صفحه نخست >> هنر تعداد نظرات: 0

رسول صدر عاملي: جشنواره سي و سوم فيلم فجرتعريف جديدي ازهيئت انتخاب دارد

اما هفت در برنامه اين هفت خود با دکوري جديدميزبان يکي از زوج هاي سينماي ايران بود. امير جعفري و ريما رامين فر که بازي هاي متعددي از آنها را در سينما، تلويزيون و تئاتر ديده ايم مهمان برنامه هفت بودند وبه صحبت در خصوص تجربيات کاري خود پرداختند.

کد خبر: 3973

پانا/ رسول صدر عاملي گفت: امسال در جشنواره فيلم فجر تلاش کرديم که تعريف جديدي از هيئت نتخاب را بدهيم تعريف روشني که چگونه فيلم ديدن و چونه به مخاطب فکر کردن را با خود به همراه دارد. محمود گبرلو در برنامه اين هفته هفت با اشاره به هفته وحدت ومورد توجه قراردادن اين هفته بيان کرد: پرداخت به زندگي معصومين در قصه هاي قرآني از کارکردهاي سينما به عنوان ابزار فرهنگ ساز و تاثيرگذار است و اگر مي خواهيم به اين تاثير گذاري برسيم نياز به وحدت در سينما داريم چرا که در بيرون از مرزها تمايل براي ساخت فيلم در خصوص دين و باورهاي ديني وجود دارد.
اما هفت در برنامه اين هفت خود با دکوري جديدميزبان يکي از زوج هاي سينماي ايران بود. امير جعفري و ريما رامين فر که بازي هاي متعددي از آنها را در سينما، تلويزيون و تئاتر ديده ايم مهمان برنامه هفت بودند وبه صحبت در خصوص تجربيات کاري خود پرداختند.
اين گفت وگو که يک سوال را براي هر دو نفر اين زوج سينمايي مطرح مي کرد با پاسخ هاي متفاوتي همراه بود. ريما رامين فر در زندگ يک زوج سينمايي سخت دانست و گفت: اين زندگي ويژگي مثبت هم دارد و آن درک متقابل به سبب همکار بودن هر دو ما است. اما سختي اين نوع زندگي فرزندمان است که دغدغه ما محسوب مي شود.

هيچ وقت قواعد سينما را نفهميدم

امير جعفري در ادامه درباره اهميت خانواده براي يک زوج سينمايي گفت و بيان کرد: به طور کلي خانواده مهم است و هيچ ارتباطي به اينکه زوج سينمايي هستيم يا کار ديگري داريم ندارد.
رامين فر در پاسخ به سوالي ديگر در خصوص تاثير تحصيل بازيگري در حرفه بازيگري گفت: تعداد بيشماري از تحصيل کرده هاي رشته بازيگري وجود دارند که اين حرفه را ادامه نداده اند اما در مقابل کساني نيز هستند که در اين رشته تحصيل نکرده اند اما موفق بوده اند. در هر صورت اما يک چيز را مي دانم و آن اين است که کساني که پيشينه تئاتر دارند و از صحنه شروع کرده اند با قدرتو و توان بيشتري مي توانند وارد حوزه هاي ديگر شوند و از ديگر سو بستگي بسيار زيادي به خود دانشجو دارد که البته ورود به اين رشته خود مي تواند بستر مناسبي را فراهم کند تا بچه ها يکديگر را پيدا کنند.
جعفري با بيان اينکه اشتباه کرده ام که رشته مديريت بازرگاني خوانده ام افزود: اگرچهار سالي که دراين رشته تحصيل کرده ام را در رشته مرتبط به حرفه ام و بازيگري تحصيل کرده بودم تاکنون حداقل آن بود که چهارکتاب بيشتردرارتباط با رشته بازيگري خوانده بودم.
وي در صحبت از ورود خود به عرصه بازيگري گفت: تا 18 سالگي نمي دانستم تئاترشهرکجاست و بريا ورود به اين حرفه نيز پارتي هم نداشتم اما اينقدر رفتم تا با بچه هاي دانشگاه تهران و آزاد قاطي شدم و گروهي شديم که ريما هم در آن بود و در زير زميني که متعلق به پانته آ بهرام بود نمايشنامه مي خوانديم و کار مي کرديم در حالي که در حال حاضر 90 درصد دانشجو ها اين کار را انجام نمي دهند.
رامين فر درادامه بيان کرد: خيلي از بچه ها هستند که خوب کار مي کنند و در جشنواره امسال فيلم فجر و نگاه نو قطعا فيلم هاي خوبي خواهيم داشت.
وي در خصوص کارهايي که تا کنون انجام داده است اظهار داشت: فيلم يک حبه قند بهترين خاطره سينمايي است که دارم و امسال هم با فيلم مرگ ماهي اين خاطره تکرار شد. و بازيگراني که براي اين فيلم انتخاب شده بودند اکثريت تئاتري بودند و مسئله اي که آقاي مير کريمي از آن نگران بود تمريني زياد بچه ها بود که شايد از تازگي کار بکاهد در حالي که تئاتري ها هر چقدر بيشتر تمرين کنند بر شفافيت و تازگي کارمي افزايند.
بازيگر خانم فيلم سيزده دربيان ديدگاه خود در وضعيت بازيگري گفت:نه تنها فيلمنامه بلکه گروهي که براي بازي وارد آن مي شويم نيز مهم است اينکه يک گروه حرفه اي باشد و دغدغه کار داشته باشند موجب مي شود که کارها يکدست و خوب از آب در آيد.
اميرجعفري نيزدرادامه تاکيد داشت: نيروهاي خيلي خوبي وارد سينماي ايران شده است و بازيگران ما تا کنون نشان داده اند که درجه يک هستند آن گونه که يا کارهاي خود را در کشورهاي ديگر به نمايش مي گذارند يا براي بازي در فيلم هاي خارجي انتخاب مي شوند اما مشکل فيلمنامه است.
بازيگر فيلم پست چي سه باردر نمي زند در پايان بيان کرد: من قواعد سينما را هيچ وقت نفهميدم. اينکه چه چيزي درست و چه غلط است. چون واقعا سليقه اي است اما در نهايت دوست دارم فيلمي را بازي کنم که تاثيرگذار باشد و بتواند مخاطب را درگير کند.
بر اساس اين گزارش عباس رافعي در ادامه از ديگر مهمانان هفت بود که به بهانه فيلم در حال اکران فصل فراموش ي فريبا در استوديو هفت حاضر شده بود.

عباس رافعي دربيان ايده فيلم خود گفت: درجشنواره فيلم فجرآنچه که توجه ام را جلب کرده بود ساخت فيلم ها تنها در يک لوکيشن و فضاي محدود بود اما فکر کردم اگر سال ها بعد کسي خواسته باشد با ديدن فضاي فيلم ها متوجه مردم و زندگي و ويژگي انها در سال 93 شود آيا ممکن است بنابراين تصميم گرفتيم که فيلمي بسازيم که کاملا در فضاي شهري باشد و موقعيتي را ايجاد کرديم که يک زن تمام شهر را سفر کند و آنچه از جلسات نقد و بررسي فيلم بدست آمد اين بود که زن ها فيلم را دوست دارند.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود بيان کرد: سعي کرديم که به سينما و ژانر وفادار باشيم و در عين حال نيز از 20 تن از برجسته ترين بازيگران دراين فيلم استفاده کرديم. از ديگر سو با دريافت جايزه بهترين فيلم آسيايي نيز متوجه شدم که پلان خوبي از کشو آسيايي را نشان داده ايم و توانسته ارتباط خوبي با تماشاچيان برقرار کند.
کارگردان آزاد راه با بيان اينکه يک شبه بيست سينما را از ما گرفتند ادامه داد: پس اين اتفاق قرار شد با سينماهاي آزاد فيلم به حيات خود ادامه دهد. بنابراين فيلم دچار چنين معضلي شد و حوزه هنري نيز فيلم را تحريم کرد.
وي در پايان بخش صحبت هاي خود اظهار کرد: با چنين وضعيتي چگونه مي توانيم سرمايه گذاران را به سينماي ضعيفمان جلب کنيم. با وجود اينکه فيلمي که ساختم به فيلم فرهنگي نزديک است و در خارج از ايران بدون سياه نمايي مي تواند ايران را نشان دهد.
اما پايان بخش مجله سينمايي هفت در ميانه دي ماه با خبرهايي از جشنواره سي وسوم فجر و يکي از هيئت انتخاب اين جشنواره؛ رسول صدرعاملي همراه بود.
صدرعاملي دراين گفت و گو با بيان اينکه حضوردرهيئت انتخاب بسيار موقعيت سخت و دردناکي بود اظهارکرد: در اين موقعيت چاره اي نبود جز اينکه تمام اعضاي هيئت انتخاب به پرده زل بزنيم و به فيلم ها تنها تکيه کنيم و کاري به نام ها و دوستان خود نداشته باشيم و به طور جدي نيز بر اساس سياست گذاري جشنواره تنها بايد 22 فيلم انتخاب مي شد در حالي که اگر دست ما بازتر بود تعداد فيلم 3 تا 4 تا بيشتر مي شد.
وي افزود: آنچه که در اين هيئت انتخاب اهميت داشت توجه به مضامين متنوع و فيلمسازان جوان بود آن گونه که اگر قرار است مخاطب سينماي ايران 22 فيلم را مشاهده کند 22 نگاه متفاوت به جهان هستي را تجربه کند.
اين کارگردان بيان کرد: وجه غالب جشنواره سي وسوم سينماي اجتماعي است برعکس آنچه که در طول سال ها با خود گمان مي داشت که آيا جشنواره هايي که برگزار مي شود پوشالي و توخالي است يا خير اما در جشنواره سي و سوم چيزي به بار مي نشيند که چاره اي نداريم جز اينکه به سينماگران خود احترام بگذاريم.
در ادامه صحبت هاي رسول صدرعاملي ، بهنام بهزادي از ديگر اعضاي هيئت انتخاب جشنواره سي و سوم فيلم فجر روي خط هفت حاضر شد و در تاييد صحبت هاي صدر عاملي گفت: بسياري از فيلم ها بود که در صدا گذاري و در بسياري از موارد نقص داشتند و فيلم هايي بودند که ما را به نتيجه درست نمي رسانند بنابراين آنها را حذف کرديم اما فيلم هايي هم بودند که با وجود اينکه نسخه اوليه کار بود اما توانستيم در مورد آنها تصميم بگيريم.
وي ادامه داد: درجشنواره امسال فيلمسازان جواني که به خصوص فيلم هاي اول خود راساخته اند مارا با پديده خوبي در سينما ايران مواجه کرده اندو آن قصه گويي به روايت هاي متفاوت و شکل هاي گوناگون است.
اما سيروس الوند از فيلمسازان شرکت کننده در جشنواره سي و سوم فيلم فجر که فيلم وي براي بخش مسابقه انتخاب نشده است از ديگر مهمانان تلفني هفت بود که روي خط حاضر شد و بيان کرد: نحوه انتخاب ها چند پيام دارد و آن اين که سال پر باري را خوايهم داشت که 22 فيلم بهتر از فيلم من در جشنواره وجود دارد و حضور پيدا کرده است اما بايد فرصت داده شود که بعد که فيلم ها نمايش داده شد فيلم ها را ببينيم و نظر داده شود.
لازم به ذکر است که برنامه هفت به عنوان تنها برنامه سينمايي هر هفته جمعه شب ها به مسائل روز سينماي ايران مي پردازد و بحث و بررسي هاي بسياري را در اين خصوص مورد کنکاش قرار مي دهد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر