صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

اعتراف صریح اوباما از توافق با ایران

رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور آمریکا با شرکت در جلسه پرسش و پاسخ سازمان های یهودی آمریکای شمالی درباره برنامه هسته ای ایران گفت: کسانی که می گویند می خواهند توافق بهتری داشته باشند،علاوه براین که می خواهند ایران سلاح هسته ای نداشته باشد مشکل است. این که ایران هیچ زیرساخت هسته ای نداشته باشد واقعیتی است که قابل دستیابی نیست.

کد خبر: 43879

انتخاب: رئیس جمهور آمریکا گفت: این که ایران هیچ زیرساخت هسته ای نداشته باشد واقعیتی است که قابل دستیابی نیست.

باراک اوباما گفت: من می دانم بهترین حالت این است که ایران هیچ زیرساخت هسته ای نداشته باشد و این تنها تضمینی است که ایران هیچ وقت سلاح هسته ای نداشته باشد مگر این که از کره شمالی بخرد.متاسفانه این واقعیتی است که قابل دستیابی نیست. کسانی که می گویند می خواهند توافق بهتری داشته باشند،علاوه براین که می خواهند ایران سلاح هسته ای نداشته باشد بلکه می گویند ایران هیچ برنامه هسته ای حتی صلح آمیز نداشته باشد.مشکل این است که حتی ایرانی های اپوزیسیون، معتقدند ایران باید حق برنامه صلح آمیز هسته ای را داشته باشد.

وی گفت:همه جامعه جهانی نه فقط روسیه و چین معتقدند براساس معاهده منع گسترش شما می توانید برنامه صلح آمیز هسته ای داشته باشید.

رئیس جمهور آمریکا با شرکت در جلسه پرسش و پاسخ سازمان های یهودی آمریکای شمالی درباره برنامه هسته ای ایران گفت: در هیچ برهه ای در خصوص بکارگیری گزینه نظامی جهت حمایت از همپیمانان آمریکا تردید نکرده ام.

اوباما گفت: هنگامی که من به ریاست جمهوری رسیدم یک رشته تعهدات و وعده ها به ملت آمریکا دادم. یکی از وعده های من این بود که ایران به سلاح هسته ای دست پیدا نمی کند. تعهد دیگر من این بود که من از روابط مستحکم میان آمریکا و اسرائیل محافظت و امنیت اسرائیل را تامین کنم.

من در هیچ برهه ای در اینکه برای حمایت از آمریکا و همپیمانان آمریکا در تمام نقاط جهان از گزینه نظامی استفاده کنم تردید نکرده ام. با این حال همیشه تلاش کرده ام و می کنم که به روش های دیپلماتیک متوسل شوم.

باراک اوباما خاطرنشان کرد: با توافقی که در زمینه هسته ای با ایران منعقد شد من به تمام وعده های خود و در راس آن ها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای عمل کردم.

نظرات بینندگان

ارسال نظر