صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

تصاویر/ احمدی نژاد با بچه/صنعت نفت دهه 60/ترافیک درشکه ها در تهران

همواره دیدن تصاویر قدیمی جذابیت خاصی دارد، در زیر بازار تهران در دهه 50، نانوایی در اوایل انقلاب و مرز ایران و شوروی سابق به نمایش گذاشته شده است.

کد خبر: 64047

همواره دیدن تصاویر قدیمی جذابیت خاصی دارد، در زیر بازار تهران در دهه 50، نانوایی در اوایل انقلاب و مرز ایران و شوروی سابق به نمایش گذاشته شده است.

 
مرزبان ایرانی/صنعت نفت در دهه 60/ترافیک سنگین درشکه ها در تهران
 
 
مرزبان ایرانی/صنعت نفت در دهه 60/ترافیک سنگین درشکه ها در تهران
 
 
مرزبان ایرانی/صنعت نفت در دهه 60/ترافیک سنگین درشکه ها در تهران
 
 
مرزبان ایرانی/صنعت نفت در دهه 60/ترافیک سنگین درشکه ها در تهران
 
 
مرزبان ایرانی/صنعت نفت در دهه 60/ترافیک سنگین درشکه ها در تهران
 
 
مرزبان ایرانی/صنعت نفت در دهه 60/ترافیک سنگین درشکه ها در تهران
 
 
مرزبان ایرانی/صنعت نفت در دهه 60/ترافیک سنگین درشکه ها در تهران
 
 
مرزبان ایرانی/صنعت نفت در دهه 60/ترافیک سنگین درشکه ها در تهران
 
 
مرزبان ایرانی/صنعت نفت در دهه 60/ترافیک سنگین درشکه ها در تهران
 
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر