صفحه نخست >> هنر تعداد نظرات: 0

ماجراي اشنايي و ازدواج «اليکا عبدالرزاقي» و «امين زندگاني»

وقتي خبر ازدواج من و امين زندگاني رسانه اي شد، خيلي ها از اين که خبر ازدواج ما را شنيدند، تعجب کردند، شايد بخشي از موضوع به اين خاطر بود که آنها فکر مي کردند، من و امين به لحاظ فضاي کاري از هم دور هستيم. نکته جالب اينجاست که خبر ازدواج ما درحالي رسانه اي شد که ما تازه نامزده کرده بوديم و قصد نداشتيم، اين موضوع را به اين زودي ها علني کنيم و ترجيح مي داديم بدون حاشيه، اين دوران را طي کنيم. مدت ها بعد از رسانه اي شدن ماجرا، در اسفند 92 ما با هم ازدواج کرديم.

کد خبر: 5960

خانواده سبز/ از ازدواج من و امين تعجب کردند
وقتي خبر ازدواج من و امين زندگاني رسانه اي شد، خيلي ها از اين که خبر ازدواج ما را شنيدند، تعجب کردند، شايد بخشي از موضوع به اين خاطر بود که آنها فکر مي کردند، من و امين به لحاظ فضاي کاري از هم دور هستيم. نکته جالب اينجاست که خبر ازدواج ما درحالي رسانه اي شد که ما تازه نامزده کرده بوديم و قصد نداشتيم، اين موضوع را به اين زودي ها علني کنيم و ترجيح مي داديم بدون حاشيه، اين دوران را طي کنيم. مدت ها بعد از رسانه اي شدن ماجرا، در اسفند 92 ما با هم ازدواج کرديم.


حکايت آشنايي من و امين
داستان آشنايي من و امين به يک تله فيلم، بر مي گردد، در آن فيلم ما نقش زن و شوهر را بازي مي کرديم. بعد از بازي در آن اثر، ارتباط خانوادگي بين ما به وجود آمد و اين مراودات خانوادگي بيشتر شد، تا اين که بعد از گذشت مدتي، متوجه شديم لحظه به لحظه بيشتراز لحاظ حسي به هم نزديک تريم و مسائلي بين ما وجود دارد که باعث نزديک شدن و کنار هم قرار گرفتن ما مي شود، به همين خاطر وقتي بحث نامزدي ما مطرح شد، اطرافيان ما چندان تعجب نکردند و انگار منتظر چنين اتفاقي بودند. خوشبختانه خانواده هاي ما از اين تصميم مان استقبال کردند.فاصله من و امين از شمال تا جنوب است!!
من وامين در عين تفاهم زيادي که با يکديگرداريم، بسيار هم متفاوت هستيم و فکر مي کنم اين تفاوت ها بوده که ما را به هم نزديک کرده است! بخشي از اين تفاوت هايي که من و امين داريم، از سبک زندگي متفاوت مان نشأت گرفته، من در يک خانواده شمالي بزرگ شدم و او در يک خانواده جنوبي، اما عشق و علاقه و تفاهمي که بين ما وجود دارد، باعث شده به يکديگر فارغ از اين فاصله ها نزديک شويم.

اهل تبليغات نيستيم
به گفته خودتان؛ من و همسرم با اين که هر دو بازيگريم و از ابزار ديده شدن برخوردار هستيم و مي توانيم به واسطه ازدواج مان جنجال هاي بيشتري را در رسانه ها بر پا کنيم،از اين اتفاق حذر مي کنيم، شايد بخشي از اين موضوع به اين خاطر بوده که من و امين به واسطه شغل و حرفه مشترکمان، کنار هم قرار نگرفتيم و اين شناخت و علاقه مان بوده، که باعث کنار هم قرار گرفتن مان شده است. به همين خاطر، سعي نکرديم از ازدواج مان به عنوان يک عنصر تبليغاتي استفاده کنيم. البته با ساير همکاراني که اين کار را انجام مي دهند هم، هيچ مخالفتي ندارم، اما ما ترجيح مي دهيم که زندگي مشترک مان را از هياهو دور کنيم. در اين مدت هم اگر عکس مشترکي از ما در نشريات چاپ شده، لطف خود دوستان بوده و ما گامي براي اين موضوع برنداشتيم.

نظرات بینندگان

ارسال نظر