صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

چرا بايد ساخت "پرده نشين" ادامه يابد؟

به نظر مي رسد برآيند کلي قصه، ظرفيت زيادي در طرح مشکلات کنوني اجتماع و ارائه راه حلهاي منطقي ديني براي آن مشکلات دارد. به ويژه آنکه مخاطبين؛ کاراکترهاي اين مجموعه را بسيار دوست دارند و بعيد است که اين علاقه براي شخصيت هاي ديني در سريالي ديگر شکل بگيرد.

کد خبر: 1232

متن پيش رو در فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.


به نظر مي رسد برآيند کلي قصه، ظرفيت زيادي در طرح مشکلات کنوني اجتماع و ارائه راه حلهاي منطقي ديني براي آن مشکلات دارد. به ويژه آنکه مخاطبين؛ کاراکترهاي اين مجموعه را بسيار دوست دارند و بعيد است که اين علاقه براي شخصيت هاي ديني در سريالي ديگر شکل بگيرد.

دوشنبه شب پس از ساعتي تأخير، بالاخره آخرين قسمت سريال زيباي پرده نشين نيز پخش شد و حسرت شبهاي همراهي ما با اين مجموعه دلنشين را برا ايمان باقي گذاشت. نگارش تحليل ها و تمجيدها از سريالي که به خوبي مفاهيم ديني و مذهبي را به مخاطب خود منتقل کرده است نيز امري طبيعي و قابل پيش بيني است که از روزهاي قبل آغاز شده و با احتمال زياد تا روزهاي آتي نيز ادامه مي يابد؛ تقديرها و تشويق هايي که انصافاً در خور اين اثر ارزنده نيز مي باشد، در اين ميان آنچه باعث نگراني است فراموشي وجه استراتژيک اين سريال است که آگاهانه و يا ناآگاهانه در پيرنگ دراماتيک آن بنا نهاده شده و ظرفيت بالايي در بهره برداري را نصيب رسانه ديني و انقلابي تلويزيون ايران کرده است:

1ـ ‌پرده نشين در فصول متعدد داستاني خود به تبيين راهبردهاي مورد تأکيد نظام و مقام معظم رهبري پرداخت چه خود بداند و چه براين مهم واقف نباشد! آنجايي که کارگردان جوان و مومن سريال مي‌گويد «که من معتقدم اسلام ديني کاملا رحماني است و ما تلاش مي‌کنيم اين موضوع را در سريال به تصوير بکشيم» پاسخي در خور است به دغدغه رهبر معظم انقلاب در واجهه با فعاليت اسلام هراسانه رسانه‌هاي دشمن.

توجه سريال به سبک زندگي اسلامي و ايراني و نگاه تحسين آميز فيلمنامه به اين سبک از زندگي نيز از ديگر وجوه درخشان آن است که بارها مورد تأکيد حضرت آقا قرار گرفته اما کمتر در آثار نمايشيي سيما مورد توجه قرار گرفته بود. نمايش زندگي‌هاي ساده و عاري از تجمل، از مصاديق سبک زندگي اسلامي و ايراني اين سريال است.

تذکر شجاعانه متن در نمايش هجوم مظاهر مدرنيته (به بهانه پيشرفت) به زندگي ديني و سنتهاي اسلامي نيز از مباحثي است که در کرسي‌هاي آزاد انديشي هم با تأمل و ترديد مطرح مي‌شود، اما پرده نشين اين واقعيت عصر ارتباطات را در فضاي داستاني خود به گوش مخاطب عام رساند که به بهاي پيشرفت، بي خيال فساد نشود....

2ـ پرده نشين در نگاه استراتژيک، اثبات حقانيت انقلاب اسلامي و رويش‌هاي پرفروغ آن درحوزه هنر نيز هست. چنانکه سالها برگزاري همايش‌هاي سينماي ديني و نگارش مقالات متعدد در مورد رابطه ساختار و محتوي در حوزه سينما و تقابل آنها نسبت به هم، نتوانسته بود اثري ديني و معنوي توليد کند، آنچنان که مخاطب هم بپسندد و هم باور کند. اما اعتماد به جوانان جناح مومن و انقلابي باز هم نتيجه داد و همگان را به تحسين واداشت. بديهي است ظهور کارگردان جواني نظير آقاي شيعي با دغدغه‌هايي که از سر دين داري او بر مي خيزد مي تواند الگويي باشد براي جواناني که تازه قدم در راه خلق آثار هنري مي‌گذراند والبته اين رسانه ملي است که مي‌تواند همچنان اين مشعل را فروزنده نگاه دارد.

3ـ صنعت دنباله سازي سالهاست که در تلويزيونهاي دنيا جاي خود را باز کرده است و البته کم و بيش در کشور ما نيز. طبيعي است قهرمانهاي دوست داشتني سريالهاي تلويزيوني اثرگذاري بيشتري بر مخاطبان خواهند داشت و تعداد بيشتري از آنها را با خود همراه خواهند کرد. و در دنياي پر رقابت امروز شبکه‌هاي تلوزيوني نمي‌توانند به راحتي حتي از يک مخاطب خود بگذرند، از اينروست که قهرمانان سريالهاي خود را براي ساليان دراز به استخدام درمي‌آورند تا پيام‌هاي اصلي شان را به مخاطبان القا نمايند، ساخت سيزنهاي متعدد از سريالهاي معروف دنيا، شاهد اين مدعاست.

در کشور ما نيز سريال معروف پايتخت به خاطر خلق شخصيت‌هاي ايراني، در سه بخش جداگانه توليد شد و نتيجه مطلوب و موفق آن نيز مشاهده گرديد تا جائيکه رهبر معظم انقلاب از توليد سه گانه پايتخت اظهار رضايت کردند. و اما پرده نشين نيز سريالي است که به نظر مي‌تواند با درايت و ذکاوت مديران رسانه ملي و هوشمندي سازندگانش به دنباله سازي موفقي رو بياورد و مورد توجه مخاطبان نيز قرار بگيرد

... تصور کنيد براتعلي و هاجر در ادامه زندگي بتوانند الگوي زندگي اسلامي ايراني دو جوان را به تصوير بکشند و مزيتهاي فرزندآوري را ـ با لحاظ مشکلات آن ـ بر فرزند کم به نمايش گذارند. تصور کنيد مسجد اصلي شهر مأمن نوجوانان شهر باشد و روحانيون و طلبه‌هاي حوزه حاج آقا شهيدي، تصميم بگيرند در قسمتهاي بعدي، با مظاهر تهاجم فرهنگي دشمن که جوانان شهر را مورد هجوم قرار داده رودر رو شوند، به نظر مي رسد برآيند کلي قصه، ظرفيت زيادي در طرح مشکلات کنوني اجتماع و ارائه راه حلهاي منطقي ديني براي آن مشکلات دارد. به ويژه آنکه مخاطبين؛ کاراکترهاي اين مجموعه را بسيار دوست دارند و بعيد است که اين علاقه براي شخصيت هاي ديني در سريالي ديگر شکل بگيرد.

... آنچه باعث نگراني است فراموشي وجه استراتژيک اين سريال است....!

نظرات بینندگان

ارسال نظر