صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

صلح امام‌حسن(ع) چگونه باعث بقاي اسلام شد؟

اگر امام مجتبي اين صلح را انجام نمي داد، آن اسلام ارزشي نهضتي باقي نمي ماند و از بين مي رفت؛ چون معاويه بالاخره غلبه پيدا مي کرد . وضعيت، وضعيتي نبود که امکان داشته باشد امام حسن مجتبي(ع) غلبه پيدا کند.

کد خبر: 528

آثار و برکات تدبير خردمندانه امام حسن مجتبي(ع) را مي توان از منظر بيانات حکيمانه رهبر انقلاب، که در زمينه آشنايي با جريانات تاريخ اسلام از دانش و بصيرت قابل توجهي برخوردارند دريافت.

ايشان در تبيين علل و انگيزه هاي صلح امام حسن مجتبي(ع) و دستاوردهاي ارزشمند آن مي فرمايند:
جنگ نظامي را امام حسن با آن دشمني که قبلاً بايد افشا بشود و سپس با آن مبارزه بشود متوقف کرد تا جنگ سياسي، جنگ فرهنگي، جنگ تبليغاتي و جنگ اسلامي خود را با او شروع بکند. نتيجه اين شد، که بعد از آني که امام حسن (ع) از دنيا رفت و امام حسين(ع) هم ده سال ديگر همان راه امام حسن را ادامه داد، وضعيت دنياي اسلام به آن جايي رسيد که ديگر مي‌توانست فرزند پيغمبر - يعني فرزندي از فرزندان پيغمبر - آنچنان شهادتي را بپذيرد که تا آخرتاريخ دنيا آن شهادت بماند همچناني که ماند ومنشأ آثار مقاومت آميز و بزرگ بشود همچنان که شد و اسلام را زنده نگه بدارد همچنان که زنده نگهداشت.

در مورد کار امام حسن ما هيچ درصدد نمي‌آئيم از موضع دفاع حرف بزنيم که چرا صلح کرد و چه موجباتي داشت، امام حسن اگرصلح نمي‌کرد يقيناً اسلام ضربه مي‌ديد؛ براي خاطر اينکه آن چهره افشا نشده بود، مردم هنوز حقايق را نميدانستند، آنقدر نميدانستند که هزاران نفر يا صدها هزار نفر از سربازان امام حسن حاضر شدند با آن طرفي که با اميرالمؤمنين جنگيده بود ديگر نجنگند. تبليغات و پول و کارهاي گوناگون سياسي آنچنان جو بدي به وجود آورده بود که امام حسن اگر آن روز خود را و جان خود را و جان اصحاب نزديک و معدود خود را از دست مي‌داد چيزي از اسلام باقي نمي‌ماند. بعد از چند سالي نام علي و نام حسن و نام حسين و نام افتخارات صدر اسلام و نام آن همه حوادث آموزنده اگر در لابلاي کتابها مي‌ماند هم براي مدت زيادي نمي‌ماند و به درستي و تحريف نشده نمي‌ماند. اين کار امام حسن بود.

وقتي شما جمع‌بندي مي‌کنيد، مي‌بينيد کار امام حسن با کار اميرالمؤمنين، با کار امام حسين، با کار همه ائمه داراي يک مضمون و يک معنا است. آگاهانه مقاومت کردن، تکليف را فهميدن و ايستادن، و من به شما بگويم برادران و خواهران من، امام حسن(ع) يکي از شجاعانه‌ترين اقدامها را براي انجام اين تکليف انجام داد. چرا؟ براي خاطر اينکه به ديگران، به پيغمبران، به پيغمبر اسلام، به اميرالمؤمنين، به همه ائمه فقط دشمنان بودند که طعن ميزدند، اما پيچيدگي کار امام حسن و ظرافت آن موضع آن‌چنان بود که حتي دوستان او هم به‌ او طعن ميزدند. حجربن‌عدي‌ها هم نمي‌دانستند و به او يا مذل المؤمنين مي‌گفتند اما صبر کرد.

اگر امام مجتبي اين صلح را انجام نمي داد، آن اسلام ارزشي نهضتي باقي نمي ماند و از بين مي رفت؛ چون معاويه بالاخره غلبه پيدا مي کرد . وضعيت، وضعيتي نبود که امکان داشته باشد امام حسن مجتبي(ع) غلبه پيدا کند. همه ي عوامل، در جهت عکس غلبه امام مجتبي(ع) بود. معاويه غلبه پيدا مي کرد؛ چون دستگاه تبليغات در اختيار او بود. اگر امام حسن(ع) صلح نميکرد، تمام ارکان خاندان پيامبر(ص) را از بين ميبردند و کسي را باقي نمي ذاشتند که حافظ نظام ارزشي اصيل اسلام باشد. همه چيز بکلي از بين مي رفت و ذکر اسلام برمي افتاد و نوبت به جريان عاشورا هم نمي رسيد .

اگر بنا بود امام مجتبي (عليه السلام)، جنگ با معاويه را ادامه بدهد و به شهادت خاندان پيامبر منتهي بشود، امام حسين(ع) هم بايد در همين ماجرا کشته مي شد، اصحاب برجسته هم بايد کشته مي شدند ، «حجر بن عدي» ها هم بايد کشته مي شدند، همه بايد از بين مي رفتند و کسي که بماند و بتواند از فرصتها استفاده بکند و اسلام را در شکل ارزشي خودش باز هم حفظ کند، ديگر باقي نمي ماند . اين، حق عظيمي است که امام مجتبي(ع) بر بقاي اسلام دارد.

اين هم يک بعد ديگر از زندگي امام مجتبي(ع) و صلح آن بزرگوار است که اميدواريم خداوند به همه ما بصيرتي عنايت کند، تا بتوانيم اين بزرگوار را بشناسيم و نگذاريم پرده جهالت و غباري که تا مدتها بر چهره آن بزرگوار بوده، باقي بماند. يعني حقيقت را بايد همه بفهمند و بدانند که صلح امام مجتبي(ع)، همان قدر ارزش داشت که شهادت برادر بزرگوارش، امام حسين(ع) ارزش داشت. همان قدر که آن شهادت به اسلام خدمت کرد، آن صلح هم همان قدر يا بيشتر به اسلام خدمت کرد.
(حديث ولايت مجموعه رهنمودهاي مقام معظم رهبري، جلد چهارم، ص ۸۶-۸۵)

نظرات بینندگان

ارسال نظر