صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

تعيين تکليف فرهنگ برعهده کيست؟

ايد سعه‌صدر جامعه را بالا ببريم، شايد اقدامي از سوي دولت و يا نهادهاي ديگر به زعم گروهي خوش نيايد و آن را برخلاف ارزش‌هاي اخلاقي خود تلقي کنند، اما اين دليلي براي برخورد مستقيم و اردوکشي نيست. اميدواريم درپشت اين رفتارها و اعترضات صرفاً دغدغه هاي فرهنگي باشد و ردپايي از بازي‌هاي سياسي هويدا نشود!.

کد خبر: 3370

«تعيين تکليف فرهنگ برعهده کيست؟» عنوان يادداشت روز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

عمده آسيب‌هايي که در عرصه‌هاي مختلف جامعه مشاهده مي‌کنيم نشأت گرفته از نوع رفتار‌ها و فرهنگ‌هاي غلطي است که امروز در کشور ما باب شده و متوليان امر نيز توجه جدي به آنها نمي‌کنند. البته آنها که دغدغه اين مسائل اجتماعي را دارند بارها هشدار داده‌اند اما بعضاً با نگرشي نامناسب مواجه شده و نظراتشان به منزله سياه نمايي تلقي گرديده است.

امروز با وجود مشکلات عديده اقتصادي، سياسي، هسته‌اي و منطقه‌اي که کشورمان با آنها مواجه است، برخي افراد و گروه‌ها در داخل به دنبال بهانه‌هايي بي مورد و غيرقانوني هستند تا از طريق آن جنجالي به راه بيندازند و غوغايي سردهند. مسائلي همچون پوشش و لباس، کنسرت‌هاي موسيقي، اکران فيلم‌هاي سينمايي، و حتي موضوعاتي تخصصي و استراتژيک همچون مذاکرات هسته‌اي را دستمايه اهداف خود مي کنند. اينکه اين افراد و گروه‌ها باچه هدف و خواسته‌اي و يا با چه نوع نگرش سياسي به اين اقدامات دست مي‌زنند، مورد بحث مانيست. بلکه تمرکز اصلي ما بر بي توجهي به حاکميت قانون و هنجار شکني‌هايي است که شايد نتوان درآينده جلوي آنها را گرفت و ممکن است به رويه ناصواب در جامعه مبدل شود.

درطي سال‌هاي گذشته هرآنچه آسيب و ضررهاي گوناگون به کشور وملت وارد آمده از بابت قانون گريزي و قانون شکني افراد و گروه‌هاي مختلف بوده که جهت وصول مطالبات خارج از عرف خود دست به هراقدامي زدند و از عواقب آن باکي نداشتند. ادامه اين روند در فضاي کنوني کشور به هيچ عنوان از سوي جامعه قابل پذيرش نيست و مسولان بايد نسبت به اين موارد واکنش نشان دهند. در تشخيص صلاحيت موضوعي همچون برگزاري يک کنسرت يا اکران يک فيلم و يا تاييد و نفي انجام يک رويکرد در جامعه، اين قانون است که تعيين کننده و فصل الخطاب خواهد بود، هرچند که اين امر به زعم برخي افراد خوش نيايد.

جداي ازاين مسائل، آيا صلاح و مصلحت فرهنگ جامعه صرفاً برعهده يک عده خاص بوده و ديگران سهمي در آن ندارند؟!. اعتراض به رويکرد مسولان و عملکرد آنها، از آن طريق که قانون مشخص کرده هيچ عيب و اشکالي ندارد. اما اينکه هر روز يک عده بدون داشتن مجوز تجمع کنند و جلوي مردم را به بهانه پوشش نامناسب بگيرند، يا مانع از برگزاري يک کنسرت يا فيلم سينمايي شوند، به هيچ وجه مورد تاييد و پذيرش نيست.

مردم ما از هرگونه افراط و تفريط طي ساليان گذشته هم رنج ديده اند و هم رنجيده‌اند و در انتخاب خود به رويکردي اعتدال محور گرويده‌اند. اعتدال در فرهنگ موجبات رشد و تعالي اخلاقي جامعه را به وجود خواهد آورد و سليقه‌هاي مختلف افراد و گروه ها را تامين خواهد کرد. نبايد توقع داشت يک عده اقليت با نوع تفکر خود به حقوق ديگران تعرض کنند و عمل خود را وراي قوانين و حقوق شهروندي ديگران بدانند.

بديهي است که اين حق همه اقشار مردم است که بتوانند در باره مسائل مختلف کشور اظهار نظر نموده و همه گروه‌ها به راحتي به ابراز عقايد خود بپردازند. اما راهکارهاي قانوني براي جلوگيري از رويه غلط برخورد فراقانوني در نظر گرفته شده و افراد بايد به اين درک برسند که تخطي از قانون براي آنها هزينه آور خواهد بود.

کلام آخر اينکه بايد سعه‌صدر جامعه را بالا ببريم، شايد اقدامي از سوي دولت و يا نهادهاي ديگر به زعم گروهي خوش نيايد و آن را برخلاف ارزش‌هاي اخلاقي خود تلقي کنند، اما اين دليلي براي برخورد مستقيم و اردوکشي نيست. اميدواريم درپشت اين رفتارها و اعترضات صرفاً دغدغه هاي فرهنگي باشد و ردپايي از بازي‌هاي سياسي هويدا نشود!.

نظرات بینندگان

ارسال نظر