صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

محمدرضازائري

حجت الاسلام زائري/داریم یهودی میشیم!

در زندگی اجتماعی نیز رفتار هر کس به شیوه و منش خدایی شباهت داشته باشد از تمامیت خواهی دور است و در مقابل هر کس جز به انطباق مطلق دیگران با میل و سلیقه و نظر خود راضی نشود به یهود بیشتر شباهت دارد تا مسلمانان و متاسفانه باید اعتراف کنیم که گاهی ما نیز با رفتار و کردارمان داریم یهودی می شویم و به منش و شیوه تکفیری ها نزدیک می گردیم.

کد خبر: 5239

محمدرضازائري

یکی از ویژگی هایی که قرآن کریم برای یهود ذکر می کند تمامیت خواهی است : ” ولن ترضی عنک الیهود و لاالنصاری حتی تتبع ملتهم ” ! یعنی تا صد درصد مثل آن ها نشوی از تو راضی نمی شوند و دست از سرت برنمی دارند و این دقیقا چیزی است که ما در تجربه خود با آمریکا و استکبار جهانی در سالهای گذشته دریافته ایم. در مقابل این تمامیت خواهی، خداوند سریع الرضاست و با کمترین تلاشی از جانب بندگان آنها را می پذیرد و با کوچکترین و ساده ترین بهانه ها فرصت را برای آشتی و مهربانی و نزدیکی فراهم می کند و به راستی اگر قرار بود خدا فقط کسانی را بپذیرد که صد در صد مثل خودش باشند چیزی از عالم باقی نمی ماند و زندگی بشر تعطیل بود!

در زندگی اجتماعی نیز رفتار هر کس به شیوه و منش خدایی شباهت داشته باشد از تمامیت خواهی دور است و در مقابل هر کس جز به انطباق مطلق دیگران با میل و سلیقه و نظر خود راضی نشود به یهود بیشتر شباهت دارد تا مسلمانان و متاسفانه باید اعتراف کنیم که گاهی ما نیز با رفتار و کردارمان داریم یهودی می شویم و به منش و شیوه تکفیری ها نزدیک می گردیم.

جز اساس پیروی از حق که شاخصه های آشکار و روشن دارد و در حداقلی ترین شکل ممکن با ادای شهادتین تعریف شده است و برخی موارد امنیتی صریح که با اعلام رسمی حاکم شرع و ولی فقیه و نظام قانونی کشور تبیین می شود دیگر موارد عادی که به سلیقه ها و روحیات مختلف و تلقی ها و برداشت های متنوع برمی گردد جای هیچگونه مطلق انگاری و مطلق گرایی ندارد .هر کسی که در چارچوب نظام حداقلی شرع مسلمان تلقی شد و در قالب نظام حاکم کشور شهروند به شمار آمد حرمت دارد و نمی توان به سادگی و بر اساس فهم و تلقی شخصی او را مورد اتهام قرار داد و نیت خوانی کرد و از دلش سخن گفت ، بلکه وظیفه دستگاه های امنیتی و قضایی است که اگر تخلفی هم دارد بر اساس قوانین شرع و سیاست های نظام به آن تخلف رسیدگی کنند.

روش امام خمینی (ره) و شیوه رهبر بزرگوار انقلاب در دوران ۳۵ ساله بعد از انقلاب همان بوده که در آموزه های قرآنی و سیره پیامبر اکرم و اهل بیت ایشان تبیین شده و کوشیده اند تا با حفظ اصول و مبانی سلیقه ها و گرایش های گوناگون فردی را حفظ کنند چرا که می دانسته اند اگر بخواهند مطلق انگارانه و انحصارطلبانه فقط به یک خط و ربط خاص در حوزه های متفاوت سیاسی ، اقتصادی ، فکری ، فرهنگی و … اکتفا کنند دیر یا زود چیزی از اساس انقلاب ودین و کشور باقی نخواهد ماند .

از یکسو تمامیت خواهی هیچگاه توقف نخواهد داشت و جز با دیکتاتوری مطلق پایان نخواهد یافت و حتی مرکز را هم تحمل نخواهد کرد ، به تعبیر شاعر «مرکز افتاد برون ، بس که شد این دایره تنگ» و از سوی دیگر انحصار طلبی هرگز مجال نقد و بازخوانی خود و استفاده از نگاه های دیگر و فهم های متنوع را نخواهد داشت و نخستین خسارت ها را خود متحمل خواهد شد مانند فرد حسود و کینه توز که قبل از دیگران به روح و روان خود آسیب می زند . وقتی بزرگان دین و دانشمندان راستین ما را به تحمل و مدارا توصیه می کنند و جایی که ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی خود بیشترین سعه صدر و پذیرش را نسبت به دیدگاه های متنوع نشان می دهد و می گوید از تعبیر دگر اندیش استفاده نکنید زیرا دگراندیشی جرم نیست بلکه بگویید خودی و غیر خودی زیرا بازی در زمین دشمن جرم است، باید از شباهت یافتن به یهود نگران شویم!

منبع:خراسان

نظرات بینندگان

ارسال نظر