صفحه نخست >> ورزشی تعداد نظرات: 0

پرویزخان 60سالته؛ کمتر کری بخون لطفا!

پرویز مظلومی تمام انرژی اش را خرج کری خوانی با پرسپولیسی ها می کند و این باعث نگرانی برای آینده استقلال است.

کد خبر: 32385

خبر آنلاین: بازی روزگار چرخید و چرخید تا سرانجام پرویز مظلومی بعد از یکسال خانه نشینی ، این بار دوباره صاحب نیمکت استقلال شد. مظلومی مربی خوبی است. البته در استقلال بهترین نتایچ مربیگری اش را گرفته. 4 دربی برده و یک قهرمانی حذفی بدست آورده است. او برای آبی ها یک نماد ساخته است و بردنش تا قبل از دربی معروف سال 89 ، برای پرسپولیسی ها به کابوس بدل شده بود. او این قدر محبوب شده بود که اگر دربی پنجم را هم می برد ، دیگر کسی را یارای رقابتش نبود. او اما بعد از آن شکست که استارتش را بسیاری به رفتار آقای مربی از کنار زمین ربط می دهند، زمانی که از اواسط مسابقه داشت با دستانش برای جلو بودن دو گل از حریف ، کنار زمین جشن می گرفت. او ان روز باخت و مسیر مربیگری اش به کلی عوض شد.

این مرد دوست داشتنی ، از آن روز افتاده در مسیر کری خوانی. کل کل با هواداران پرسپولیس را تا حد کف خیابان پی گرفته. مدام 4 نشان می دهد ، کری می خواند. تهدید به دربی می کند و سعی می کند کم نیاورد. نام او پرسپولیسی ها را تحریک می کند و خودش هم کم نمی گذارد. این کری خوانی ها البته همیشه در فوتبال هست اما نه به این شدت. نه برای مربی یکی از دو تیم بزرگ پایتخت. نه برای مردی که امسال از 60 سالگی گذشته است. مظلومی در همین 5 روز که مربی استقلال شده ، تقریبا همه جور برای رقبایش کری خوانده و البته با تحریک هواداران رقیب ، پاسخ های تندی شنیده. او در این مسیر با سرعت پیش می رود. فضایی که به جایگاه نیمکت استقلال لطمه می زند و در نهایت هم فقط یک حاصل خواهد داشت ؛ شل شدن جایگاه خودش روی نیمکت استقلال. کاش شاید او یادش باشد از مرز 60 سالگی گذشته و دیگر جوان 20 ساله هوادار استقلال نیست. او مربی استقلال است ، مرد شماره یک نیمکت آبی ها. پرویزخان برای شما می گوییم که دوستت داریم ؛لطفا دست از این کری خوانی های عوامانه بردار و بازی را در زمین چمن پیش ببر؛درست مثل سال های اوجت.

نظرات بینندگان

ارسال نظر