صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

وضو گرفتن براي نماز، قبل از وقت آن، چه حکمي دارد؟

وضويي که تنها به نيت نماز گرفته مي‌شود نبايد با فاصله زياد از آن باشد. بله اگر نيت وضو، داشتن طهارت و يا براي عبادتي ديگر باشد، مي‌توان با آن وضو، نماز هم بجا آورد، هر چند با نماز فاصله داشته باشد.

کد خبر: 7271

جام جم/ وضويي که تنها به نيت نماز گرفته مي‌شود نبايد با فاصله زياد از آن باشد. بله اگر نيت وضو، داشتن طهارت و يا براي عبادتي ديگر باشد، مي‌توان با آن وضو، نماز هم بجا آورد، هر چند با نماز فاصله داشته باشد.
پس، اگر فرد به نيت با وضو بودن تا زمان اقامه نماز، وضو گرفته است، وضو و نمازش صحيح است. با اين حال، برخي از فقها در فرض سوال، چنين وضويي را کافي ندانسته و مي گويند به مقداري که يقين دارد نماز را اينگونه خوانده است، بايد قضا نمايد.
وضو گرفتن براي نماز، قبل از وقت آن، چه حکمي دارد؟ آيا نماز با چنين وضويي باطل است؟
وضويي که تنها به نيت نماز گرفته مي شود نبايد با فاصله زياد از آن باشد. بله اگر نيت وضو، داشتن طهارت و يا براي عبادتي ديگر باشد، مي توان با آن وضو، نماز هم بجا آورد، هر چند با نماز فاصله داشته باشد. (امام خميني، توضيح المسائل (محشّي)، ج 2، ص 798؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، جامع الأحکام، ج 1، ص 37)
پس، اگر فرد به نيت با وضو بودن تا زمان اقامه نماز، وضو گرفته است، وضو و نمازش صحيح است. با اين حال، برخي از فقها در فرض سوال، چنين وضويي را کافي ندانسته و مي گويند به مقداري که يقين دارد نماز را اينگونه خوانده است، بايد قضا نمايد. (آيت الله نوري همداني دام ظله)
پاسخ مراجع عظام تقليد نسبت به اين سوال، چنين است:
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مد ظله العالي):
در هر صورت اگر وضو به نيت وظيفه اي بوده که بر عهده شما است محکوم به صحت است.
حضرت آيت الله العظمي سيستاني (مد ظله العالي):
اشکال ندارد.
حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي (مد ظله العالي):
نسبت به گذشته اشکال ندارد ولي نسبت به آينده اين کار را نکند.
حضرت آيت الله العظمي نوري همداني (مد ظله العالي):
در فرض سوال بايد مقدار اقلي که يقين به بطلان آن دارد را قضا کند.
مقدار واجب مسح پا، از حيث طول و عرض چيست؟
آيت الله نوري همداني(دام ظلّه):
طول: از سر يکي از انگشت ها تا برآمدگي روي پا.
عرض: پهناي مسح پا به هر اندازه باشد کافي است.
آيت الله وحيد خراساني(دام ظلّه):
طول: از سر يکي از انگشت ها تا برآمدگي روي پا است.
عرض: پنهاي مسح پا به هر اندازه باشد کافي است.
آيت الله شبيري زنجاني(دام ظلّه):
طول: از سر يکي از انگشتان تا بر آمدگي روي پا را مسح کند و احتياط (اين احتياط، احتياط مطلق است قيد واجب ندارد پس مکلف مي تواند هم به اين احتياط عمل کند و هم به فتواي مجتهد ديگري رجوع نمايد. البته از نظر آيت ... شبيري زنجاني اگر قيد واجب همراه احتياط باشد، حکم فتوي را دارد و رجوع جايز نيست.) آن است که تا مفصل را هم مسح کند.
عرض: احتياط آن است که مسح پا به اندازه پهناي سه انگشت بسته باشد.
امام خميني(ره):
طول: بايد از سر يکي از انگشت ها تا برآمدگي روي پا مسح کند.
عرض: به هر اندازه باشد کافي است.
آيت الله تبريزي(ره):
طول: بايد از سر يکي انگشتان تا بر آمدگي روي پا را مسح نمايد و احتياط واجب آن است که تا مفصل مسح نمايد.
عرض: پنهاي مسح پا به هر اندازه باشد کافي است.
آيت الله خامنه اي(دام ظلّه):
الف) مقدار مسح پا و مسح سر را توضيح فرماييد.
باسمه تعالي. مسح به هر اندازه که باشد کافي است و مسح پا از نظر طول از سر يکي از انگشتان تا مفصل و از نظر عرض به هر مقداري که باشد کافي است.
ب) آيا مسح پا بايد شامل کنار انگشتان پا نيز شود؟
باسمه تعالي. مسح کنار انگشتان پا لازم نيست.
آيت الله خويي(ره):
طول: بايد روي پاها را از سر يکي از انگشت ها تا برآمدگي روي پا مسح کند و احتياط واجب آن است که تا مفصل مسح نمايد.
عرض: پهناي مسح پا به هر اندازه باشد کافي است، ولو به اندازه يک انگشت پا کمتر.
آيت الله سيستاني(دام ظلّه):
طول: بايد از سر يکي از انگشت ها تا مفصل مسح نمايد.
عرض: پنهاي مسح به هر اندازه باشد کافي است ولو به اندازه يک انگشت يا کمتر از يک انگشت.
آيت الله صافي گلپايگاني(دام ظلّه):
طول: بنابر احتياط واجب از سر انگشت ها تا مفصل را مسح نمايد.
عرض: پنهاي مسح پا به هر اندازه باشد کافي است.
آيت الله مکارم شيرازي(دام ظلّه):
طول: روي پاها را سرانگشت ها تا برآمدگي پشت پا مسح کند.
عرض: کافي است به اندازه يک انگشت مسح کند.
آيت الله اراکي(ره):
طول: بايد روي پاها را از سر يکي از انگشت ها تا برآمدگي روي پا مسح کند و احتياط واجب آن است که تا مفصل را هم مسح نمايد.
عرض: پنهاي مسح پا به هر اندازه باشد کافي است.
آيت الله بهجت(ره):
طول: بايد از سر يکي از انگشتان تا بر آمدگي روي پا مسح کند.
عرض: پنهاي مسح پا به هر اندازه باشد کافي است.
اگر آب نباشد براي وضو چه بايد کرد و آيا براي روزه اشکال دارد؟
بايد به قدري جستجو کرد که از پيدا شدن آب نااميد شد و اگر کسي در بيابان باشد چنانچه زمين آن پست و بلند است و يا به واسطه ي درخت و مانند آن، عبور در آن زمين مشکل باشد بايد در هر يک از چهار طرف به اندازه ي پرتاب يک تير قديمي که با کمان پرتاب مي کردند (تقريباً 200 گام) در جستجوي آب برود و اگر زمين، اين گونه نيست بايد در هر طرف به اندازه پرتاب دو تير (تقريباً 400 گام) جستجو کند، اگر پيدا نشد و از يافتن آب نااميد گرديد مي تواند تيمم کند و نماز بخواند. روزه دار هم در صورتي که جنب باشد بايد غسل کند و اگر آب نبود بايد «تيمم بدل از غسل» نمايد و اگر در شب بود بايد قبل از اذان صبح تيمم را انجام دهد.
مسح کشيدن بر موهاي روغن زده شده ي سر چگونه است؟
اگر روغن به قدري زياد نباشد که مانع از رسيدن آب وضو- در حال مسح- به موها يا پوست جلوي سر باشد، اشکال ندارد.
آيا باقي ماندن جوهر خودکار بر روي دست، براي وضو و غسل اشکال ايجاد مي کند؟
جوهر خودکار و هر رنگ ديگر، اگر جرم داشته باشد و مانع رسيدن آب به پوست باشد، بايد برطرف شود ولي اگر فقط رنگ است و جرم ندارد، مثل اينکه بعد از شستن، باز اثر آن باقي باشد، براي غسل و وضو اشکال ندارد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر