صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

دكتر داوود هرميداس باوند*

ظريف و صميميت ديپلماتيك

به زعم غالب کارشناسان و کسانی که از نزدیک دستی بر آتش دارند، روابط ايشان با جان كري - با توجه به آشنايي‌اش با خصوصيات اخلاقی آمريكايي‌ها نيز دارند- مي‌تواند بسيار صميمانه‌تر و دوستانه‌تر هم باشد.

کد خبر: 5311

در روزهاي اخير شاهد انتشار تصاويري بوديم از پياده‌روي صميمانه دكتر ظريف و همتاي آمريكايي خويش؛ پياده‌روي‌ای كه از گرمي روابط ميان اين دو سياستمدار حكايت دارد. به همين سبب مي‌توان درباره اینکه اين صميميتها تا چه اندازه مي‌تواند در حل و فصل مسائل ديپلماتيك كارگشا باشند، گمانه‌هایی مطرح کرد. اول اینکه مطمئنا اين روابط می‌تواند زمينه‌اي مساعد ايجاد كند؛ بویژه اگر مباني استدلال، منطقي و اثرگذار باشد. بنابراين اين مسئله می‌تواند باعث شود نظراتي كه در رابطه با دولت خود چه به صورت كتبي و چه به صورت شفاهي دارند به یکدیگر منعكس و برآن شوند تا آنجا كه امكان داشته باشد بر جنبه‌هاي مثبت قضيه تكيه كنند.
به این ترتیب روابط انساني در مذاكرات ديپلماتيك «بي‌اثر» نيستند، هر چند كه نمي‌توان تاکید داشت «بسیار موثر» است. باید توجه داشت كه معمولا نگاه و بيان دكتر ظريف با نوعي لبخند همراه است و خود اين مسئله اتمسفري مساعد ايجاد مي‌كند. نكته ديگر اعتماد به نفسي است كه در پي اين روابط به وجود مي‌آيد.
در صورتي كه مذاكره كننده اعتماد به نفس داشته باشد و مباني مورد مذاكره خود را در ضمن منطقي بودن اما با قاطعيت نيز بيان کند، مي‌تواند فضاي مناسبي براي تعاملي افكار و تبادل نظرات فراهم كند. با توجه به اينكه در اين سال ها دكتر ظريف رياست هيئت نمايندگي ایران در سازمان ملل را به عهده داشته‌اند و به همين ترتيب مدتي نيز رئيس كميسيون ششم حقوقي مجمع عمومي بوده‌اند بنابراين با خصوصیات رفتاری و اخلاقی غربي‌ها و بخصوص آمريكايي‌ها آشنايي کامل دارند و با توجه این آشنايي، مي‌داند چه نكاتي را بايد مطرح کند و از فضاي روحي آنها آگاه است.
 
به زعم غالب کارشناسان و کسانی که از نزدیک دستی بر آتش دارند، روابط ايشان با جان كري - با توجه به آشنايي‌اش با خصوصيات اخلاقی آمريكايي‌ها نيز دارند- مي‌تواند بسيار صميمانه‌تر و دوستانه‌تر هم باشد.
هر چند كه اين امر در رابطه با ساير همتايانش مانند لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانسه قضيه تا حدي متفاوت‌تر است و برخورد جدي‌تري آنجا وجود دارد. با توجه به این مسائل خصوصيات انساني می‌تواند زمينه مساعدي براي فرايند مذاكرات فراهم کند. البته بايد در نظر داشت كه پياده‌روي اخير ظريف و كري در قالب روتين مذاكرات مي‌گنجد.
يعني زماني كه دو نفر بيش از ساير اعضا احساسات دوستانه‌اي با هم داشته باشند معمولا سعي مي‌كنند خيلي از مطالب را در حال پياده‌روي یا اقدامات دیگر به هم بيان کنند. به هر حال مجموعه اين رفتارها می‌تواند در روند كلي مذاكرات تاثيرگذار باشد.

 

* كارشناس مسائل بين الملل

آرمان

نظرات بینندگان

ارسال نظر