صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

اقتدا به اهل سنت‏ در نماز و سجده برفرش

حضرت آيت ا...خامنه اي در استفتايي به اين سوال چنين پاسخ داده اند: سوال : در مکان هاي مشترک و رفت و آمد با برادران اهل سنت، هنگام شرکت در نمازهاي روزانه، در بعضي از موارد مانند آنان عمل مي‏کنيم، مثل نماز به ‌صورت تکتّف و عدم رعايت وقت و سجده بر فرش، آيا اين نمازها احتياج به اعاده دارند؟ جواب: اگر حفظ وحدت مقتضى انجام آن کارها باشد، نماز صحيح و مجزى است، حتى اگر سجده بر فرش و مانند آن باشد، ولى تکتّف در نماز جايز نيست، مگر اين که ضرورت آن را اقتضا کند.

کد خبر: 3255

خراسان/ محمدعلي ندائي- رعايت وحدت اقتضائاتي دارد که از جمله آن‌ها همراهي در انجام مناسک ديني و اعمال عبادي مانند نماز است. سوالي که در اين جا مطرح مي شود آن است که مرز مشارکت و همراهي با اهل سنت تا کجاست؟ به عنوان مثال اگر کسي در نماز اهل سنت شرکت کرد آيا مي تواند به جاي مهر برفرش سجده کند و يا همانند آنان دست بسته نماز بخواند؟ 

حضرت آيت ا...خامنه اي در استفتايي به اين سوال چنين پاسخ داده اند:
سوال : در مکان هاي مشترک و رفت و آمد با برادران اهل سنت، هنگام شرکت در نمازهاي روزانه، در بعضي از موارد مانند آنان عمل مي‏کنيم، مثل نماز به ‌صورت تکتّف و عدم رعايت وقت و سجده بر فرش، آيا اين نمازها احتياج به اعاده دارند؟
جواب: اگر حفظ وحدت مقتضى انجام آن کارها باشد، نماز صحيح و مجزى است، حتى اگر سجده بر فرش و مانند آن باشد، ولى تکتّف در نماز جايز نيست، مگر اين که ضرورت آن را اقتضا کند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر