صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

تا 30روز شياطين از اين خانه دور هستند!؟

علاوه بر اين از امام باقر (عَليه السَلام) روايت شده است که ايشان فرموده اند: هر کس آيةالکرسي را يک بار بخواند، خداوند هزار امر ناخوشايند از آخرت را از او برطرف مي نمايد که آسانترين ناخوشايندي هاي دنيا فقر و آسانترين ناخوشايندي هاي آخرت، عذاب قبر مي باشد، و همچنين مي فرمايند: هر کس بعد از وضو، يک بار آيةالکرسي را بخواند، خداوند متعال چهل سال عبادت را به او عطا خواهد نمود و چهل درجه او را بالا برد و چهل حوريه با او تزويج مي نمايد.

کد خبر: 4279

قدس آنلاين/ از حضرت محمد (صَلي الله عَليه وَ آله) نقل شده است: هر کس آيةالکرسي را تلاوت نمايد، چون از در خانه ي خويش بيرون رود، خداوند هفتاد هزار فرشته مي فرستد که براي آن فرد استغفار نمايند و چون به خانه بازآيد و آن را بخواند، خداوند فقر و تنگدستي را از او دور مي سازد؛ و در جايي ديگر مي فرمايند: آيةالکرسي در خانه اي خوانده نمي شود مگر آن که شياطين به برکت آن تا سي روز از آن خانه دور مي شوند و مرد و زن سحر کننده تا چهل روز داخل آن خانه نمي شوند، و نيز بيان داشته اند: به راستي که عظيم ترين و بزرگترين که آيه در قرآن آمده است، آيةالکرسي مي باشد و هر کس آن را تلاوت کند، خداوند فرشته اي بر او مي فرستد تا عمل هاي نيک در نامه ي اعمال او ثبت نمايد و عمل هاي بَد و گناهان او را محو سازد.

علاوه بر اين از امام باقر (عَليه السَلام) روايت شده است که ايشان فرموده اند: هر کس آيةالکرسي را يک بار بخواند، خداوند هزار امر ناخوشايند از آخرت را از او برطرف مي نمايد که آسانترين ناخوشايندي هاي دنيا فقر و آسانترين ناخوشايندي هاي آخرت، عذاب قبر مي باشد، و همچنين مي فرمايند: هر کس بعد از وضو، يک بار آيةالکرسي را بخواند، خداوند متعال چهل سال عبادت را به او عطا خواهد نمود و چهل درجه او را بالا برد و چهل حوريه با او تزويج مي نمايد.

همچنين در باب خواندن آيةالکرسي قبل از خواب از پيامبر (صَلي الله عَليه وَ آله) نقل شده است: هر کس آيةالکرسي را در وقت خواب قرائت نمايد، خداوند متعال فرشته اي را براي او مي فرستد که او را تا صبح از جميع بلاها و مکروهات حفظ مي نمايد و همچنين امام رضا (عَليه السَلام) مي فرمايند: کسي که به هنگام خواب آيةالکرسي بخواند، از فلج شدن ترسي نخواهد داشت و کسي که آن را پس از هر نماز بخواند، هيچ گزنده ي زهرداري به او آسيب نخواهد رسان و از امام صادق (عَليه السَلام) منقول است که براي در امان بودن از خواب هاي وحشتناک، هنگامي که به محل خوابت رفتي، سوره ي فلق و آيةالکرسي را بخوان و البته بدان که آيةالکرسي فضيلتش بيشتر است.

منابع:
1- شيخ صدوق. ثواب الاعمال: 223.
2- طبرسي. مجمع البيان، ج 1: 360.
3- کريم خاني. ذکرهاي آسماني: 160- 164

نظرات بینندگان

ارسال نظر