صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

عبدي: نيروهاي برانداز در قبال مطهري سازشکار محسوب مي‌شوند

عضو مستعفي حزب مشارکت تصريح کرد علي مطهري در اندازه‌اي نيست که پيگير مسائلي نظير حصر باشد و اصلاح‌طلبان نيز در اين زمينه کارنامه جالبي ندارند.

کد خبر: 5699

کيهان / عضو مستعفي حزب مشارکت تصريح کرد علي مطهري در اندازه‌اي نيست که پيگير مسائلي نظير حصر باشد و اصلاح‌طلبان نيز در اين زمينه کارنامه جالبي ندارند.
عباس عبدي در هفته‌نامه صدا خاطرنشان کرد: «اگر مواضع آقاي مطهري را با مواضع اصلاح‌طلبان يکسان کنيم، نه تنها از اثرگذاري آن کاسته مي‌شود، بلکه در بي‌فايده و حتي مضر بودن آن نيز نبايد ترديدي روا داشت. در اين صورت آقاي مطهري هم مثل ساير اصولگراياني مي‌شود که از درون و حلقه مرکزي اصولگرايان بيرون آمدند و حتي اکنون به جايي رسيده‌اند که براي اصلاح‌طلبان هم نسخه مي‌پيچند و نيروهاي برانداز هم جلوي آنان سازشکار محسوب مي‌شوند! و در عين حال نه تنها فاقد هرگونه اثرگذاري هستند، بلکه به نفع کساني عمل مي‌کنند که ادعاي مبارزه با آنان را دارند.»
عبدي مي‌افزايد: مسئله حصر نه در سطح کنش‌هاي سياسي آقاي مطهري است و نه حتي در سطح کنش سياسي دولت.

وي ادامه مي‌دهد: عمومي کردن هر روز مسئله حصر شايد دل عده‌اي را خنک کند، ولي معلوم نيست براي آرامش جامعه و تحقق هدف رفع حصر چقدر اثر دارد. در سياست بايد به کارآمدي و تاثير عمل توجه کرد.
عبدي با اشاره به ماجراي منتظري در زمان دولت دوم خرداد مي‌نويسد:«دست اصلاح‌طلبان براي محاجه با حصرکنندگان بسته‌تر از آقاي مطهري است، زيرا در زمان خودشان چنين حصري را براي مرحوم منتظري عملا پذيرفته بودند و الان نمي‌توانند به راحتي خلاف آن را ادعا کنند.»
وي همچنين نوشت: «اصلاح‌طلبان هم خيلي نمي‌توانند روي مخالفت‌هاي آقاي مطهري حساب کنند مگر اينکه بخواهند اين مسير را تا پايان ادامه دهند که در اين صورت جز بحران براي کشور نتيجه ديگري ندارد.»

نظرات بینندگان

ارسال نظر