صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

خطرناک‌تر از کشتار دانش‌آموزان

کد خبر: 876

اعتماد/ «خطرناک‌تر از کشتار دانش‌آموزان» عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

اتفاقي که هفته گذشته در يک مدرسه در پيشاور پاکستان رخ داد و طي آن نزديک به ٣٠٠ دانش‌آموز کشته و زخمي شدند را نمي‌توان با اطلاق يک کلمه جنايتکارانه يا تروريستي توصيف کرد و از کنار آن به سادگي گذشت. چرا؟ اين اقدام در نوع خود بي‌نظير بوده و حکايت از عمق فاجعه‌يي دارد که منطقه را دربرگرفته است، اين اتفاق با ساير موارد به کلي فرق دارد. عمليات نظامي طالبان عليه ديگران را به چند سطح مي‌توان تقسيم کرد؛ سطح اول حمله نظاميان به نظاميان است که با هدف کشتن آنان و سپس فرار کردن و زنده ماندن حمله‌کنندگان است. سطح دوم عمليات انتحاري عليه نظاميان بيگانه يا افغاني يا پاکستاني است. به اين معنا که فرد يا افراد معيني به صورت انتحاري، به خود بمب بسته يا با نارنجک و اسلحه حمله مي‌کنند، با علم به اينکه ١٠٠ درصد کشته مي‌شوند يا در حين عمليات خود را منفجر خواهند کرد. سطح بعدي حملات مسلحانه به افراد و نيز مراکز غيرنظامي مثل مراکز فرهنگي يا سياسي خاصي است که با آن مخالف هستند. سطح بعدي حمله انتحاري به اين مراکز است که نمونه آن انفجار يک فرد انتحاري حين اجراي يک تئاتر در کابل است که دو هفته پيش رخ داد و تعداد زيادي کشته شدند. سطح ديگر که در اين مورد خاص ديده شده حمله انتحاري به کودکان بي‌گناه و کشتن و زخمي کردن صدها نفر از آنان به همراه کشته شدن قطعي مهاجمان است. فراموش نکنيم که شش نفر انتحاري در اين حمله شرکت کرده‌اند، پيدا کردن اين تعداد انسان براي کشته شدن خودشان و نيز کشتن افراد بي‌دفاع و بي‌گناه به ويژه کودک و نوجوان، مساله بسيار پيچيده‌يي است که نمي‌توان با حکم تروريسم يا جنايت آن را به نحو کافي توصيف کرد. ترديدي نيست که آنان هم جان خود را دوست دارند و به صورت غريزي بايد متوجه باشند که کشتن کودکان و نوجوانان بي‌دفاع عمل زشت و غيرقابل قبولي است، پس چگونه و تحت چه شرايط و به نام اسلام و چه تعاليمي مي‌توانند به اين مرحله برسند که کودکان مسلمان را بي‌هيچ گناهي به رگبار بسته و خود را در ميان آنان منفجر کنند؟ چه بذر‌هايي از نفرت و کينه در منطقه کاشته شده است که چنين افرادي کينه‌توزي را پرورش مي‌دهد؟ و چگونه و با اتکاي به کدام اسلحه و بمباران و سرکوب مي‌توان ريشه اين درخت کينه را از زمين درآورد و آن را خشک کرد؟ آيا همه عوامل موثر بر اين رويدادها، ناشي از امور اعتقادي است؟ به طور قطع نمي‌توان علت بروز رويدادهاي مذکور را به مسائل فکري و اعتقادي تقليل داد ، چراکه اصول اعتقادي مسلمانان آن منطقه در ميان ساير مسلمانان نيز کمابيش هست، ولي اين نوع رفتارها فقط در محيط اجتماعي خاصي شکل مي‌گيرد و شکل گرفته است. اکنون ٣٧ سال است که افغانستان درگير جنگ و خونريزي است، از کودتاي مارکسيست‌هاي روسي گرفته تا حضور ارتش شوروي در آنجا و سپس مبارزات جهادي با آنان و ميان خودشان و پس از آن حکومت مجاهدين و درگيري با طالبان و پس از آن حاکميت طالبان و مبارزه مجاهدان عليه طالبان و در نهايت نيز حمله امريکايي‌ها و مبارزه طالبان عليه امريکايي‌ها و غربي‌ها و بمباران پياپي و کشتارهاي طرفين، چنان قوام و زيرساخت‌هاي اجتماعي و حيات عادي مردم را دچار اختلال کرده که از رحم و بطن چنين جامعه‌يي هر نوع موجودي زاييده مي‌شود. موجودي که حاضر باشد، به صورت انتحاري به دانش‌آموزان بي‌گناه و بي‌دفاع مدرسه‌يي حمله کند و آنان را از دم رگبار گلوله بگذراند. اين جنايت، حکايت از شکل‌گيري سطح جديدي از خشونت است که بايد به ريشه‌هاي آن پرداخت و نمي‌توان به محکوم کردن آن بسنده کرد. ايران نمي‌تواند از حيث اين اتفاقات جزيره آرامشي باشد که در شرق آن پاکستان و افغانستان و در غرب آن عراق و سوريه هر روز بيش از پيش در اين بحران غرق شوند. بايد فرآيندهاي بين‌المللي براي حل اين بحران شکل گيرد و ايران نيز نقشي محوري در آن ايفا کند. اين بحران‌ها خود به خود حل نمي‌شوند، مثل آتشي نيستند که به مرور زمان کم‌سو و خاموش شوند، سوخت اين آتش از دل دودهاي آن دوباره تامين مي‌شود. آنچه خطرناک‌تر از اين جنايت است، فقدان طرح و برنامه‌يي منطقه‌يي و ملي براي حل آن است. زخم فلسطين کم بود که اکنون زخم‌هاي ديگري در منطقه سر باز کرده است؛ زخم‌هايي که هر روز عميق‌تر شده و عفونت آن به مناطق اطراف زخم نيز در حال سرايت کردن است و هرچه اين زخم ناسور‌تر شود، امکان درمان آن نيز کمتر مي‌شود و اين براي منطقه خطرناک‌تر از کشتار دانش‌آموزان بي‌گناه پيشاوري است و مسووليت آن برعهده سياستمداران و دولت‌هاي منطقه‌يي و قدرت‌هاي جهاني است. ساده کردن مسائل منطقه زير عنوان و برچسب «جنگ با تروريسم» که در زمان جرج بوش رواج يافت، اشتباهي بود که موجب کورتر شدن گره بحران‌هاي منطقه شد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر