صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

عکس: مراسم بزرگداشت پدر گریم ایران

بزرگداشت عبدالله اسکندری و اکران خصوصی فیلم لامپ 100 شامگاه یکشنبه در سینما آفریقا برگزار شد.

کد خبر: 11176

زمان / بزرگداشت عبدالله اسکندری و اکران خصوصی فیلم لامپ 100 شامگاه یکشنبه در سینما آفریقا برگزار شد.

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری

بزرگداشت عبدالله اسکندری
 
 
منبع: مهر
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر