صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

عبدالرضا داوري

داستان 50 ساعت بازجويي از رحیمی در دفتر وزیر دادگستری!

مجموعا آقاي رحيمي‌ در سال 90 و 91 با حضور در دفتر وزير دادگستري بيش از 50 ساعت بازپرسي شد چون بازپرسي از مقامات ارشد کشور تشريفاتي دارد. وقتي فرد بر سر مسئوليت است بايد طبق روال ديگري بازپرسي شود، روالي که قوه‌قضائيه براي بازپرسي آقاي رحيمي ‌تعريف کرد اين بود که او به دفتر وزير دادگستري برود. در واقع همان زمان معاون اولي او و بازپرسي‌هايي که در دفتر وزير دادگستري انجام مي‌شد پرونده اوليه تشکيل و قرار مجرميت اوليه صادر شد بنابراين کسي در دولت آقاي احمدي‌نژاد از اجراي قانون ‌گريزي نداشت.

کد خبر: 8188

مثلث آنلاين/ عبدالرضا داوري معتقد است که دليلي براي حمايت احمدي‌نژاد از رحيمي وجود ندارد با او در مورد پرونده محمدرضا رحيمي و واکنش محمود احمدي‌نژاد گفت‌وگو کرديم.

قطعي شدن حکم قضايي پرونده آقاي رحيمي‌ امروز موضوع تحليل خيلي از رسانه‌هاي کشور است، به‌طوري که گفته مي‌شود خروجي دولت دوم احمدي نژاد مشخص شد، نظر شما چيست؟

اين پرونده ارتباطي با دولت پاکدستان ندارد. رحيمي‌ مگر به‌عنوان يک مقام دولتي متهم شناخته شد، او روزي با راي نمايندگان مجلس رياست ديوان محاسبات کشور را برعهده گرفت و حالا يک اتهامي ‌از آن دوره مسئوليت متوجه‌اش است، بنابراين من ارتباط اين پرونده را با دولت نهم و دهم نمي‌دانم.

رياست ديوان محاسبات آقاي رحيمي ‌به مجلس هفتم بر‌مي‌گردد.

پس همان‌ها بايد پاسخگو باشند، اگر بحثي هم وجود دارد متوجه آن دوران است و تا وقتي هم حکمي ‌براي آقاي رحيمي ‌قطعي نشده بود او مي‌توانست در مشاغل دولتي فعاليت کند. اگر آقاي رحيمي ‌از اختيارات و مسئوليتش در دولت‌دهم سوءاستفاده کرده بود و پرونده‌اي براساس آن دوره مسئوليت تشکيل مي‌شد اين طعنه‌هاي رسانه‌اي وارد بود، پس بايد منصفانه برخورد کرد.

نکته‌ اينکه خيلي تلاش مي‌شد آقاي رحيمي ‌در زمان معاون اولي دولت دهم محاکمه شود، اما آقاي احمدي‌نژاد مقاومت کرد و نگذاشت.

اصلا اين طور نيست. آقاي رحيمي‌50 ساعت در دوران معاون اولي خود در دفتر وزير دادگستري بازپرسي شد. آقاي احمدي‌نژاد آن زمان بحث ديگري را مطرح کرد که اصلا با آقاي رحيمي ‌ارتباطي نداشت. آقاي احمدي‌نژاد به برخي جريان‌هاي سياسي تعريض کرد و گفت: «پرونده قضايي را مبناي برخورد سياسي قرار ندهند. قوه قضائيه بايد به وظايف خود عمل و پرونده‌ها را بررسي کند ولي اگر يک جريان رسانه‌اي بخواهد يک پرونده را سياسي کند اين کار مذموم است.» وگرنه آقاي احمدي‌نژاد بارها و بارها گفت: «نزديک‌ترين فرد به من هم اگر تخلف کرد قوه‌قضائيه تا انتهاي پرونده رسيدگي کند.»

اما گفته مي‌شود آن زمان آقاي رئيسي، نايب‌رئيس قوه‌قضائيه پيش آقاي احمدي‌نژاد رفت و از او خواست با برکناري آقاي رحيمي ‌از مسئوليت معاون اولي اجازه دهد که اين پرونده رسيدگي شود، اما آقاي احمدي‌نژاد مقاومت کرد و نپذيرفت؟

من اطلاعي ندارم. اين را بايد آقاي رئيسي و آقاي احمدي‌نژاد بگويند. وقتي نقل‌قولي از آقاي احمد توکلي مي‌شود که مبنا نيست، بر فرض هم ديداري بين آقاي احمدي‌نژاد و آقاي رئيسي انجام شده باشد مگر آقاي احمد توکلي سخنگوي اين دو نفر است. متاسفانه چون همه موضوعات در کشور ما به فضاي سياسي‌کاري مي‌رود اين اتفاقات مي‌افتد.

مساله ديگر که طرح مي‌شود اين است که آقاي احمدي‌نژاد مي‌دانست آقاي رحيمي‌ متهم به فساد اقتصادي است، پس نبايد در آخر دولتش به او مدال افتخار مي‌داد، چرا اين کار را کرد؟

آقاي رحيمي‌ روزي که مدال افتخار از دست آقاي احمدي‌نژاد گرفت محکوم نبود بلکه متهم بود، از طرفي برآوردها و گزارش‌هايي که به آقاي احمدي‌نژاد رسيد تشخيص داد که آن تقدير را انجام دهد. ضمن آنکه تقدير از آقاي رحيمي ‌به دليل خدماتش در دولت دهم بود نه به علت اقداماتش در ديوان محاسبات. آقاي رحيمي ‌در دولت دهم منشأ يک مجموعه از خدمات بود، رياست ستاد تحول اقتصادي را برعهده داشت و هدفمندي يارانه‌ها را نظارت مي‌کرد. آقاي احمدي‌نژاد به پاس آن خدمات از آقاي رحيمي ‌تقدير کرد.

گفته مي‌شود چرا آقاي احمدي‌نژاد کسي را به رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گذاشت که يک متهم به فساد اقتصادي بود؟

رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به‌طور خودکار معاون اول رئيس‌جمهور است. بعضي از مناصب حقوقي هستند. يعني شخصيت حقوقي فرد در آن جايگاه قرار مي‌گيرد آقاي رحيمي ‌چون معاون اول بود رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم شد. همان‌طور که الان آقاي جهانگيري در دولت آقاي روحاني اين مسئوليت را برعهده دارد.

حالا با اين حکم قضايي آقاي احمدي‌نژاد هيچ دفاعي از آقاي رحيمي ‌ندارد؟

اصلا پرونده آقاي رحيمي ‌ارتباطي با دولت نهم و دهم ندارد که آقاي احمدي‌نژاد بخواهد دفاع کند. آقاي رحيمي ‌در دوران رياست ديوان محاسبات مسئوليتي را در حوزه سياسي اصولگرايان داشت و در واقع منابع مالي را از بخش غير‌دولتي جذب کرد که بعدا اين بحث مطرح شد اين منابعي که در اختيار او گذاشتند مربوط به موضوع بيمه ايران بود. البته آقاي رحيمي ‌در صحبت‌هايي که دارد اين بحث را گفت: «من درباره آن فرد خاص رفتم و از حراست ديوان محاسبات استعلام کردم.» من نمي‌خواهم وارد ماهيت پرونده آقاي رحيمي ‌شوم، نهايتا همه ما در مجموعه حاميان آقاي احمدي‌نژاد به آنچه قوه‌قضائيه اجرا مي‌کند و تصميم مي‌گيرد احترام مي‌گذاريم اما مي‌گويم هر آنچه اتفاق افتاده و حکمي‌ که صادر ارتباطي به دولت نهم و دهم ندارد چون آن اتفاق قبل از ورود آقاي رحيمي ‌به دولت نهم و دهم افتاد و محکوميتش هم بعد از پايان دولت دهم اعلام شد. اگر آقاي رحيمي ‌در دولت نهم و دهم محکوم مي‌شد معلوم بود که آقاي احمدي‌نژاد از او استفاده نمي‌کرد. آقاي احمدي‌نژاد پيش‌بيني نمي‌کرد که قرار است آقاي رحيمي ‌محکوم شود.

يعني اگر قوه‌قضائيه در زمان دولت نهم و دهم درخواست تسهيل رسيدگي به پرونده را مي‌داد آقاي احمدي‌نژاد حاضر مي‌شد همکاري کند؟

اصلا بازپرسي آقاي رحيمي ‌از دولت دهم شروع شد. آقاي احمدي‌نژاد آن زمان اجازه داد که آقاي رحيمي ‌به دفتر آقاي بختياري، وزير دادگستري برود و 50 ساعت بازجويي شود. اسناد اين اتفاق مشخص است. آقاي رحيمي‌ در دوران معاون اولي دولت دهم بازجويي شد. هر فردي حتي شخص رئيس‌جمهور که طبق تشريفات قانوني اتهامي ‌متوجه‌اش است بايد قوه‌قضائيه رسيدگي شود.

چه سالي آقاي رحيمي ‌در دفتر آقاي بختياري وزير دادگستري وقت 50 ساعت محاکمه شد؟

مجموعا آقاي رحيمي‌ در سال 90 و 91 با حضور در دفتر وزير دادگستري بيش از 50 ساعت بازپرسي شد چون بازپرسي از مقامات ارشد کشور تشريفاتي دارد. وقتي فرد بر سر مسئوليت است بايد طبق روال ديگري بازپرسي شود، روالي که قوه‌قضائيه براي بازپرسي آقاي رحيمي ‌تعريف کرد اين بود که او به دفتر وزير دادگستري برود. در واقع همان زمان معاون اولي او و بازپرسي‌هايي که در دفتر وزير دادگستري انجام مي‌شد پرونده اوليه تشکيل و قرار مجرميت اوليه صادر شد بنابراين کسي در دولت آقاي احمدي‌نژاد از اجراي قانون ‌گريزي نداشت.

نظرات بینندگان

ارسال نظر