صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

سليمي نمين: دخالت بيگانه در امور داخلي کشور سرانجام خوبي ندارد

سليمي نمين در بخش پاياني اظهارات خود توصيه اي نيز به جريانات سياسي کرد و گفت: تمام جريانات بايد تلاش کنند که رقابت را صرفا داخلي نگه داشته و از ورود عوامل بيروني به داخل رقابت هاي سياسي به شدت پرهيز کنند.

کد خبر: 7239

خبرگزاري دانا/ سليمي نمين در بخش پاياني اظهارات خود توصيه اي نيز به جريانات سياسي کرد و گفت: تمام جريانات بايد تلاش کنند که رقابت را صرفا داخلي نگه داشته و از ورود عوامل بيروني به داخل رقابت هاي سياسي به شدت پرهيز کنند.

عباس سليمي نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در خصوص اظهارات مداخله جويانه نائب رئيس مجلس آلمان در ديدار با محمد رضا عارف، عنوان کرد: طبيعي است کشورهاي غربي به محض اينکه زمينه اي براي برتري دادن يک جريان سياسي داخل بر جرياني ديگر فراهم شود، از اين فرصت به دست آمده استفاده خواهند کرد.

وي افزود: البته اين مسئله قطعا بعد از نشانه هايي صورت مي گيرد که از برخي جريانات دريافت مي کنند. اگر يک جرياني اجازه ندهد آنها وارد ميدان داخل کشور شوند، اين فرصت به دست آمده از بيگانگان گرفته مي شود. اما وقتي نگاه صرفا به قدرت باشد، نسبت به اينگونه مسائل، حساسيت لازم به وجود نخواهد آمد.

اين کارشناس مسائل سياسي کشورمان همچنين خاطر نشان کرد: اگر به لحاظ تاريخي هم به مسئله اظهارات مداخله جويانه نائب رئيس مجلس آلمان بنگريم، متوجه مي شويم که قطعا دخالت عوامل بيگانه در امور داخلي کشور سرانجام خوبي ندارد و نتيجه آن لطمه خوردن به مصالح ملي است.

وي با بيان اينکه دخالت بيگانگان در امور داخلي کشور به نفع هيچ کس نيست، اظهار داشت: همه جريانات بايد مراقبت کنند که فرصتي براي دشمن در ميدان رقابت سياسي ايجاد نکنند. اينگونه دخالت ها نه تنها براي جريانات داخلي کشور يک فرصت نيست، بلکه بايد به آن به چشم نگراني نگريست.

سليمي نمين در بخش پاياني اظهارات خود توصيه اي نيز به جريانات سياسي کرد و گفت: تمام جريانات بايد تلاش کنند که رقابت را صرفا داخلي نگه داشته و از ورود عوامل بيروني به داخل رقابت هاي سياسي به شدت پرهيز کنند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر