صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

حميد قاسمي فيض آباد

فيض آباد / ادب سياست ورزي !

چنين سخناني؛ فضاي سياسي و از آن مهمتر فضاي اجتماعي را نا امن مي‌سازد. به همين دليل آحاد جامعه که از ادب، رفتار و گفتار برخوردار هستند حاضر به وارد شدن در محيط هاي آنها نمي‌شوند و محيط آنها، فضاي و هوايي خاص داشته. و بسيار کوچک و محدود باقي مانده و هرگز گسترش نمي‌يابد.

کد خبر: 5875

به گزارش زمان؛ مطلبي که مي خوانيد در -روزنامه ابتکار- منتشر شده و انتشار آن در زمان؛ الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست و صرفا جهت اطلاع رسانی است.
------------------------------------------------

 

در اين جملات انديشه کنيد." اينان مرتد سياسي اند، آنانکه نمي‌فهمند اگر ما در عراق و روسيه جلوي داعش، القاعده و طالبان را نگيريم، بايد در درون مرزهايمان با آن ها روبرو شويم و مخالفين با اين موضوع بيمار هستند. آنکه مي‌خواهد خود را از تريبون مجلس مشهور کند، عقده ي مطرح شدن دارد اين عده که در فلان جا جمع شده اند کوتوله سياسي هستند. و..... اين جملات در همين يکي دو هفته از کساني صادر شده است که به طور حتم داعيه رسالت سياسي دارند و از تريبون هاي عمومي ورسمي سخن گفته اند. واگر با آنها يک گفتگوي عميق بشود.

از دل گفتگوي آنها، مديريت قوي،ادعاهاي سياستمدارانه و اهداف بلند بيرون مي‌آيد. در مصاحبه شهودي با اين اشخاص، خصوصيتهاي ديگري نيز پيدا مي‌شود که نافي ادعاهاي گزاف آنهاست و اگر درباره ي همين جملات بالا؛ چندي بعد از آنها سوال شود که آيا اينگونه سخن گفتن نيکو است ؟ به طور معمول جواب خواهند دادکه اينگونه سخن گفتن شايسته هيچکس نيست و سياستمداران هرگز چنين نمي‌کنند. و هر سياستمداري اگر چنين کلماتي را به زبان بياورد.لاجرم بايد از دنياي سياست، خداحافظي اجباري کند.واين در حالي است که اين جملات از همين مدعيان سياست ورزي صادر شده؛ که براي آنان؛ اين نتايج را به بار خواهد آورد.
الف ) اينگونه افراد در قلمرو اهل تدبير دسته بندي نمي‌شوند.
ب ) آنها از دور انديشي لازم در سخن گفتن به دور هستند.
ج)اينان به ديگران، به خصوص به مخالفين خويش احترام لازم را نمي‌گذارند.
د)اينان نمي‌توانند با ديگران همنوايي و همراهي کنند.
هـ ) اينان اگر در گروهي قرار بگيرند، به رهبري گروه ارتقا نمي‌يابند.
و )آنها در بسياري از اوقات تکروي مي‌نمايند.
ز) اين افراد در رسيدن به اهداف خويش به طور معمول ناموفق هستند.
ح) اين افراد قدرت همگرايي کمتري دارند و قدرت واگرايي آنان بيشتر است.
ط) اين چنين افرادي به سرعت با همين انگ هاي خود ساخته روبرو خواهند شد. ونکاتي زيادي در اين باره مي‌شود رديف نمود،که از آن مي‌گذريم.ليک فراتر از اين نتايج؛نتايج اجتماعي آن، بسيار آسيب زا تر است.
چنين سخناني؛ فضاي سياسي و از آن مهمتر فضاي اجتماعي را نا امن مي‌سازد. به همين دليل آحاد جامعه که از ادب، رفتار و گفتار برخوردار هستند حاضر به وارد شدن در محيط هاي آنها نمي‌شوند و محيط آنها، فضاي و هوايي خاص داشته. و بسيار کوچک و محدود باقي مانده و هرگز گسترش نمي‌يابد. عدم گسترش چنين رفتار هايي در جامعه امري مطلوب است ولي باتوجه به اينکه حوزه سياست ورزي در ايران، امري سنتي است؛ مدرنيته سياست در اين کشور ناقص است،واز پس آن سپهر سياسي جامعه و کشور با چنين افرادي خود نمايي مي‌کند و اين موضوع آسيبي بس بزرگ است و اگر اين سخنان از کساني صادر شود که در مصادر بزرگ سياسي هستند،نگراني آن بس بيشتر خواهد شد. از همين رو با اينکه اين افراد در فضاي خصوصي خود توان باز آفريني و تکثير ندارند اما مي‌توانند فضاي سياست ورزي را نامطلوب جلوه دهند. اين مسئله وقتي خطير مي‌شود که رقيبان تمايل دارند تا از اين طريق حريف را به کناري گذاشته و سپهر سياسي را چند پاره کنند.
اين مسئله علاوه بر ابعاد داخلي ابعاد خارجي نيز دارد. و چون در نظام بين‌الملل قدرت رسانه اي کسانيکه ما با آنها مواجه مي‌شويم بيشتر است. چنين موضوعاتي مي‌تواند به عنوان خصوصيات جامعه ايراني قلمداد شده و روي آن تاکيد شود. در برابر چنين آسيبي اگر سپهر سياسي ايران به سياست ورزي مودبانه و يا به عبارت ديگر ديپلماسي ادب ورزي شناخته شود. هم مي‌تواند در استحکام ملي و يکپارچگي کشور موفق باشد و هم مي‌تواند در جهان افکار عمومي با ديپلماسي مودبانه، اهداف سياست خارجي کشور را با قدرت بيشتري، دنبال کنند و سرعت رسيدن به اهداف را دو چندان نمايند. براي مقايسه عملي مي‌توان به سياست گفتگوي فرهنگها و گفتگوي تمدنها و به نامه نگاري هاي دولت نهم و دهم به سران کشور ها اشاره کرد آنگاه دريافت که کداميک موفق تر بوده اند آنانکه اديبانه سياست مي‌ورزيدند و يا آنها که سياست را به سخن تند مي‌آلودند !

نظرات بینندگان

ارسال نظر