صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

قنبري: احمدي نژاد هنوز به قدرت فکر ميکند

کد خبر: 6644

ايسکا نيوز/ داريوش قنبري فعال سياسي با بيان اينکه، احمدي نژاد بايد پاسخگوي بسياري از عملکردهايش باشد، عنوان کرد: در حقيقت احمدي نژاد چه اين حرف را زده باشد که از مردم عذر خواهي مي کند چه نه، بايد به طور حتم بيايد و پاسخگوي بسياري از عملکردهاي خود باشد و اعلام کند که من هيچگونه صلاحيتي در اداره ي امور کشور نداشتم.

او در ادامه افزود: احمدي نژاد نه تنها در مورد مسائل مال مقصر است، بلکه در موارد ديگر کشور هم خطاهايي را انجام داده است.

قنبري، ساختار دولتي احمدي نژاد را پر فساد دانست و در اين باره گفت: احمدي نژاد در دولت ساختاري را ايجاد کرد که در آن پر از فساد بود و همين ساختار موجب شد تا امثال بابک زنجاني و اميرمنصور آريا چنين فسادهاي مالي را انجام دهند البته نبايد گفت که آن ها مقصر نبودند اما بايد توجه داشت که زنجاني و آريا و غيره قرباني ساختاري بودند که احمدي نژاد در دولت ايجاد کرد.

او با بيان اينکه، احمدي نژاد هنوز هم به قدرت طلبي فکر مي کند، عنوان کرد: احمدي نژاد فردي است که هنوز به قدرت فکر مي کند اما در مجموع او ديگر نمي تواند توده هاي مردم را به سمت خودش بکشاند و دستش برا

داريوش قنبري فعال سياسي با بيان اينکه، احمدي نژاد بايد پاسخگوي بسياري از عملکردهاي باشد، عنوان کرد: در حقيقت احمدي نژاد چه اين حرف را زده باشد که از مردم عذر خواهي مي کند چه نه، بايد به طور حتم بيايد و پاسخگوي بسياري از عملکردهاي خود باشد و اعلام کند که من هيچگونه صلاحيتي در اداره ي امور کشور نداشتم.

او در ادامه افزود: احمدي نژاد نه تنها در مورد مسائل مال مقصر است، بلکه در موارد ديگر کشور هم خطاهايي را انجام داده است.

قنبري، ساختار دولتي احمدي نژاد را پر فساد دانست و در اين باره گفت: احمدي نژاد در دولت ساختاري را ايجاد کرد که در آن پر از فساد بود و همين ساختار موجب شد تا امثال بابک زنجاني و اميرمنصور آريا چنين فسادهاي مالي را انجام دهند البته نبايد گفت که آن ها مقصر نبودند اما بايد توجه داشت که زنجاني و آريا و غيره قرباني ساختاري بودند که احمدي نژاد در دولت ايجاد کرد.

او با بيان اينکه، احمدي نژاد هنوز هم به قدرت طلبي فکر مي کند، عنوان کرد: احمدي نژاد فردي است که هنوز به قدرت فکر مي کند اما در مجموع او ديگر نمي تواند توده هاي مردم را به سمت خودش بکشاند و دستش براي همگان رو شده است. در حقيقت او وعده داد که اقتصاد کشور را سروسامان مي دهد اما نه تنها اين کار را نکرد بلکه مي توان به صراحت گفت که او آمد تا ويران کند حتي کارشناسان بر اين باورند که دولت روحاني هر چقدر هم تلاش کند نمي تواند در مسائل اقتصادي موفق باشد مگر آنکه به دوره ي اوايل رياست جمهوري احمدي نژاد زماني که دولت را از خاتمي گرفت برگرداند چرا که 8 سال فسا مديريتي حل شدني نيست.

قنبري در ادامه افزود: در هر حال بايد مراقب توده اي از مردم باشيم که تحت تاثير رفتارهاي احمدي نژاد قرار نگيرند چرا که امثال او پايگاه هاي خودشان را دارند و ممکن است افراد کم دانش فريب اينگونه اعمال را بخورند.

ي همگان رو شده است. در حقيقت او وعده داد که اقتصاد کشور را سروسامان مي دهد اما نه تنها اين کار را نکرد بلکه مي توان به صراحت گفت که او آمد تا ويران کند حتي کارشناسان بر اين باورند که دولت روحاني هر چقدر هم تلاش کند نمي تواند در مسائل اقتصادي موفق باشد مگر آنکه به دوره ي اوايل رياست جمهوري احمدي نژاد زماني که دولت را از خاتمي گرفت برگرداند چرا که 8 سال فسا مديريتي حل شدني نيست.

قنبري در ادامه افزود: در هر حال بايد مراقب توده اي از مردم باشيم که تحت تاثير رفتارهاي احمدي نژاد قرار نگيرند چرا که امثال او پايگاه هاي خودشان را دارند و ممکن است افراد کم دانش فريب اينگونه اعمال را بخورند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر