صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

تصاويري از بزرگترين پروژه‌ سينماي ايران

ادامه فيلمبرداري «يتيم‌خانه ايران» جديدترين ساخته ابوالقاسم طالبي در شهرک غزالي انجام مي‌شود. «يتيم‌خانه ايران» داستان قحطي و خشکسالي عظيم ايران که در سال‌هاي 1295 تا 1297 و در کوران جنگ اول جهاني و در زمان اشغال ايران به دست قواي بيگانه روس و انگليس رخ داد را روايت مي کند. اين قحطي که همراه با فقر و پيچارگي و در نهايت کاهش جمعيت در ايران بود در تعيين سرنوشت جامعه ايران به ويژه روي کار آمدن حکومت پهلوي نقش چشمگيري داشت.

کد خبر: 2320

فارس/ ادامه فيلمبرداري «يتيم‌خانه ايران» جديدترين ساخته ابوالقاسم طالبي در شهرک غزالي انجام مي‌شود. «يتيم‌خانه ايران» داستان قحطي و خشکسالي عظيم ايران که در سال‌هاي 1295 تا 1297 و در کوران جنگ اول جهاني و در زمان اشغال ايران به دست قواي بيگانه روس و انگليس رخ داد را روايت مي کند. اين قحطي که همراه با فقر و پيچارگي و در نهايت کاهش جمعيت در ايران بود در تعيين سرنوشت جامعه ايران به ويژه روي کار آمدن حکومت پهلوي نقش چشمگيري داشت.

نظرات بینندگان

ارسال نظر