صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

سرمقاله ايران/ تکريم مقام شهيد؛ چگونه؟!

کد خبر: 881

ايران/ «تکريم مقام شهيد؛ چگونه؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه ايران به قلم سيد محمد بهشتي (رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

خاکسپاري پيکر هشت شهيد گمنام برخلاف قوانين مصوب ميراث فرهنگي در ميدان تاريخي اميرچخماق اين سؤال را پيش مي‌کشد که شهدا براي چه جان خود را فدا کرده‌اند؟ شهدايي که مورد تکريم همه ملت‌اند و به همه ملت تعلق دارند نه گروه خاصي. آنها شهيد شدند تا نظامي ظهور يابد با قوانيني که اداره کشور براساس آنها انجام مي‌گيرد. از جمله اين قوانين، مقرراتي است که مشخص مي‌کند که آثار تاريخي و ميراث فرهنگي بايد حفظ شود. بنابراين حفاظت از آنها منوط به ضوابطي است که دستگاه‌هايي چون ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري متولي اجراي آنهاست! آثار فرهنگي‌اي که وقتي به بعد از اسلام مي‌رسد اهميت بيشتري پيدا مي‌کند. آن چيزي که از آن به عنوان معماري ايراني و اسلامي ياد مي‌شود. ميدان تاريخي اميرچخماق مصداق معماري ايراني اسلامي است که ما وظيفه داريم آن را حفظ کنيم. امير چخماق در شهري است که شاهد رونق خود در بعد از اسلام است.
اين شهر شاهدي بر تداوم فرهنگ‌سازي اسلامي - ايراني است. حتي زماني که مغول به ايران حمله مي‌کند، يزد از اين حمله مصون مي‌ماند. شهري که يکپارچه در فهرست ميراث ملي ثبت شده و بحث جهاني شدن آن هم پيش کشيده شده است. شهري که مي‌تواند يکپارچه و مداوم کيفيت مطلوبي از معماري اسلامي - ايراني را به همگان معرفي کند. سند روشن و محکمي است از فرهنگ، تمدن، معماري و شهرسازي مبتني بر فکر اسلامي. قوانيني براي حفاظت از اين تاريخ تدوين شده است اما اينکه گروهي خود را از رعايت اين قوانين مبرا مي‌داند و حوزه را ملک طلق خود مي‌داند مصداق چيست؟ بدون شک مصداق لطف و اکرام نسبت به شهدا نيست! سوء‌استفاده از شهدا و به ميان آوردن آنها در کشمکش‌هاي سياسي؛ تا گروهي به گروهي ديگر دهن کجي کند. در واقع وهن شهداست نه اکرام آنها!
مزار شهدا قلب‌هاي ملت‌هاي ايران است و اين کار در عين اينکه ظاهراً تدفين شهدا در يک مکان شهري است ولي اين طور به نظر مي‌رسد که نبش قبر شهدا از قلب‌هاي ملت ايران است.
عاملان و مجريان اين اقدام گفته‌اند مردم موافق دفن شهدا در يک ميدان تاريخي هستند. سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که منظور از نظر مردم يعني چه؟ مردم در رأي‌گيري نظر خود را مي‌دهند آيا ما اين مسأله را به رأي گذاشته‌ايم؟ مردم از نظر حقوقي يعني کساني که نمايندگاني انتخاب کرده‌اند. نمايندگاني که در مجلس شوراي اسلامي قوانين از جمله مقررات حوزه ميراث فرهنگي را تدوين و مصوب کرده‌اند و شوراي نگهبان آنها را تأييد کرده است. آيا احترام گذاشتن به قوانين و اجراي آن جز اين است که به خواسته مردم توجه شده است! آنچه که در ميدان امير چخماق اتفاق افتاده، تخلف از قانون بوده و وظيفه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان متولي اصلي اين ماجرا، اين است که مثل همه تخلف‌ها طرح شکايت کند تا به پرونده آن رسيدگي شود!

نظرات بینندگان

ارسال نظر