضايش با ساير قاره ها قابل مقايسه نيست. بنابر گزارشي که يکي از اعضاي فدراسيون فوتبال در اختيار "ورزش سه" گذاشته، کل مبلغ پرداختي کنفدراسيون فوتبال آسيا به همه اعضا از سال 2010 تا 2016 دويست و هشتاد ميليون دلار بوده است که مبلغ چندان قابل توجهي نيست بخصوص که اين پول قرار است بين 34 کشور تقسيم شود.در مورد جام ملت هاي آسيا بودجه امسال 26 ميليون دلار بوده است و اگرچه کنفدراسيون فوتبال آسيا قصد افزايش آن را داشته اما در اين کار ناتوان بوده است. در حال حاضر و طبق برنامه ريزي مبلغ 24 ميليون و 300 هزار دلار بين کشورهاي شرکت کننده از مرحله مقدماتي تا فينال تقسيم خواهد شد که با توجه به تعدد تيم ها مبلغ تقسيم شده جايزه چندان قابل توجهي نخواهد بود. اين را هم توجه داشته باشيد که جايزه قهرمان چمپيونزليگ آسيايي 1 و نيم ميليون دلار بوده و نايب قهرمان 750 هزار دلار دريافت کرده است.
اين نکته همه جالب توجه است که در کل کنفدراسيون آسيا مي‌ تواند ساليانه مبلغ 1.37 ميليون دلار بين اعضا تقسيم کند اما با توجه به مخارج ديگر فعلا کمکي که به صورت ثابت بين اعضا تقسيم مي‌ شود بين 250 تا 500 هزار دلار است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر