صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

تصويري باورنکردني از زباله هاي فضايي

کد خبر: 683

مهر/ ميش نجر عکاس آلماني با همکاري موسسه سيستمهاي هوافضايي در دانشگاه فناوري براونشوايگ که به وي در ردگيري زباله هاي فضايي کمک کرده، تصويري ارائه کرده که نشان دهنده تبديل شدن زباله هاي فضايي به يک مشکل جدي است.
در حال حاضر 22 هزار شي در مدار زمين هستند که ردگيري آنها در زمين ساده است و جدا از اين، تعداد بيشماري جرم کوچکتر وجود دارد که مي تواند به فضاپيماها در سفرهاي داري سرنشين و ماهواره هاي ارزشمند صدمه بزنند. براساس يک اطلاعات آرشيوي هر گوي مينياتوري در اين تصوير نشان دهنده يک شي در مدار فضايي زمين است.

به طور کلي تخمين زده شده است که تعدد زباله هاي فضايي زمين به 370 هزار قطعه مي رسد که در مدار زمين شناور بوده و با سرعت 35 هزار و 405 کيلومتر در حرکت هستند. از آنجا که سن پيشرفتهاي فضايي انسان به 54 سال مي رسد، تمدن بشري فضاي بالاي اتمسفر زمين را با بقاياي موشکها و ساير قطعاتي که در طول پرتاب موشک از آن رها مي شود آلوده کرده است.
بسياري از اين زباله هاي فضايي به زمين برمي گردند اما اکثر آنها هنگام بازگشت دوباره مي سوزند. يکي از منابع مهم زباله هاي فضايي در گذشته آزمايش سلاحهاي ضد ماهواره بود که توسط ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي در دهه 1960 انجام مي شد.
رويدادهاي تصادفي نيز در اين رابطه با اين مشکل نقشي برعهده داشت. براي مثال در فوريه 2007 يک تقويت کننده Briz-M روسيه در مدار برفراز جنوب استراليا منفجر شد.
اخيرا نيز ماهواره GOCE که از آن با عنوان فراري فضا ياد مي شود سقوط آتشين روي زمين داشت.
اين ماهواره در مسيري بين آسياي شرقي و غرب اقيانوس آرام تا قطب جنوب سقوط کرد و منجر به هيچ صدمه اي نشد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر