صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

چرا زن نمي تواند مرجع تقليد شود؟

شايد براي شما نيز اين پرسش مطرح شد باشد که چرا زنان نمي تواند مرجع تقليد شوند در حاليکه مردان مي توانند و آيا اين فرق گذاشتن بين زن و مرد محسوب نمي گردد؟

کد خبر: 15155

قدس آنلاين/ شايد براي شما نيز اين پرسش مطرح شد باشد که چرا زنان نمي تواند مرجع تقليد شوند در حاليکه مردان مي توانند و آيا اين فرق گذاشتن بين زن و مرد محسوب نمي گردد؟
اما جالب است بدانيد که اين امر داراي دو دليل اساسي مي باشد:

اولاً: مرجعيت يک مقام اجرايي است که شرط رسيدن به آن فقاهت و عدالت مي باشد و از نظر رسيدن به فقاهت و عدالت بين زن و مرد فرقي نيست زيرا زن هم مي تواند فقيه عادل بشود. اما مرجعيت يک کار اجرايي پرمشقت و مشکل مي باشد و با روحيه لطيف و ظريف زنان چنددان مناسبتي ندارد، لذا حضرت امام علي (ع) فرمود: فاِن الْمَرأةَ رَيْحانَة وَ لَيْسَتْ بِقَهْرمانَه؛ براستي که زن به مانند يک گل است نه قهرمان و فرمانده درکارهاي سخت.
از اين رو محمدي نيا مي نويسد اسلام فرموده است که زنان مي بايد کارهاي مناسب شأن و فطرت و نيروي بدن خويش انجام دهند و چون زن قهرمان و فرمانده در امور سخت نيست، اسلام کارهاي دشوار و سخت را بر او واجب نکرده است.
ثانياً: مرجعيت يک سمت اجرايي است و يک مقام و منزلت نيست تا اگر به زن نتواند مرجع تقليد شود، کَسْرشأن براي او باشد. بر همين اساس بسياري از علما و مجتهدين بزرگ به خاطر سنگيني مسئوليت از قبول مرجعيت شانه خالي مي کردند مگر آن وقتي که ديگر برايشان تکليف مي شد. در مرجعيت سه موضوع مطرح مي باشد، فقاهت، عدالت و مقام اجرايي. در فقاهت در عدالت و تهذيب نفس و طي کردن مراتب علمي هيچ بين زن و مرد فرقي نيست چه بسا در بعضي از اوقات زنان از مردان سبقت مي گيرند و اما آن مقام اجرايي هم که منزلتي ندارد و اگر يک مرجع تقليد نزد ما فردي عاليمقام و مقدس است آن به خاطر مقام معنوي و ملکوتي و علمي اوست و اين مراتب که ارزش و فضيلت است زن هم مي تواند آنها را طي نمايد.
از اين رو اسلام هيچ فرقي از نظر کسب معنويت و حقوق بين زن و مرد نگذاشته است و خدمتي که اسلام به زن نموده است به مرد آن خدمات را نکرد ولي به خاطر ابعاد مختلفي که زن و مرد در خلقت دارند احکامشان در بعضي از مواقع فرق مي نمايد.
منابع:
1-نهج البلاغه مرحوم فيض: نامه 31.
2-اسدالله محمدي نيا، پاسخ به پرسش هاي دختران: 16-17.

نظرات بینندگان

ارسال نظر