صفحه نخست >> فرهنگی تعداد نظرات: 0

کارت هاي پايان خدمت غيرقانوني اين بار براي هنرمندان و سينماگران

پروندهاي در يکي از کميتههاي کميسيون اصل 90 مجلس در حال رسيدگي است که کارت خدمت غيرقانوني گروههايي چون هنرمندان، سينماگران و برخي فعالان رسانهاي خاص را بررسي ميکند. پيش از اين تخلفات گستردهاي درخصوص کارت پايان خدمت ورزشکاران از جمله فوتباليستها منتشر شد که بازتاب زيادي در افکار عمومي داشت.

کد خبر: 1035

روزنامه ايران نوشت: پروندهاي در يکي از کميتههاي کميسيون اصل 90 مجلس در حال رسيدگي است که کارت خدمت غيرقانوني گروههايي چون هنرمندان، سينماگران و برخي فعالان رسانهاي خاص را بررسي ميکند. پيش از اين تخلفات گستردهاي درخصوص کارت پايان خدمت ورزشکاران از جمله فوتباليستها منتشر شد که بازتاب زيادي در افکار عمومي داشت.
اما ظاهراً اين تخلف به فوتباليستها محدود نشده و در حوزههاي ديگري چون هنرمندان و بازيگران سينما و حتي برخي خبرنگاران و فعالان رسانه اي را هم در بر گرفته است. حسين آذين، عضو کميسيون اصل 90 مجلس ، ضمن تأييد مفتوح بودن چنين پروندهاي در يکي از کميته هاي کميسيون اصل 90 گف ت: هنوز اين پرونده در کميته نهايي نشده است.
وي گفت معمولاً چنين موضوعاتي ابتدا در کميته ويژه بررسي و سپس به کميسيون ميآيد و در صورت تصويب، به صحن علني مجلس فرستاده ميشود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر