صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

کوشکي: انتخابات دو قطبي نخواهد بود

کد خبر: 6606

تسنيم/ کارشناس مسائل سياسي گفت: اصولگرايان بايد نگرشي مبنايي داشته باشند که همه به آن پاي‌بند شوند و وجه تفاوت خود را بدانند تا در روند سياسي موفق باشند.

محمدصادق کوشکي کارشناس مسائل سياسي و استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم، با اشاره به فرآيند وحدت اصولگرايان و همايش‌هاي اصلاح‌طلبان براي اتحاد در عين انشعابات سيستمي اظهار داشت: انتخابات مجلس هرگز دو قطبي نبوده و ممکن است در برخي از مقاطع نگاه سياسي به انتخابات مجلس باشد اما در کل کشور مجلس، هرگز سياسي و دو قطبي نبوده و بلکه انتخابات مجلس انتخابات چند بعدي است و احزاب و گروه‌هاي سياسي در انتخابات مجلس شرکت مي‌کنند.

وي افزود: بخش قابل توجهي از مردم بر اساس تقسيم‌بندي‌هاي جناحي راي نمي‌دهند و آراء مردم در انتخابات مجلس صرفا مبناي سياسي و جناحي ندارد و 290 کرسي در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد، اينکه چگونه افراد از سوي مردم برگزيده مي‌شوند به مسائل زيادي باز مي‌گردد که يکي از اين مسائل نحوه نگرش سياسي و جناحي آنهاست و اينکه انتخابات مجلس دوقطبي باشد اينطور نخواهد بود چرا که مردم با شاخصه‌هاي ديگري در انتخابات شرکت مي‌کنند.

کوشکي با بيان اينکه جمعي از فعالان سياسي که خود را اصولگرا مي‌نامند اگر نتوانند تعريف دقيقي از خود ارائه دهند در فرآيند سياسي دچار تجزيه و انشعاب مي‌شوند، تصريح کرد: دوستان اصولگرا بايد تعريف دقيقي از خود بدهند و مرز دقيق خود را مشخص کنند و پايبند مباني باشند که در يک مجموعه منسجم هدف و موانع خود را تعريف کنند و به سمت اهداف خود حرکت منسجم داشته باشند، تا امروز اصولگرايي نتوانسته اين تعريف را داشته باشد و در مواقعي حساس حتي دچار عدم انسجام شده که نمونه آن را هم شاهد بوديم.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر قرار است که اصولگرايي بازسازي شود اين نگرش بايد واقعا نگرشي مبنايي داشته باشد که همه به آن پايبند شوند و وجه تفاوت خود را بدانند تا در روند سياسي موفق باشند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر