صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

گر حسين است خود علي‌زاده است

شعر علي معلم در مدح حسين عليزاده

مثنوي مولانا، ني نواي شعر است‌ و شاعران ديگر از يک بيت تا صد‌ها بيت به مولانا اقتدا کرده‌اند. در نقاشي و ساير هنرها‌ کمابيش؛ نمونه‌اي از اين نوع مي‌توان ديد. ني‌نواي «حسين عليزاده» نخستين اثر موسيقايي در اين باب (نينواي موسيقايي) است که تا به حال نظير ديگري‌ نداشته، در حالي‌که چون شعر، اين اثر هم مي‌تواند نظايري داشته باشد.

کد خبر: 2070

تسنيم/ علي معلم دامغاني در مدح حسين عليزاده و اثر معروفش «ني‌نوا» شعري سروده است.
مثنوي مولانا، ني نواي شعر است‌ و شاعران ديگر از يک بيت تا صد‌ها بيت به مولانا اقتدا کرده‌اند. در نقاشي و ساير هنرها‌ کمابيش؛ نمونه‌اي از اين نوع مي‌توان ديد. ني‌نواي «حسين عليزاده» نخستين اثر موسيقايي در اين باب (نينواي موسيقايي) است که تا به حال نظير ديگري‌ نداشته، در حالي‌که چون شعر، اين اثر هم مي‌تواند نظايري داشته باشد.

يل گُندآوري که آزاده است
گر حسين است خود علي‌زاده است

در زمين مَرد هر زمان مَرد است
اسم‌ها زآسمان فرستاده است

گفت خودکام بي‌هنر باد است
جفت رُهّام ساغر باده است

تهمتن گير گُرد و خود تهماسب
گاو فربي است کز قضا ماده است

اسب لاغر ميان به کار آيد
روز ميدان که جنگ را‌زاده است

مَرد مرگ و نَر است از در کارد
آنچه مشکل مسائل ساده است

نيست پيکار کار‌تر دامن
کيست دلدار هرکه دلداده است

کيِّسانند‌ عاشقان در دهر
از خود آزاد هرکه آزاده است

نيک مردا که نينوا اثرش
ايزدش همت و هنر داده است

ارث خلق است سوز ساز و رديف
واي آن کز رديف افتاده است

بانگ چاووش نينوا شنويد
سير مرگ است تا که آماده است

جهي ‌اند اين نبهرگان عجوز
خود کيومرث مرگ را‌زاده است

اي حسين يل‌اي علي‌زاده
حبَّذا سوي مقصد از جاده است

هرکه زي کعبه نيست زي کافر
تا که... است و خود که... است

نظرات بینندگان

ارسال نظر