صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

وطن امروز /ما شرمنده محمد(ص) هستيم

ما شرمنده محمد(ص) هستيم...: حتي عتاب شد، «نزديک است جان عزيزت را بر سر رسالتت بگذاري، ما اگر مي‎خواستيم که به آيه و اجبار آدميان را به ايمان وا مي‎داشتيم»؛ که «حريص» بود هدايت امتش را...

کد خبر: 5927

وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

ما شرمنده محمد(ص) هستيم...: حتي عتاب شد، «نزديک است جان عزيزت را بر سر رسالتت بگذاري، ما اگر مي‎خواستيم که به آيه و اجبار آدميان را به ايمان وا مي‎داشتيم»؛ که «حريص» بود هدايت امتش را...
حتي عتاب شد، «بنا نيست دارايي‎ات را چونان ببخشي که خودت در مضيقه باشي»؛ که «رئوف» و «رحيم» بود جميع مؤمنين را...
حتي «وحشي»ها را هم بخشيد و از «ابوسفيان»ها هم گذشت؛ که «رحمت» بود جمله «عالميان» را...
حالا 1426 سال بعد از حيات مبارکش، جايي وسط جاهليت مدرن، مشتي غربي غربتي پنداشته‎اند مي‎شود رخ خورشيد خاور را خراشيد! زهي خيال باطل! «يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون».
اين جستار هم مجال پرداختن به اين جسارت رسوا نيست که به قدر کفايت از آن گفته و به آن پرداخته‎اند. حکايت، شکايت از خودمان است که چه کرديم در برابر اين اهانت؟!
مگر نفرمود: «فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم». کسي نپندارد مقصود مقابله با مقدسات ادياني است که اينان تظاهر به التزام به آن دارند! معاذالله! که مقدسات اديان الهي مقدسات ما هستند و همه کتاب‎ها و رسولان الهي متعلقات مسلم ايمان ما. اينان دين و ايماني که ندارند هيچ، از تعلق به بديهي‎ترين اصول قاموس انسانيت هم معافند.
مقصود به چالش گرفتن مقدسات «آنان» است، در زمانه‎اي که براي هيچ گزاره قدسي قداست قائل نيستند و حرمت انبياي الهي هتک مي‎شود و کتب آيات الهي در آتش جهالت و عداوت مي‎سوزد و مقدسات اديان به سخره گرفته مي‎شود اما حصاري خاردار کشيده‎اند حول جغرافياي يک دروغ تاريخي؛ «هولوکاست»!
نه به شيوه رسواي اهانت که اساساً برآمده از حقارت است و جز حقيران مستأصل کسي را توسل به توهين نشايد؛ با «دو سوال» کاملاً منطقي «ماهيت دروغ» آن و «تبعات وحشيانه» آن- که دامنگير بي‎گناهاني شده که حتي به اقرار مناديان اين ماجراي سراسر دروغ، دخلي در آن نداشته‎اند- به چالش کشيده شد، اين «تنها» گزاره‎ مقدس براي آنان که به جنگ خدا و رسول آمده‎اند! چه هياهويي به راه انداختند، آسمان را به زمين آوردند، از قانون و «تحريم» و تهديد و مجازات و جنجال خبري و فيلم و... هر آنچه داشتند به صحنه آوردند تا حراست کنند مقدسات شيطاني خويش را...!
يا رسول‎الله! ما اما شرمنده‎ايم که چندان که آنها پاي «هولوکاست» هوس‎آلودشان ايستاده‎اند و سفت و سخت از آن صيانت مي‎کنند، از اهانت به ساحت قدسي شما برنياشفتيم و هم‎‎وزن تحرکات همه‎جانبه آنها تمهيدي نينديشيديم!
حتي «سوال» از افسانه «هولوکاست» را هم پس گرفتيم، مباد خداي‎ناکرده به تريج قباي حضرت کدخدا بربخورد و بخواهد در مذاکرات سوسه بيايد و «نان»مان را بيش از اين آجر کند!
کجايي مرد نخلستان‎هاي خاموش کوفه، تا سر در چاه فرياد برآوري «شگفتا که پيوستگي آنان در «باطل» خويش و گسستگي شما در «حق» خويش دل را مي‎ميراند و اندوه را زنده مي‎گرداند»!
شرمنده‎ايم يا رسول‎الله که «کمر»مان «درد» نمي‎گيرد از «عکس» فلان روزنامه خارجي و «تيتر» بهمان روزنامه داخلي و مي‎توانيم بي‌آنکه نياز به «ويلچر» باشد شانه به شانه شيطان در خيابان «پياده» برويم و در «اليزه» با فابيوس قهوه فرانسوي بنوشيم!
شرمنده‎ايم يا رسول‎الله! لابد «کمر» «غيرت»مان شکسته است؛ نتوانستيم آنگونه که بايد مقابل اين جسارت «بايستيم»! آخر آنقدر زلف «دولت»مان به اين مذاکرات عبث گره خورده که در بحبوحه اين هياهوي بي‎آبرو تا «فرانسه» مي‎رويم اما مقابل «سفارت فرانسه» نمي‎رويم تا براي «شارلي» و «شارلي‎صفتان» آرزوي مرگ کنيم!
شرمنده‎ايم يا رسول‎الله که نمي‎توانيم به سفير سفارت جسارت بگوييم «به‎جهنم»!
شرمنده‎ايم يا رسول‎الله! نقداً «اميد»مان هم به «کدخدا»ست و «تدبير»مان «راه آمدن» با شيطان....
مطلب به همين منوال پيش رود بعيد نيست در اين زمانه «اعتدال» حکم ارتداد «سلمان رشدي» را هم «تعديل» کنيم، مگر سطح مذاکرات از اين هم بيشتر «رشد» يابد!
براي «اسم»تان هر چه بخواهيد «صلوات» مي‎فرستيم اما «رسم»تان...!
شرمنده‎ايم به خدا...
شرمنده...
به بزرگواري خودتان ببخشيد ما را...

نظرات بینندگان

ارسال نظر