صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

اطلاعيه جديد دانشگاه ايرانيان و شکايت از برخي مديران وزارت علوم

دانشگاه جامع بين‌المللي ايرانيان دربيانيه‌اي با انتقاد از اظهارنظرهاي برخي مسئولين وزارت علوم درباره اين دانشگاه تاکيد کرده است: بر مبناي رويه­‌هاي موجود در تصويب و اجراي قوانين در حوزه آموزش عالي، اعتبار قانوني تاسيس دانشگاه جامع بين المللي ايرانيان و فعاليت آن در تهران همچنان به قوت خود باقي است. اين دانشگاه مجبور است جهت جلوگيري از ادامه اشاعه اکاذيب و تشويش اذهان عمومي توسط برخي از مديران وزارت علوم به مراجع قضايي شکايت نمايد.

کد خبر: 6640

ايسنا/ دانشگاه جامع بين‌المللي ايرانيان دربيانيه‌اي با انتقاد از اظهارنظرهاي برخي مسئولين وزارت علوم درباره اين دانشگاه تاکيد کرده است: بر مبناي رويه­‌هاي موجود در تصويب و اجراي قوانين در حوزه آموزش عالي، اعتبار قانوني تاسيس دانشگاه جامع بين المللي ايرانيان و فعاليت آن در تهران همچنان به قوت خود باقي است. اين دانشگاه مجبور است جهت جلوگيري از ادامه اشاعه اکاذيب و تشويش اذهان عمومي توسط برخي از مديران وزارت علوم به مراجع قضايي شکايت نمايد.

متن کامل بيانيه اي که روي سايت اين دانشگاه قرار گرفته آمده است: "دانشگاه جامع بين‌المللي ايرانيان همه تلاش خود را به کار گرفته است تا در شرايطي آرام، گامي هر چند کوچک در خدمت به ارتقاء علمي ايران عزيز بردارد. اصل اين است که وزارت علوم، تحقيقات و فناوري کشور که ماموريت ذاتي­‌اش کمک به آموزش عالي و توليد علم است، به اين مهم کمک نمايد.

متاسفانه وزارت خانه مذکور در رابطه با دانشگاه ايرانيان نه تنها تمهيد مقدمات نمي­کند بلکه با اقداماتي تبعيض آلود و با نقض مکرر قوانين و مقررات و نشر اکاذيب و با تشويش اذهان عمومي تلاش دارد تا از فعاليت­هاي قانوني اين دانشگاه ممانعت بعمل آورد.

در پاسخ به درخواست مردم عزيز و همه کساني که پيگير گسترش فعاليت­هاي اين دانشگاه هستند يک بار ديگر سابقه و مباني تاسيس اين دانشگاه و برخي موارد را يادآور مي­شود.

1- در سال 1389 و به منظور تعامل علمي و سازنده بين دانشگاهي و بهره­ مندي از ظرفيت دانشمندان ايراني داخل و خارج از کشور و هم­ افزايي علمي و سازنده بين دانشگاههاي معتبر داخلي و خارجي و حرکت در مرزهاي دانش از يک سو و تبيين علمي مباني فلسفي و انسان شناختي بومي در عرصه علوم انساني از سوي ديگر، مجوز تاسيس دانشگاه جامع بين المللي ايرانيان بدون هيچ محدوديت و قيد زماني از شوراي گسترش آموزش عالي اخذ و متعاقب آن در بهمن ماه 1389 مجوز اصولي تاسيس همه رشته ­هاي علوم دانشگاهي در تمام مقاطع نيز از همان شورا دريافت گرديد.

2- در تيرماه 1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز با تائيد تاسيس، ضمن دادن مجوز ايجاد شعبه در تهران، تصويب اساسنامه دانشگاه را به وزارتين علوم و تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشکي سپرد. اين مصوبه طي نامه شماره 4909/92 ابلاغ و به شماره 19955 به تاريخ 92/06/16 در روزنامه رسمي کشور درج و منتشر گرديده است.

3- پس از تصويب اساسنامه، دانشگاه جامع بين المللي ايرانيان با طي فرآيند قانوني ثبت يک نهاد حقوقي، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري به عنوان شخصيت حقوقي مستقل ثبت گرديد و آگهي قانوني آن در روزنامه رسمي به شماره 19955 چاپ و منتشر گرديد. اداره ثبت شرکت­ها و موسسات غيرتجاري با استعلام از همه مراکز و سازمانهاي ذيربط و حصول اطمينان از طي مراحل قانوني مبادرت به ثبت و صدور شناسنامه حقوقي مي­نمايد و در مورد دانشگاه ايرانيان تمام اين مراحل در دولت يازدهم انجام شده است.

4- دانشگاه ايرانيان در اجراي مقررات بارها ضمن مکاتبه با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معرفي امکانات و تجهيزات آموزشي و اساتيد ذيصلاح مرتبط، آمادگي خود را براي پذيرش دانشجو اعلام نموده است که متاسفانه و عليرغم وظيفه قانوني، مسئولين وزارت علوم از ارائه پاسخ قانوني و کتبي خودداري نموده اند.

5- به رغم همه اقدامات قانونمند دانشگاه، برخي مقامات وزارت علوم اصرار دارند به جاي انجام وظايف قانوني، از يک سو مبادرت به انجام مصاحبه­‌هاي مختلف عليه دانشگاه ايرانيان و نشر اکاذيب و اخيرا ارسال نامه تهديد آميز کنند که مملو از تناقض است و از سوي ديگر تلاش نموده­اند که شوراي عالي انقلاب فرهنگي را براي لغو مجوز قانوني دانشگاه تحت فشار قرار دهند و در نهايت با استناد به يک نامه مبهم و غيرمتعارف دبيرخانه آن شورا، که نه مفهوم حقوقي از آن استنباط مي­شود و نه داراي آثار قانوني است مدعي بطلان مجوزهاي قانوني دانشگاه گردند در حاليکه همان نامه نيز مويد رسميت دانشگاه است چرا که مجوزهاي دانشگاه از سال 1389 اخذ شده است. البته شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجاز است که با طي مراحل، مصوبات خود را اصلاح و يا نسخ نمايد که چنين امري اتفاق نيفتاده است.

6- نگراني جدي و فراتر از تضييع حقوق دانشگاه ايرانيان، نقض مسلم حقوق شهروندي و تبعيض در اعمال قوانين بر اساس گرايش­هاي سياسي است.

مسئولين وزارت علوم هر بار با يک عنوان اقدام به نشر اکاذيب عليه دانشگاه نموده­ اند:

- گاهي گفته اند مجوز دانشگاه براي کشور امارات بوده است و لغو شده است.

- گاهي تغيير اعضاي هيئت موسس را به عنوان علت اقدامات خود عليه اين دانشگاه بيان کرده اند.

- گاهي گذشت دوره اعتبار مجوزهاي سال 1389 را به عنوان عامل رفتار خود اعلام نموده اند.

- گاهي نامه دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بهانه اقدام خلاف قانون خود قرار داده اند.

در حاليکه هيچ يک از اين ادعاها واقعيت ندارد و اسناد آن در سايت رسمي دانشگاه منتشر شده است. بسياري از موسسات غير انتفاعي موجود از جمله برخي که متعلق به مديران فعلي وزارت علوم هستند بدون داشتن اساسنامه مصوب و يا ساير مجوزها اقدام به پذيرش دانشجو نموده اند ولکن نه تنها با اقدام تخريبي وزارت علوم و مصاحبه و تهديد مواجه نشده اند بلکه مورد حمايت نيز قرار گرفته اند.

آيا از مجموع اين اقدامات وزارت علوم، سياسي بودن مقابله با دانشگاه ايرانيان و اجراي گزينشي قانون آشکار نمي شود؟ نقض آشکار حقوق شهروندي نگراني از توسعه دست اندازي به حقوق مردم را افزايش مي دهد. يادآور مي شود که حقوق متعلق به ملت است و نه دستگاههاي دولتي و حکومتي و اين دستگاه‌ها صرفا براي تامين و تحقق اين حقوق بوده و هرگز مالک اين حقوق نيستند که به دلخواه آن را تخصيص دهند و يا عده اي را منع نمايند. هر اقدام آنان بايد تابع قوانين باشد.

7- اگر وزارت علوم ادعا و يا شکايتي دارد بايد به مراجع ذيصلاح مراجعه نمايد نه اينکه با مصاحبه و تهديد و يا نشر اکاذيب مانع از بهره مندي از حقوق قانوني گردد و يا اينکه خود هم شاکي باشد و هم در مسند قضاوت بنشيند.

8- بر مبناي رويه­‌هاي موجود در تصويب و اجراي قوانين در حوزه آموزش عالي، اعتبار قانوني تاسيس دانشگاه جامع بين المللي ايرانيان و فعاليت آن در تهران همچنان به قوت خود باقي است. اين دانشگاه مجبور است جهت جلوگيري از ادامه اشاعه اکاذيب و تشويش اذهان عمومي توسط برخي از مديران وزارت علوم به مراجع قضايي شکايت نمايد.

دانشگاه جامع بين المللي ايرانيان اطمينان مي­دهد که از اراده خود براي خدمت به حرکت علمي کشور و ساحت مقدس علم و فناوري که اساس پيشرفت است نه منصرف مي­شود و نه عقب خواهد نشست.

والسلام علي من اتبع الهدي
روابط عمومي دانشگاه جامع بين المللي ايرانيان"

نظرات بینندگان

ارسال نظر