صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

برگي ازتاريخ: گنجهاي پنهان هيتلر+عکس

جوان و تاريخ/ کشف طلاهاي پنهان شده آلمان نازي که در معدن نمک Merkers پنهان شده بود، توسط سربازان ارتش امريکا در سال 1945 . نازي ها براي قدرتمند کردن اقتصاد خود و نيز جبران هزينه هاي جنگ، ذخيره طلاهاي کشورهاي اشغال شده را به مرکز منتقل نموده و صرف هزينه هاي جنگ مي کردند.در اين معدن نمک علاوه بر اين انبوه طلا، تعداد زيادي نقاشي و وسايل تاريخي نيز بدست نيروهاي امريکايي افتاد

کد خبر: 2282

جوان و تاريخ/ کشف طلاهاي پنهان شده آلمان نازي که در معدن نمک Merkers پنهان شده بود، توسط سربازان ارتش امريکا در سال 1945 . نازي ها براي قدرتمند کردن اقتصاد خود و نيز جبران هزينه هاي جنگ، ذخيره طلاهاي کشورهاي اشغال شده را به مرکز منتقل نموده و صرف هزينه هاي جنگ مي کردند.در اين معدن نمک علاوه بر اين انبوه طلا، تعداد زيادي نقاشي و وسايل تاريخي نيز بدست نيروهاي امريکايي افتاد

نظرات بینندگان

ارسال نظر