صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

دوستي قبل از ازدواج براي شناخت جنس مخالف درست يا غلط؟

کد خبر: 11260

سيمرغ/ دوستي هايي که قبل از ازدواج دنبال مي شود، قطعاً دوستي پايدار و بلند مدتي نخواهد بود اما وابستگي عاطفي اي که بعد از مدتي بين دو طرف شکل مي گيرد، جدايي را سخت مي کند.

معمولا افرادي که اقدام به برقراري چنين رابطه هايي مي کنند، با اين استدلال که «ما نمي خواهيم ازدواج کنيم» انتخاب ها و رفتارهايي را که بايد از خود نشان دهند، بروز نمي دهند و بدون آشنايي کافي و درنظر نگرفتن معيارهاي درست، اقدام به برقراري اين رابطه مي کنند و حاضر به پذيرش مسئوليت هاي يک رابطه نيستند. چنين دوستي هايي به دليل ضربه هايي که طرفين رابطه متحمل مي شوند، توصيه نمي شود.

بخشي از اين ضربه ها مربوط به وابستگي هاي عاطفي مي شود. به عبارت بهتر، شما تصور کنيد دختر و پسري تصميم مي گيرند که رابطه اي با هم برقرار کنند، منتها چون قصد ازدواج ندارند، ملاک هايي را که براي ازدواج در ذهن خود ساخته اند ناديده مي گيرند، با اين توجيه که قرار نيست اين رابطه به ازدواج منجر شود. بنابراين با کساني دوست مي شوند که کيفيت اخلاقي و رفتاري پايين تري دارند.

از طرفي اين رابطه آغاز مي شود و بعد از مدتي اين دوستي دو حالت پيدا مي کند؛ يا رابطه به خاطر مشکلاتي که به وجود مي آيد قطع مي شود و در اين ميان، طرفين ضربه هاي روحي- عاطفي زيادي خواهند خورد و يا اين رابطه مدتي ادامه پيدا مي کند تا وابستگي عاطفي شديدي به وجود مي آيد و تصميم مي گيرند ازدواج کنند؛ غافل از اينکه اين آدم مناسب ازدواج نيست و معيارهاي يک ازدواج موفق در اين رابطه وجود ندارد.

نکته ديگر اين است که وقتي اين گونه روابط براساس حداقل شناخت آغاز مي شود، طرفين به مسائلي مانند معيارهاي اخلاقي مورد پذيرش شان توجه نمي کنند. براي مثال، دختر يک حدي از رابطه را مي پسندد ولي پسر خواسته هاي بيشتري دارد و يا بالعکس. در اين موارد مشاهده مي شود طرفين از ترس از دست دادن دوستي و يا به خاطر تهديدهايي که صورت مي گيرد، تسليم خواسته هاي طرف مقابل مي شوند.

بعضي ها مي گويند من دختر و يا پسري را براي دوستي مي خواهم تا بتوانم دخترها و يا پسرها را بشناسم؛ در صورتي که اين کاملا غلط است. براي شناختن روحيات دخترها و يا پسرها لازم نيست افراد چنين روابطي را تجربه کنند. جنس متفاوت چيز پيچيده اي نيست که لازم باشد يک نفر «دوست دختر» يا «دوست پسر» داشته باشد تا جنس متفاوت را بشناسد. روابط معمولي که درون برخي چهارچوب هاي اخلاقي و عرفي شکل مي گيرد مثل روابط معمول دو همکلاسي يا دو همکار، براي شناختن جنس متفاوت کفايت مي کند و لازم نيست براي شناخت پيدا کردن وارد روابطي بشوند که وابستگي هاي عاطفي حرف اول و آخر را مي زند.

در کشورهاي غربي که حتي از لحاظ فرهنگي تفاوت هاي زيادي با جامعه ما دارند و ارزش هاي متفاوتي براي آنها تعريف شده است، تحقيقات نشان م يدهد که افرادي که دوستي با آدم هاي بيشتري را تجربه کردند و به قول معروف دوست دختر و يا دوست پسرهاي بيشتري داشته اند و قبل از ازدواج روابط متعددي با جنس مخالف داشته اند، بعد ازدواج رضايت کمتري از زندگي شان دارند و مشکلات بيشتري را تجربه خواهند کرد. اين تجربه برخلاف تصور قالب جوانان ماست. در حال حاضر، دخترها و پسرها فکر مي کنند هرچه روابط بيشتري را تجربه کنند، در انتخاب همسر موفق تر خواهند بود اما اين يک ذهنيت نادرست است.

قطع رابطه
مرحله آخر، قطع اين گونه روابط است. افراد بايد بدانند که هرچه از عمر رابطه مي گذرد، وابستگي بيشتري به وجود خواهد آمد و قطع رابطه همراه با رنج فراوان خواهد بود.
از نظر روانشناسي، از دست دادن يک رابطه که در آن عاطفه و احساس وجود دارد همچون مرگ يکي از نزديکان، دردناک است و فرد دور هاي سوگوار رابطه از دست رفته اش خواهد بود. گريه ها، خواهش و التماس ها، قول و قرارها و امثالهم در اين دوران نبايد مورد اعتنا قرار بگيرند؛ چراکه فرد براي فرار از غم از دست دادن رابطه دست به هر کاري مي زند تا شايد بتواند طرف مقابل را از جدايي منصرف کند.
طرفين رابطه اگر بتوانند با واقعيت رو به رو شوند و چند ماه ناراحتي شان را کنترل کنند، به زندگي عادي برخواهند گشت و حتي بعد از سپر يشدن مدتي متوجه فوايد قطع رابطه گذشته شان خواهند شد، اما اگر مدام اميدوارانه به فکر از سرگيري رابطه باشند، نخواهند توانست به زندگي عادي و معمولشان بازگردند.

يک نکته مهم
نکته ديگر اين است که اگر تصميم به قطع رابطه گرفته شد، اين جدايي بايد به يکباره و براي هميشه صورت گيرد و نه به صورت تدريجي يا با کم کردن رابطه. تجربه نشان مي دهد کم کردن تدريجي رابطه مؤثر نيست و همه چيز بايد يک دفعه تمام شود. تنزل رابطه به يک دوستي معمولي هم به هيچ عنوان مؤثر نخواهد بود؛ چرا که اين ها سابقه اي از يک رابطه عاطفي را با هم دارند که ممکن است طرفين را دچار مشکلات روحي کند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر