صفحه نخست >> علم و فناوری تعداد نظرات: 0

اينترنتي که بودنش ممد حيات است!

جزيي جدا نشدني از زندگي شده است. انقدر که اگر نباشد خيلي ها حس مي کنند گمشده اي دارند! حالا ديگر صحبتها، گپ و گفتها و حتي خنده و شوخيها هم موبايلي شده اند. ديگر کسي تعجب نمي کند از زل زدن برخي ها به گوشي تلفن و به يکباره خنديدن!! يا در مهماني ها جواناني که گوشي به دست نه صحبت مي کنند و نه اظهار نظري!

کد خبر: 6711

ايستنا/ جزيي جدا نشدني از زندگي شده است. انقدر که اگر نباشد خيلي ها حس مي کنند گمشده اي دارند! حالا ديگر صحبتها، گپ و گفتها و حتي خنده و شوخيها هم موبايلي شده اند. ديگر کسي تعجب نمي کند از زل زدن برخي ها به گوشي تلفن و به يکباره خنديدن!! يا در مهماني ها جواناني که گوشي به دست نه صحبت مي کنند و نه اظهار نظري!! شايد الکساندر گراهام بل هم فکرش را نمي کرد که اختراعش تبديل به رفيق گرمابه و گلستان عده اي شود يا جايگاهي در حد نان شب بيابد!! اينروزها ديگر اينترنت هم از تلفن هاي همراه جدا نيست؛ براي همين اهميتش هم از نوع خانگي کمتر نيست. تکنولوژي هاي جديد ارتباطي تلفن همراه که مجهز به اينترنت هم هستند همزمان با دنيا، اينجا در ايران هم فعال شده اند. با اين حال صحبت با تلفن همراه هنوز گير و گرفتاريهاي خودش را دارد.

قرار بود با اجرا رومينگ ملي، جمله ي نا اميد کننده ي "مشترک مورد نظر در دسترس نمي باشد" ديگر شنيده نشود؛ موضوعي که هنوز عملي نشده است. از سويي حرف زدن هم ديگر به صرفه نيست! اين روزها هزينه حرف زدن از هزينه لامپ هاي خانه هم بيشتر است و هر چه چانه گرمتري داشته باشيد قبض هاي سوزان تري هم دريافت مي کنيد. مي خواهد تلفن ثابت باشد يا همراه. قصه اينترنت اما سر دراز دارد. اينترنتي که بودنش حالا ممد حياتست و نبودنش مخل ارتباطات!! اينروزها اما نت منطقه اي شده؛ گاهي اينترنت اوضاعش خوب است اما کمي آنطرف تر ديگر "آنترنت" مي شود! قطع و وصل گاه و بيگاه نت هم ديگر براي کاربران، مخصوصا فعالان شبکه هاي اجتماعي رمقي نگذاشته. تبليغات اما در اين حوزه پررنگ تر است.

يکي غوره اينترنت جي پي اسش مويز نشده دم از G3 مي زند آن يکي هنوز بحران 3G را از سر نگذرانده، داد و هوار G4 راه انداخته است. با اين حال کام مردم هنوز شيرين نشده؛ اينترنت قطره اي و تحت فشار هنوز مزارع کاربران را آباد نکرده؛ هرچند آفت در اين مزارع کم نيست! شرايط در نوع خانگي اش هم زياد توفيري ندارد. ADSL حالا به کتابي شبيه است که بايد در کتابخانه باشد ولي کسي حال خواندنش را ندارد. چنبره مخابرات بر اينترنت خانگي حسابي حال پپ ها (PAP) را جا آورده است (شرکت هاي ارائه دهنده اينترنت). همين باعث شده ارزيابي خدمات اينترنت خانگي يا واي فاي چندان راحت نباشد. مسير اينترنت به داخل کشور هم هر چند وقت يکبار و در هر دولت زياد مي شود ولي آنچه به مردم مي رسد سيرابشان نمي کند.

در اين ميان، شبکه ملي اطلاعات يا همان اينترنت امن ملي همچنان در کوچه پس کوچه هاي اداري نه خيلي خم، لنگ لنگان راهش را مي رود. موضوعي که با گسترش نفوذ گوشي هاي هوشمند فقط لبخند را بر لبان اپراتورهاي تلفن همراه نشانده است. تا با زل زدن بيشتر مردم به گوشيهايشان پول خوب درآورند و خدمات نه چندان خوب بدهند. گويي پيرمرد پريشان موي آلماني (راوي نظريه نسبيت(، مي دانست تکنولوژي چه بلايي سرمان مي آورد، اما نگفت بابت اين بلا چقدر بايد پول بدهيم و مهمتر اينکه اگر تکنولوژي از تعاملات انساني زياد پيشي نگرفت، چه بايد بکنيم!!

نظرات بینندگان

ارسال نظر