صفحه نخست >> ورزشی تعداد نظرات: 0

کمک چند صد ميليوني سرمربي معروف به کودکان بيمار

خبر دار شديم که يکي از سرمربيان معروف فوتبال مان که هميشه در کارهاي خير دستي داشته است، پس از بازديد از از يکي از موسسه هايي که از کودکان مبتلا به ايدز حمايت مي کند، کمک چند صد ميليوني کرده است. البته اين مربي به مديران ان موسسه تاکيد کرده بود که اين خبر رسانه اي نشود اما در نهايت هم خبرش به رسانه ها رسيد.

کد خبر: 2608

آخرين خبر/ شنيده شده که يکي از سرمربيان معروف، به يکي از موسسه هايي که حامي کودکان مبتلا به ايدز است، کمک چند صد ميليوني کرده است. اکثر بازيکنان و مربيان فوتبال، در کارهاي خير مشارکت مي کنند. کمک برخي از آنها ناخواسته رسانه اي مي شود و عده اي ديگر تمام تلاش شان را مي کنند تا مانع از رسانه اي شدن کار خيرشان شوند.
خبر دار شديم که يکي از سرمربيان معروف فوتبال مان که هميشه در کارهاي خير دستي داشته است، پس از بازديد از از يکي از موسسه هايي که از کودکان مبتلا به ايدز حمايت مي کند، کمک چند صد ميليوني کرده است. البته اين مربي به مديران ان موسسه تاکيد کرده بود که اين خبر رسانه اي نشود اما در نهايت هم خبرش به رسانه ها رسيد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر