صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

پيشنهاد ايران به نمايندگان 11 کشور جهان براي نوروز

نمايندگان ۱۲ کشور شرکت کننده در نشست تدوين پرونده چند مليتي نوروز با حضور در کتابخانه ملي با رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي و معاون سازمان ميراث فرهنگي ملاقات کردند.

کد خبر: 15174

خبرآنلاين/ نمايندگان ۱۲ کشور شرکت کننده در نشست تدوين پرونده چند مليتي نوروز با حضور در کتابخانه ملي با رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي و معاون سازمان ميراث فرهنگي ملاقات کردند.

محمد حسن طالبيان، معاون سازمان ميراث فرهنگي در ابتداي اين نشست با اشاره به روند تدوين پرونده چند مليتي نوروز گفت: ثبت نهايي پرونده نوروز از اهميت ويژه اي برخوردار است و اين پرونده درشمارنخستين پرونده هاي بين کشوري است که سازمان يونسکو به آن توجه ويژه اي دارد. اين پرونده نخستين بار با همکاري هفت کشور براي ثبت جهاني به يونسکو مطرح شد اما به مرور پنج کشور ديگر نيز به اين پرونده پيوستند واين ديدار و نشست نيز به منظور تدوين نهايي سندي با حضور 12 کشور برگزار مي شود.

وي افزود: پيام اصلي پرونده چند مليتي نوروز صلح و شادي براي جهانيان است و ما ثبت اين پرونده چند مليتي را به فال نيک مي گيريم و با ثبت اين پرونده زمينه اي فراهم مي شود که در منطقه به ميراث جهاني چند مليتي توجه ويژه اي بشود و در جهت حفظ و نگهداري اين ميراث، همگان بکوشند.

سيد رضا صالحي اميري، رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران نيز در اين مراسم گفت: نوروز نه تنها از جنبه ملي براي ما ايرانيان ارزشمند است، بلکه با دين ما نيز پيوند خورده است و بزرگان ديني ما در تکريم نوروز بسيار سخن گفته اند. همچنين نوروز مهم ترين حلقه ملي ما ايراني ها به شمارمي رود. رئيس کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران گفت: با فرا رسيدن نوروز در ايران شاهد نوعي دگرديسي فرهنگي و اجتماعي خواهيم بود و نوروز موجب آشتي و انسجام ملي در کشور ما مي شود. مثلا همين لحظه که اين جا نشسته ايم بسياري از ايراني در فکر سبزکردن سبزه سفره هفت سين هستند. سبزه اي که در باور ايراني ها اگرسبز نشود و در سفره هفت سين جاي نگيرد سفره هفت سين ما کامل نمي شود. در واقع سبزه به ما يادآوري مي کند که با آمدن نوروز انسان ها با طبيعت آشتي مي کنند.

صالحي اميري يکي از مهمترين پيام هاي نوروز را صلح و دوستي عنوان کرد و گفت: با اين پيام مي توان فصل جديدي از ارتباطات را در منطقه به وجود آورد و در مقابله با افراطي گري هاي موجود در منطقه که ناامني و جنگ را در منطقه دامن زده است مي توان پيام صلح و دوستي را که در نوروز نهفته است را به منطقه و جهان صادر کرد.

وي درادامه پيشنهاد تدوين دانشنامه نوروز را به صورت مشترک ميان 12 کشوري که فرهنگ شان با نوروز پيوند خورده ارائه داد و گفت: با همکاري يکديگر مي توانيم اين دانشنامه را بنويسم و زمينه اي را فراهم کنيم که هنرمندان و پژوهشگران با نگاه ويژه اي با نوروز روبرو شوند و از اين ميراث ارزشمند براي خلق آثار فرهنگي و هنري جاندار بهره گيرند تا با اين وسليه نيز ميراث جهاني خود را به جهانيان معرفي کنيم.

در حاشيه اين نشست، نمايندگان 12 کشور از بخش هاي مختلف کتابخانه ملي ايران بازديد کردند و با گوشه اي از ميراث معنوي ايراني و اسلامي موجود در کتابخانه ملي آشنا شدند. در اين بازديد نماينده هايي از کشورهاي ايران، ترکيه، آذربايجان، هند، پاکستان، ازبکستان، قرقيزستان، قزاقستان، تاجيکستان، افغانستان، ترکمنستان و عراق حضور داشتند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر