صفحه نخست >> هنر تعداد نظرات: 0

شعر «علي معلم» درفراق مشفق کاشاني

رييس فرهنگستان هنر در سوگ شاعر گرانقدر «مشفق کاشاني» ابياتي سرود. استاد محمد علي معلم دامغاني، رييس فرهنگستان هنر، در سوگ شاعر بزرگ کشورمان عباس کي‌منش ملقب به مشفق کاشاني که روز گذشته دارفاني را وداع گفت، ابياتي چند سرود.

کد خبر: 5706

مهر/ رييس فرهنگستان هنر در سوگ شاعر گرانقدر «مشفق کاشاني» ابياتي سرود.
استاد محمد علي معلم دامغاني، رييس فرهنگستان هنر، در سوگ شاعر بزرگ کشورمان عباس کي‌منش ملقب به مشفق کاشاني که روز گذشته دارفاني را وداع گفت، ابياتي چند سرود.

اين سروده‌ها را با هم مي‌خوانيم:

مهـربان مشفق رفت شاعر عاشق رفت

از ستـم عـذرا زيست تا به غم وامق رفت

کـرد داغـش داغــان دشمنش با دق رفت

داغــدل بود از حذق شاعـر حـاذق رفت

عشق زاد غم زيسـت فتنه زاد عاشق رفت

عشق و اشفاق افسوس مهربان مشفق رفت

کيـــش مــند عبــــاس ساجد و صادق رفت

رحمتش بـاد از حـق سوي حق فائق رفت

نظرات بینندگان

ارسال نظر