صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

حکايت/ چرا بايد پول بدهم؟!

من مطابق قولي که داده ام به وعده خود عمل مي کنم به شرط اين که به سوالاتم جواب بدهي. بگو ببينم زنم را معالجه کردي؟ پزشک گفت: خير. گفت: پس حتما او را کشتي؟ گفت: نه، خودش مرد. گفت: خودت قبول کن که نه او را معالجه کرده اي و نه کشته اي چه پولي را بايد به تو بپردازم؟

کد خبر: 3390

خراسان/ شخصي، عيالش بيمار شد. طبيبي را به منزل آورد و گفت: ۵۰دينار براي زنم کنار گذاشته ام. چه او را معالجه کني و چه او را بکشي اين ۵۰دينار را به تو خواهم داد. طبيب کمال دقت و مواظبت را نمود ولي بيمار بعد از سه روز فوت کرد. وقتي حق ويزيت خود را مطالبه نمود، مرد گفت: من مطابق قولي که داده ام به وعده خود عمل مي کنم به شرط اين که به سوالاتم جواب بدهي. بگو ببينم زنم را معالجه کردي؟ پزشک گفت: خير. گفت: پس حتما او را کشتي؟ گفت: نه، خودش مرد. گفت: خودت قبول کن که نه او را معالجه کرده اي و نه کشته اي چه پولي را بايد به تو بپردازم؟

حاضرجوابي هاي شيرين - ميرخديوي

نظرات بینندگان

ارسال نظر