صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

عکس: الحاق شناور های تندرو به سپاه

مراسم الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه با حضور حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در بندر عباس برگزار شد.

کد خبر: 77196

مراسم الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه با حضور حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در بندر عباس برگزار شد.

 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه
 
عکس: الحاق شناور های تندرو به نیروی دریایی سپاه

نظرات بینندگان

ارسال نظر