صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

زيباکلام: حافظه اصولگرايان ضعيف است

دکتر صادق زيبا کلام استاد دانشگاه تهران در خصوص ريشه هاي فساد در اقتصاد، گفت: دليل اصلي فساد در ايران اين است که اقتصاد دولتي است.

کد خبر: 6597

برنا/ دکتر صادق زيبا کلام استاد دانشگاه تهران در خصوص ريشه هاي فساد در اقتصاد، گفت: دليل اصلي فساد در ايران اين است که اقتصاد دولتي است.

وي ادامه داد: هم اکنون هر چيزي که در کشور ايجاد ثروت مي کند مال حکومت است. راه آهن، هواپيمايي، ذوب آهن، بانک ها و بيمه همه حکومتي است. امروز نمي توان بخشي از اقتصاد ايران را پيدا کرد که دست حکومت نباشد.

زيبا کلام تصريح کرد: حاصل اقتصاد دولتي و اقتصادي که بخش خصوصي در آن وجود ندارد و صادرات، واردات، توزيع و توليد دست حکومت است، مي شود اين فساد لجام گسيخته و وحشتناکي که اين روزها شاهد آن هستيم.

وي اظافه کرد: آنچه مزيد بر علت شده، شدت گرفتن تحريم ها در دو سه سال پاياني دولت قبل بوده و از آنجا که تحريم ها به خواست بعضي افراد به صورت مخفيانه و بدون اعلام عمومي افزوده مي شد يک شرايط ايده آل را براي سو استفاده کنندگان مهيا کرده بود.

اين کارشناس مسائل سياسي در ادامه گفت: با توجه به اين شرايط خيلي تعجب آور نيست که در سال هاي پاياني دولت احمدي نژاد اينقدر فساد در جامعه ما زياد شد.

صادق زيبا کلام در خصوص فرافکني برخي رسانه هاي اصول گرا در خصوص فساد محمدرضا رحيمي و بابک زنجاني مبني براينکه سرچشمه اين فساد در دولت سازندگي است، گفت: با توجه به اينکه خيلي از رسانه هاي کشور دست اصولگرايان است، آن ها سعي مي کنند به جاي پذيرش اين واقعيت که چرا فساد اقتصادي ايران در مقايسه با ساير کشورها به اين اندازه زياد است، مي خواهند با فرافکني بگويند که مقصر هاشمي رفسنجاني و دولت خاتمي بوده و محمدرضا رحيمي در دولت هاشمي استخدام شده و بابک زنجاني ريشه در آن زمان دارد.

او در ادامه اظهار داشت: به نظر من اين رفتار ها در حقيقت يک جور شانه خالي کردن و نپذيرفتن مسووليت است که از جانب اصولگرايان صورت مي پذيرد. درست است که محمدرضا رحيمي استاندار کردستان در دوران آقاي هاشمي بوده و يا حتي ممکن است زمان آقاي خاتمي هم او صاحب سمتي بوده باشد. ولي مسئله اين است که ايشان هشت سال دست راست دولت احمدي نژاد بوده و فسادهاي مرتب با ايشان هم در مقطعي که در دولت احمدي نژاد بوده اتفاق افتاده است.

زيبا کلام در ادامه افزود: به عنوان مثال حالا ما بياييم مديردبيرستاني که رحيمي در آن تحصيل مي کرده را مجازات کنيم که چرا محمدرضا رحيمي در مدرسه شما تحصيل مي کرده است؟!.

وي در خصوص رفتار اصول گرايان در چند روز اخير، تصريح کرد: به نظر من اين واکنش ها تنها فرار کردن از زير بار مسووليت است. کساني که تا ديروز مي گفتند دور سر احمدي نژاد حاله نور است، دولتش را دولت کريمه مي دانستند و به هر انتقادي که حول دولت ايشان صورت ميگرفت انگ سياه نمايي مي بستند و دولت احمدي نژاد را بهترين دولت بعد از جنگ مي دانستند و حتي در ابتدا او را آن قدر بالا بردند که مي گفتند او تبلور مرحوم شهيد رجايي هست، معجزه هزاره سوم است و از اين دست تعريف ها، اکنون به ين فرافکني ها دست زده و خود را تافته جدا بافته مي کنند

صادق زيبا کلام در پايان تاکيد کرد: مشکل اصولگرايان اين است که يک مقداري حافظه شان ضعيف است، منتهي حافظه مردم ضعيف نيست.

نظرات بینندگان

ارسال نظر