صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

نفيسه ابراهيم‌زاده انتظام

اپيدمي سرپرست‌زدگي در آموزش عالي

بعد از 170 روز اداره وزارت علوم توسط سرپرست، در حال حاضر 34 دانشگاه و مركز علمي و پژوهشي با حكم سرپرست اداره مي‌شوند كه مهلت قانوني احكام سرپرستي آنها پايان يافته يا رو به اتمام است.

کد خبر: 3790

مطلبي که مي خوانيد در روزنامه جوان منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

---------------------------

با ادامه اداره تعداد قابل‌توجهي از دانشگاه‌ها و مؤسسات دانشگاهي كشور با سرپرست، حضور سرپرست در مناصب سطوح مختلف آموزش عالي تبديل به روالي عادي شده است و با وجود انعكاس نگراني‌ها و تذكرات اشخاص و نهادهاي مسئول، ناظر و غيرمسئول دلسوز و صاحب‌دار شدن صندلي وزارت، در آموزش عالي هنوز عزمي براي تغيير اين روال در ميان مديران اجرايي ديده نمي‌شود. اين در حالي است كه با اعلام ورود مستقيم رئيس‌جمهور در انتخاب رئيس برخي دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران، آموزش عالي شاهد نوشته شدن پرده ديگري از نوآوري‌ها در زمينه انتخاب رؤساي دانشگاه‌ها است.

بعد از 170 روز اداره وزارت علوم توسط سرپرست، در حال حاضر 34 دانشگاه و مركز علمي و پژوهشي با حكم سرپرست اداره مي‌شوند كه مهلت قانوني احكام سرپرستي آنها پايان يافته يا رو به اتمام است.

آسيب‌هاي اداره موقتي مجموعه‌هاي علمي و دانشگاهي قابل شمارش نيستند اما يكي از بارزترين آنها اتخاذ تصميمات كوتاه مدت(در حد چند ماه) و نداشتن ديد ماندگار در فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي است. اگر‌چه هدر رفتن بودجه‌هاي در اختيار و بلاتكليفي بدنه دانشگاهي نيز جزو فهرست اين آسيب‌ها به شمار مي‌روند، با اين حال مورد اول به اندازه كافي براي تبيين حساس بودن اين شرايط كافي است.

با وجود اين، تعلل وزارت علوم در معرفي رؤساي پيشنهادي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تأييد گزينه‌هاي معرفي شده سؤال بي‌پاسخ چند ماه گذشته در حوزه آموزش عالي است و همچنان از سرتيتر اخبار اين حوزه خارج نشده است.

تذكري از شورا به شورا
دو هفته قبل خبري به نقل از منصور كبگانيان، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسانه‌اي شد كه حاكي از تذكر شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزير علوم براي معرفي رؤساي دانشگاه‌ها بود. وي در اين اظهار‌نظر در رابطه با تأخير در انتصاب رئيس دانشگاه تهران گفت: در چند وقت اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعطيلي‌هايي را داشته است و به همين دليل اطلاع دقيقي از رياست دانشگاه‌ها نداريم ولي اميدواريم در جلسه هفته آينده شورا اين مسئله مطرح شود تا دانشگاه تهران از ركودي كه در آن قرار گرفته است، خارج شود.

البته جلسه‌اي كه كبگانيان براي تعيين تكليف رياست تعدادي از دانشگاه‌ها به آن اميدوار بود، برگزار نشد تا رؤساي پيشنهادي دانشگاه‌ها همچنان در انتظار تأييد باشند.

كبگانيان در ادامه آخرين گفت‌و‌گوي رسانه‌اي خود درباره تأييد رؤساي پيشنهادي دانشگاه‌ها افزود: شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي انتخاب سريع‌تر رياست دانشگاه‌ها به وزير علوم تذكر داده و وي نيز قول داده سريع‌تر دانشگاه‌ها را از اين بن‌بست خارج كند زيرا برخي از سرپرست‌هاي دانشگاه‌ها مدت زيادي به عنوان سرپرست بوده‌اند و برخي از سرپرست‌ها نيز براساس هماهنگي با شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار بود تغيير كنند.

وي ادامه داد: بايد افرادي معرفي شوند كه مورد توافق وزارت علوم، بهداشت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشند و به طور كلي مسير انتخاب رؤساي دانشگاه‌ها به اين صورت است كه پيش از رأي‌گيري در رابطه با تأييد سرپرست يك دانشگاه يك جمع‌بندي كلي از نظرات اعضا صورت مي‌گيرد تا در رأي‌گيري نتيجه مناسب به دست آيد ولي در برخي موارد اين جمع‌بندي مناسب نبود و قرار شد افراد ديگري اعلام شود.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: در مورد دانشگاه تهران و معدود دانشگاه‌هاي ديگر نيز بايد روند انتخاب رئيس دانشگاه در چارچوب توافق طرفين باشد و در حال حاضر نيز شوراي عالي انقلاب فرهنگي منتظر اقدام وزارت علوم در چارچوب رويه‌ها است. وي اظهار داشت: در شوراي عالي انقلاب فرهنگي آيين‌نامه‌هاي مديريتي براساس تجربيات بسيار تدوين شده و اگر قرار است يك وزير آيين‌نامه‌ها را تغيير دهد بايد اصلاحاتي را ارائه كند كه مورد تصويب اعضاي شورا قرار گيرد. كبگانيان افزود: مشكل دانشگاه تهران در تأخير انتخاب رئيس دانشگاه نيز رويه‌ها و آيين‌نامه‌ها بود.

اين در حالي است كه وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس‌جمهور كه پايش به مسئله دانشگاه‌هاي بي‌رئيس باز شده و اغلب اعضاي كابينه عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند و از آنجايي كه بعيد به نظر مي‌رسد اعضاي هيئت دولت خودشان به خودشان تذكر بدهند، بنابراين منظور از تذكر شورا به وزير علوم به معناي تذكر تعدادي از اعضاي اين شوراست كه نسبت حكمي يا فكري و اجرايي با دولت ندارند؛ به همين دليل است كه تذكر ياد شده چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

اين هم پاي رئيس‌جمهور
از سوي ديگر محمد فرهادي وزير علوم چهار روز بعد از تذكري كه كبگانيان از آن ياد كرد در حاشيه امضاي تفاهمنامه با سازمان محيط زيست با اشاره به وضعيت سرپرست دانشگاه تهران گفت: رئيس‌جمهور شخصاً درباره رياست دانشگاه تهران نظر دارد.

وي درباره تكليف وضعيت سرپرست دانشگاه تهران اظهار داشت: اين مسئله در حال طي كردن پروسه خود است، البته اين دانشگاه هم‌اكنون مديريت دارد و با سرپرست اداره مي‌شود. فرهادي به اين سؤال كه «آيا تصميم داريد سرپرست دانشگاه تهران را تغيير دهيد» نيز اينطور پاسخ داد: بايد پروسه آن طي شود و سپس به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي شود؛ آقاي رئيس‌جمهور در اين زمينه شخصاً نظر دارند.

هم‌اكنون 34 دانشگاه و مؤسسه دانشگاهي كشور با سرپرست اداره مي‌شود كه از اين تعداد برخي دوران سرپرستي‌شان تمام شده كه ما شروع كرديم به ارسال اسامي آنها به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در جلسه آينده شورا برخي از آنها تعيين تكليف مي‌شوند.

فرهادي در پاسخ به مطلب ديگري مبني بر اينكه برخي افراد و سرپرستان دانشگاه‌ها مدت سرپرستي‌ آنها به اتمام رسيده است، گفت: در حال مذاكره هستيم و وضعيت آنها را بررسي مي‌كنيم تا تكليف‌شان مشخص شود.

وزير علوم درباره گزينه‌هاي سرپرستي دانشگاه تهران گفت: من چيزي در اين باره نمي‌دانم، البته تأخيري در اين خصوص نداريم؛ تعدادي از رؤساي دانشگاه‌ها را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي كرده‌ايم، اما جلسه شورا طي يك ماه گذشته به‌دليل برخي از همزماني‌ها برگزار نشد.

فرهادي ادامه داد: هفت نفر را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي كرديم و گزينه رياست دانشگاه تهران نيز را ارسال خواهيم كرد. برخي را نيز بيش از دو هفته است كه به شورا فرستاده‌ايم.

بنابر اين گزارش، ورود رئيس‌جمهور به انتخاب رؤساي دانشگاه‌ها بعد از انتخاب رئيس دانشگاه از سوي شوراي مشورتي در دانشگاه‌ها دومين نوآوري دولت يازدهم در فرآيند تعيين رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز علمي و آموزشي كشور است.

در اين ميان برخي علت نرسيدن آموزش عالي كشور به ساحل آرامش را سهم‌خواهي جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي از فضاي دانشگاه‌ها برداشت مي‌كنند اما اين دود سياسي، به چشم فضاي علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها رفته و در آينده‌اي نه‌چندان دور نتايج آن مشاهده مي‌شود.

گفتني است آخرين جلسه تأييد حكم رياست دانشگاه‌ها از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به 20 آبان‌ماه بازمي‌گردد. علاوه بر اين مطالعه روند تأييد رؤساي معرفي شده براي اداره دانشگاه‌ها از سوي اين شورا طي يك سال گذشته نشان مي‌دهد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به طور معمول توانايي تأييد بيش از 10 رئيس دانشگاه در يك جلسه را دارد.

 

نظرات بینندگان

ارسال نظر