صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

(قلقلي) خبر فوتش را تکذيب کرد!

«شهرام لاسمي» (قلقلي) خبر فوتش را تکذيب کرد؛ زنده ام/ بعد از پخش شايعاتي مبني بر فوت هنرمند برنامه هاي کودک و نوجوان «شهرام لاسمي» معروف به قلقلي، خبرنگار آخرين خبر با اين هنرمند محبوب تماس گرفت تا از حال جسمي وي با خبر شود و به جاي اين خبر بد، خبر خوب سلامتي قلقلي را به همه دوستدارانش برساند. لاسمي که ظاهرا در چند ساعت اخير تلفن‌هاي زيادي را جواب داده است گفت: «من زنده‌ام و از ديشب در حال جواب دادن به تلفن هستم تا به همه خبر زنده بودنم را بدهم. آن قدر تلفن جواب داده‌ام که خسته شدم. الآن خودم هم فکر مي کنم مُردم!»

کد خبر: 2157

خراسان/ بعد از پخش شايعاتي مبني بر فوت هنرمند برنامه هاي کودک و نوجوان «شهرام لاسمي» معروف به قلقلي، خبرنگار آخرين خبر با اين هنرمند محبوب تماس گرفت تا از حال جسمي وي با خبر شود و به جاي اين خبر بد، خبر خوب سلامتي قلقلي را به همه دوستدارانش برساند. لاسمي که ظاهرا در چند ساعت اخير تلفن‌هاي زيادي را جواب داده است گفت: «من زنده‌ام و از ديشب در حال جواب دادن به تلفن هستم تا به همه خبر زنده بودنم را بدهم. آن قدر تلفن جواب داده‌ام که خسته شدم. الآن خودم هم فکر مي کنم مُردم!»
قلقلي که خيلي از اين شايعه ناراحت بود گفت: «نمي دانم اين خبر را چه کسي پخش کرده است. با توجه به اين که در ماه‌هاي اخير خبر فوت بازيگراني مثل محمدعلي کشاورز را هم داشتيم به نظر مي‌رسد مردم در حال دامن زدن به شايعات فوت هنرمندان هستند و اصلا سعي نمي‌کنند درباره اين اخبار مهم که خبر مرگ و زندگي يک انسان است به يک منبع موثق مراجعه کنند. در حالي که ممکن است يکي از نزديکان اين هنرمند با ديدن اين خبر دچار شوک بزرگي شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر