صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

هواي تازه/ شعر جالب در مورد امام زمان

جام نيوز/ ديدم که خلايق همه بر گرد تو گردند برحجر و مقام و قد وبالاي تو گردند سعي است کنارت که همه سعي برآن است در بين صفا مروه به دنبال تو گردند سنگي است که بوسيدن آن گشته سعادت با بوسه به آن در پي آن خال توگردند اندر عرفات اشک زهجران تو ريزند قرباني آن چهره زيباي تو گردند با آه و فغان در پي مادر همه گشتند با آ ن همه اميد به دنبال تو گردند چون چشم بر آ ن قبه خضرا ء بنشاندند از حضرت خاتم(ص) همه جوياي تو گردند بين الحرمين باز نگاهي به تو دارند در خاک بقيع در پي آ ن حال تو گردند گاهي که روند در نجف شاه ولايت اندر حرمش باز به دنبال تو گردن در غربت دوران همگي چشم براهند درکرب و بلا گاه به دنبال تو گردند در صحن عمو تشنه لبان باز بگردند با عشق پي چهر ه چون ماه تو گردند سرداب کنون عقده گشاي دل آنان گويند در آنجا که بدنبال تو گردند روح الله ما عمر به راه تو نهاده ياران غيورش همه دنبال تو گردند سيد علي خامنه اي همچو علمدار با امت جدت همه دنبال تو گردند هادي که نديد آ ن گل زيباي حسن(عج) را تا صبح قيامت پي ياران توگردد هادي اصفهاني

کد خبر: 2219

جام نيوز/ ديدم که خلايق همه بر گرد تو گردند
برحجر و مقام و قد وبالاي تو گردند

سعي است کنارت که همه سعي برآن است
در بين صفا مروه به دنبال تو گردند

سنگي است که بوسيدن آن گشته سعادت
با بوسه به آن در پي آن خال توگردند

اندر عرفات اشک زهجران تو ريزند
قرباني آن چهره زيباي تو گردند

با آه و فغان در پي مادر همه گشتند
با آ ن همه اميد به دنبال تو گردند

چون چشم بر آ ن قبه خضرا ء بنشاندند
از حضرت خاتم(ص) همه جوياي تو گردند

بين الحرمين باز نگاهي به تو دارند
در خاک بقيع در پي آ ن حال تو گردند

گاهي که روند در نجف شاه ولايت
اندر حرمش باز به دنبال تو گردن

در غربت دوران همگي چشم براهند
درکرب و بلا گاه به دنبال تو گردند

در صحن عمو تشنه لبان باز بگردند
با عشق پي چهر ه چون ماه تو گردند

سرداب کنون عقده گشاي دل آنان
گويند در آنجا که بدنبال تو گردند

روح الله ما عمر به راه تو نهاده
ياران غيورش همه دنبال تو گردند

سيد علي خامنه اي همچو علمدار
با امت جدت همه دنبال تو گردند

هادي که نديد آ ن گل زيباي حسن(عج) را
تا صبح قيامت پي ياران توگردد

هادي اصفهاني

نظرات بینندگان

ارسال نظر