صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

طنز/ همدردي با «بهنوش بختياري»!

خانم بهنوش بختياري (بازيگر) در مصاحبه اي، جمله بسيار عجيبي گفته: «بعضي شب ها از دست تلويزيون گريه مي کنم»! عجيب از اين نظر که اين کار از ايشان بعيد است. کسي که خودش در همين تلويزيون است و از آن نان مي خورد که نبايد از دستش گريه کند! گريه براي ما «بينندگان عزيز» است که صبح تا شب مجبوريم بعضي برنامه ها را تحمل کنيم و دم نزنيم و ...!

کد خبر: 3367

خراسان/ خانم بهنوش بختياري (بازيگر) در مصاحبه اي، جمله بسيار عجيبي گفته: «بعضي شب ها از دست تلويزيون گريه مي کنم»! عجيب از اين نظر که اين کار از ايشان بعيد است. کسي که خودش در همين تلويزيون است و از آن نان مي خورد که نبايد از دستش گريه کند! گريه براي ما «بينندگان عزيز» است که صبح تا شب مجبوريم بعضي برنامه ها را تحمل کنيم و دم نزنيم و ...!
تلويزيوني که برنامه هايش يا تبليغ است، يا تکراري، يا تکه پاره و يا آن قدر درد و بدبختي و خلاف نشان مي دهد که ديگر کار از گريه مي گذرد و بايد ضجه و مويه کرد! آگهي ها که پر است از خوراکي هاي خوشمزه؛ برنامه هاي ورزشي هم که باخت هاي تيم ها يا ورزشکاران داخلي را نشان مي دهند... خلاصه از خانم بختياري خواهش مي کنيم قبل از گريه کردن از دست تلويزيون، به ياد ما بيفتند تا دستکم به حال ما «بينندگان عزيز» گريه کنند!

عليرضا کاردار

نظرات بینندگان

ارسال نظر