صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

سليمي نمين: رحيمي هم با هاشمي و هم با احمدي نژاد متملقانه برخورد مي کرد

کارشناس مسائل سياسي کشورمان عنوان کرد: تنها ويژگي آقاي رحيمي بحث رفتار متملقانه وي بود. رحيمي هم با آقاي هاشمي و هم با آقاي احمدي نژاد به صورت متملقانه برخورد مي کرد. يکي از نقاط قوت وي نيز اين بود که خيلي خوب تملق مي کرد.

کد خبر: 8134

خبرگزاري دانا/ کارشناس مسائل سياسي کشورمان عنوان کرد: تنها ويژگي آقاي رحيمي بحث رفتار متملقانه وي بود. رحيمي هم با آقاي هاشمي و هم با آقاي احمدي نژاد به صورت متملقانه برخورد مي کرد. يکي از نقاط قوت وي نيز اين بود که خيلي خوب تملق مي کرد.

عباس سليمي نمين، مدير دفتر مرکز مطالعات و تدوين تاريخ ايران درباره حکم صادر شده در مورد معاون اول دولت سابق، اظهار داشت: ورود آقاي رحيمي به دولت احمدي نژاد امر غير قابل پذيرشي بود. همه آنهايي که رحيمي را مي شناختند، قرار گرفتن چنين فردي در جايگاه مهمي چون معاون اولي برايشان قابل هضم نبود.

سليمي نمين از عبارت "برخورد دير هنگام" در خصوص ورود قوه قضائيه به پرونده محمد رضا رحيمي استفاده کرد و گفت: اينکه حکم صادر شده براي رحيمي متناسب با حجم تخلفات وي هست يا نه، از نظر من قابل تامل است. اما در همين حد که قوه قضائيه وارد موضوع مبارزه با فساد مسئولان شده، جاي تحسين دارد. البته بايد گفت قوه قضائيه زماني صلابت و اقتدار خود را مي تواند به اثبات برساند که در دوران تصدي گري مسئولين، جلوي تخلف آنها را بگيرد. اينکه بعد از دوران تصدي قدرت، مسئولي به خاطر تخلفاتش مورد مواخذه قرار گيرد، چندان جمع کننده تخلفات نخواهد بود. چراکه مسئولين ديگر بايد بفهمند و بدانند که در صورت تخلف، قوه قضائيه در اوج قدرت گريبان آنها را خواهد گرفت.

وي در ادامه خاطر نشان کرد: از قوه قضائيه مي خواهيم که در آينده يک گام به جلو برداشته و در دوران تصدي گري مسئولان، با تخلفات آنها برخورد داشته باشد.

سليمي نمين به واکنش احمدي نژاد نسبت به محاکمه رحيمي نيز اشاره کرد و افزود: واکنش احمدي نژاد عليه خودش بود. بيانيه دفتر آقاي احمدي نژاد مي خواهد بگويد تخلفات رحيمي مربوط به قبل از حضور در دولت دهم بوده است؛ خوب اين براي آقاي احمدي نژاد بدتر است و مردم مي گويند يک آدم متخلف را براي معاون اولي انتخاب کرده اند. مگر مي شود فردي در جايگاه هاي پايين تر تخلفي انجام ندهد اما وقتي به جايگاه بالاتر مي رود تخلفي از وي صورت نگيرد. در مجموع همين که آقاي احمدي نژاد جايگاه يک آدم متخلف را تا اين حد ارتقا داد، هرگز قابل دفاع نيست.

اين کارشناس مسائل سياسي کشورمان همچنين عنوان کرد: تنها ويژگي آقاي رحيمي بحث رفتار متملقانه وي بود. رحيمي هم با آقاي هاشمي و هم با آقاي احمدي نژاد به صورت متملقانه برخورد مي کرد. يکي از نقاط قوت وي نيز اين بود که خيلي خوب تملق مي کرد.

وي با بيان اينکه آنچه بايد براي ما مهم باشد آگاهي جامعه است، اظهار داشت: فعل و انفعالات صورت گرفته بايد منجر به آگاهي جامعه شود. روند فعلي برخوردها به جامعه آگاهي نمي دهد چراکه براي نمونه در همين پرونده آقاي رحيمي، يک نفر محاکمه مي شود و چند تفسير درباره اش مطرح مي شود. يعني يک تخلفي صورت گرفته و يک حکمي نيز صادر شده است. اينکه چگونه زمينه فراهم شده، راهکارهاي تخلف چيست، عناصر چگونه آلودگي ايجاد مي کنند، مکانيزم هاي آلودگي چيست. اينها جزو مسائلي است که اگر دادگاه ها علني برگزار شود جامعه نسبت به آنها آگاهي مي يابد. اما متاسفانه نوع اطلاع رساني درباره اين مسائل، رشد فکري در جامعه ايجاد نمي کند.

سليمي نمين همچنين به دادگاه غير علني مهدي هاشمي اشاره کرد و گفت: اين مردم هستند که ماندگارند اما متاسفانه آگاه سازي جامعه صورت نگرفته است. امروز مي بينيم که دادگاه مهدي هاشمي و حتي رحيمي غير علني برگزار مي شود. ما بايد نقش مردم را در پيشگيري از مفاسد پررنگ کنيم، اما با اين وضعيت چگونه مردم مي توانند بدون کسب اطلاعات، نقش پيش گيرنده داشته باشند. با اين مکانيزم موجود آگاهي در جامعه بسط نيافته است. اگر قبول داريم در نظام اسلامي اين مردم هستند که نقش اساسي را در جلوگيري از منکر دارند، پس بايد مردم را از مسائل آگاه کرد، چراکه مردم براي اجراي امر به معروف و نهي از منکر، بدون تجربه و اطلاعات نمي توانند کاري از پيش برند.
مدير دفتر مرکز مطالعات و تدوين تاريخ ايران معتقد است دادگاه ها و علني بودن آنها سطح آگاهي مردم را بالا مي آورد و در آينده بهتر مي تواند مردم را هم در انتخابات و راي دهي به افراد و هم در مشارکت ها تاثير گذار کند. عملکرد قوه قضائيه را بايد تحسين کرد اما به نظرم مطلوب نيست.

سليمي نمين در پاسخ به اين سوال که نحوه برخورد سيستماتيک با فساد چيست، اظهار داشت: مکانيزم هاي فساد امروز خيلي پيچيده است و روز به روز پيچيده تر مي شود. ساختارهاي آلوده کننده دست اندرکاران نيز هر روز سخت تر مي شود. يعني به گونه اي عمل مي شود که تشخيص اين ساختارها حتي براي نخبگان نيز سخت است. بنابراين اگر مرکز فعاليت ها را مردم قرار ندهيم، باز هم از همان نقاط ضربه خواهيم خورد، چراکه مردم ناظر عمومي هستند و همه جا حضور دارند.

دليلي ندارد دادگاه مهدي هاشمي غير علني برگزار شود. يک وقتي هست مباحث امنيتي و اخلاقي است و آنها را مي تواند در دادگاه غير علني رسيدگي کرد. اما بيشتر پرونده وي مربوط به رسوخ دشمن در شبکه اقتصادي کشور است. خوب شناختن راهکارهاي رسوخ دشمن و نحوه تضعيف مصالح ملي فقط در دادگاه قابل شناسايي است. تا دادگاه علني نباشد مردم با اين مسائل آشنا نمي شوند، چراکه آگاهي مردم مهم از آگاهي قاضي است.

سليمي نمين در پايان خاطر نشان کرد: اسلام فقط قوه قضائيه و قاضي را مسئول ندانسته است. بلکه اسلام همه مردم را در قبال فساد مسئول مي داند. اگر اين حکم اسلامي را قبول داريم، چه کاري براي تقويت اين آگاهي مردمي انجام داده ايم. در قانون هم آمده که بايد سطح آگاهي مردم را افزايش دهيم. مردم براي تخلف مسئولان هزينه داده اند. اگر يک مسئول تخلفي انجام داده از جيب مردم بوده، بنابراين اين مردم هستند که مطالبه گر خواهند بود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر