صفحه نخست >> ورزشی تعداد نظرات: 0

فشار فدراسيوني ها روي کي روش به خاطر عقيلي

آخرين خبر/ شنيده شده که برخي از مسئولان فدراسيون، سرمربي تيم ملي را براي دعوت از يک بازيکن تحت فشار قرارداده اند! پژمان منتظري در آستانه جام ملت ها، دچار مصدوميت شد و اين مسابقات را از دست داد تا تيم ملي با يک مشکل و بحران جديد مواجه شود. البته در اين ميان برخي از مسئولان فدراسيون سعي کردند تا اين مشکل را رفع کنند. ظاهرا اين افراد در صحبت با کارلوس کي روش، از او خواستند تا هادي عقيلي، مدافع مياني سپاهان را دوباره به تيم ملي دعوت کند اما اين سرمربي همچنان بر موضع خود در قبال عقيلي اصرار و عنوان کرده که تحت هيچ شرايطي او را دعوت نمي کند.

کد خبر: 1289

آخرين خبر/ شنيده شده که برخي از مسئولان فدراسيون، سرمربي تيم ملي را براي دعوت از يک بازيکن تحت فشار قرارداده اند! پژمان منتظري در آستانه جام ملت ها، دچار مصدوميت شد و اين مسابقات را از دست داد تا تيم ملي با يک مشکل و بحران جديد مواجه شود. البته در اين ميان برخي از مسئولان فدراسيون سعي کردند تا اين مشکل را رفع کنند. ظاهرا اين افراد در صحبت با کارلوس کي روش، از او خواستند تا هادي عقيلي، مدافع مياني سپاهان را دوباره به تيم ملي دعوت کند اما اين سرمربي همچنان بر موضع خود در قبال عقيلي اصرار و عنوان کرده که تحت هيچ شرايطي او را دعوت نمي کند.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر