صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

خاتمي دوست دارد برگردد اما نمي تواند!!

باوري براي امثال آقاي خاتمي با نتايج انتخابات سال گذشته به وجود آمده که فکر مي کنند مردم کارهاي آنها را فراموش کرده اند و مي توانند دوباره در راس قدرت قرار بگيرند اما اشتباه مي کنند. مردم حافظه خوبي دارند و خائن را از خادم تشخيص مي دهند، کساني که از خطوط قرمز نظام عدول کردند را مردم مي شناسند و به انها اجازه عرض اندام نمي دهند.اينها دوست دارند که بيايند و همه جا را فتح کرده و در قدرت باشند.

کد خبر: 4978

متن پيش رو در افکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

کمال سجادي در گفت و گو با افکارنيوز گفت: اختلاف ميان اصولگرايي کمتر از اصلاح طلبان است زيرا مباني مشترک اصولگرايي باعث وحدت انها است اما اصلاح طلبان اينگونه نيستند و به دليل مباني فکري مختلف دچار اختلاف هستند.
بازگشت خاتمي به عرصه سياسي کشور و حتي حضور در ميادين رقابت سياسي از آرزوهاي اصلاح طلبان است. زيرا آنها خاتمي را نماد و رهبر جريان اصلاحات مي دانند که با مرگ سياسي وي اصلاح طلبي مي ميرد. پس از انتخابات سال ۹۲ و زنده شدن اميد اصلاح طلبان براي بازگشت به عرصه سياسي کشور آنها در پروژه اي به دنبال بازگشت بي هزينه خاتمي به عرصه سياسي کشور هستند.
در اين خصوص با کمال سجادي سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت و گو کرديم که وي معتقد است مردم کارهاي امثال آقاي خاتمي را به ياد دارند و خادم را از خائن تشخيص مي دهند.

آيا هر شخصيت سياسي که در کشور دچار اشتباهاتي مي شود مي توان بدون پذيرش اشتباه و توبه به صحنه سياسي کشور برگردد؟
خوشبختانه در کشور نهادهايي وجود دارد که صلاحيت دارند که افرادي که مي خواهند در انتخابات هاي گوناگون حضور پيدا کنند نظر مي دهند و صلاحيت آنها با اين نهادها است مانند شوراي نگهبان.

به نظر شما آقاي خاتمي مي تواند به صحنه سياسي کشور برگردد؟
آقاي خاتمي در قضيه فتنه ۸۸ داراي پرونده است به هر حال نقش هايي داشته و دارد و شوراي نگهبان و نهادهاي نظارتي هستند که تشخيص مي دهند که ايشان مي تواند برگردد يا نه.
اين نهاد براي آقاي هاشمي رفسنجاني نيز نظر داد و همينطور براي احمدي نِاد نيز نظر دارد، با تمامي کارنامه و سابقه و فعاليت ها اما اين متر و معيار شوراي نگهبان وجود دارد که وظيفه آنها اين نظارت است.

ممکن است يک سياست مداري در برهه اي خادم بوده و صلاحيت اش مورد تائيد بوده اما همين سياستمدار در انتخابات ديگري شايد صلاحيت نداشته باشد و در بخش ديگري نتواند حضور پيدا کند.
طبق قانون وظيفه اين نهاد است و مساله مهمي است که صلاحيت و عدم صلاحيت بر عهده شوراي نگهبان است و همه بايد به ديده احترام نسبت به نظر شوراي نگهبان نگاه کنند و احزاب سياسي بايد بايد بر اساس نظرات اين نهاد فعاليت کنند.

امثال آقاي خاتمي که شورا نگهبان را قبول ندارند زيرا در سال ۸۸ و فتنه عظيم آن سال ديديم که نظر شوراي نگهبان را نپذيرفتند؟
در سال ۸۸ اگر سران فتنه نظرات شوراي نگهبان را مي پذيرفتند ديگر چنين اتفاقاتي هم رخ نمي داد و به نفع خود آنها هم بود که اطاعت کند. اينها که دم از قانون اساسي مي زنند بايد مطيع شوراي نگهبان باشند زيرا اين نهاد طبق قانون تشکيل شده است و بر اساس قانون اساسي فعاليت مي کند.
در مورد آقاي خاتمي پرونده اي دارد و بايد ببينيم اصلا حتي اگر آقاي خاتمي بيايد آيا مورد تائيد شوراي نگهبان قرار مي گيرد يا نه.

به نظر شما اصلا امکان بازگشت آقاي خاتمي وجود دارد؟
باوري براي امثال آقاي خاتمي با نتايج انتخابات سال گذشته به وجود آمده که فکر مي کنند مردم کارهاي آنها را فراموش کرده اند و مي توانند دوباره در راس قدرت قرار بگيرند اما اشتباه مي کنند.
مردم حافظه خوبي دارند و خائن را از خادم تشخيص مي دهند، کساني که از خطوط قرمز نظام عدول کردند را مردم مي شناسند و به انها اجازه عرض اندام نمي دهند.اينها دوست دارند که بيايند و همه جا را فتح کرده و در قدرت باشند.

اينها در انتخابات رياست جمهوري مي دانستند ۷ درصد راي بيشتر ندارند اما حالا مي گويند راي ما بود که باعث پيروزي آقاي روحاني شد. اين افراد تشنه قدرت هستند و نگاه آنها به قدرت و قانون اساسي ابزاري است.

يعني آمدن اينها فقط براي در دست گرفتن قدرت و تکرار حرکات گذشته است؟
اينها هر جا که قانون اساسي و مردم با آنها هم نظر باشد قبول دارند و در غير اينصورت مخالفت مي کنند. همانطور که در اسل ۸۸ ديديم و ثابت شد. اينها علاقه به آمدن دارند اما بايد ديد نهادهاي نظارتي اصلا اجازه مي دهند که امثال خاتمي وارد صحنه شوند يا نه.

اما به نظر مي رسد پروژه اصلاح طلبان پيروزي در انتخابات مجلس و زمينه سازي براي بازگشت خاتمي است؟آيا مردم از اينها استقبال مي کنند؟
معلوم است استقبال نمي کنند و هم نهادهاي نظارتي نخواهند گذاشت که وارد شود .
اينها در حال مقدماتي براي بازگشت خاتمي فراهم مي کنند و حتي خواب هايي براي رياست مجلس ديده اند و يکي از کارهايي که اينها دنبال مي کنند خط تفرقه ميان اصولگرايان است .

اين در حالي است که اصلاح طلبان اختلافات فراواني دارند زيرا اصولگرايان داراي مباني مشترکي هستند که عبارت است از اسلام و انقلاب و ولايت فقيه و قانون اساسي و به اين چهار اصل ملتزم هستند و گروههاي مرجع مذهبي مانند جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم وجود دارد اما اصلاح طلبان طيفي گسترده از سلطنت طلب تا فتنه گران و معتقدين به انقلاب هستند.

اختلاف ميان اصولگرايي کمتر از اصلاح طلبان است زيرا مباني مشترک اصولگرايي باعث وحدت انها است اما اصلاح طلبان اينگونه نيستند و به دليل مباني فکري مختلف دچار اختلاف هستند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر