صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

گامهاي "مرد عبا شکلاتي" براي بازگشت / خاتمي در برزخ افراطيون اصلاحات

به همين دلايل است که پروژه بازگشت به حاکميت از سوي او به طور جدي در ماه هاي آينده در دستور کار خواهد بود پروژه اي که همچنان او را در برزخ ميان هواداران آرمانگراي بازمانده از جنبش سبز و اصلاح طلبان عملگرايي چون طيف کارگزاران و تشکيلات ندا معلق خواهد گذاشت و شايد گام بعدي خاتمي عبور قاطع از اولي و ورود جريان ساز به طيف دوم باشد. تصميمي که نخستين نشانه هاي آن را مي توان در نامه نگاري به رهبر معظم انقلاب پس از ترخيص ايشان از بيمارستان به وضوع مشاهده کرد.

کد خبر: 4269

متن پيش رو در افکار نيوز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

خاتمي مي داند که حسن روحاني حالا که به رياست جمهوري رسيده به هر قيمت ممکن از مطرح شدن دوباره نام وي در سطح وسيع جلوگيري خواهد کرد و چه بسا در انتخابات سال ۹۶ هم برخلاف سال ۹۲ روحاني نياز چنداني به حمايت خاتمي نداشته باشد.
"سال ۸۸ و مصائبش تمام شده، حالا نوبت آغازي دوباره است." اين شايد کليدي ترين جمله اي است که اين روزها مشاوران و اطرافيان سيد محمد خاتمي در گوش او زمزمه مي کنند.

به قول آن کارگزاراني تازه وارد : "ماندن در گذشته به سود هيچ کس نيست تنها بايد از آن درس گرفت و براي آينده به کار برد" البته در ميان اصلاح طلبان خيلي ها با اين استراتژي موافق نيستند. از نظر آن ها تا رفع حصر از عوامل اصلي فتنه نه آشتي در کار است و نه مي توان با نظام از در سازش درآمد. سيد محمد خاتمي اما به نظر مي رسد اين روزها اينگونه نمي انديشد.

خاتمي همواره در بيم و اميد هواداران تندرو خود گرفتار بوده است. هم مي خواهندش و هم در اولين فرصت ممکن پروژه هاي عبور از او را کليد مي زنند. پس از دوم خرداد ۷۶ تا خرداد ۱۳۸۰ سال هايي بود که اين طيف از حاميان خاتمي بوجود آمدند. طبقه اي جديد از علاقه مندان به سياست که نه مي شد در ميان گروه هاي اپوزسيون و ضد انقلاب جايشان داد و نه در ميان حزب الهي ها قرار مي گرفتند. نه کارگزاراني و حامي رفسنجاني بودند و نه از طيف ملي مذهبي و نهضت آزادي. درواقع بازتوليد چپ هاي خط امامي دهه ۶۰ در اواخر دهه ۷۰ توانسته بودند بارديگر نبض سياسي جامعه را در دست بگيرند و دوم خرداد نقطه اوج پيروزي هاي آنان بود.

رهبري اين طبقه جديد اما به آساني ايجاد آن نبود در غياب شخصيت هاي هميشه خاکستري و در سايه اصلاحات مانند موسوي خويني ها و سعيد حجاريان اين سيد محمد خاتمي بود که بايد اين گروه را رهبري مي کرد. جماعتي که تنها چند ماه پس از پيروزي سازهاي ناهمگوني را براي همنوازي در ارکستر اصلاحات تدارک ديده بودند. خيلي زود کلاه مريد و مراد در هم رفت. حوادث کوي دانشگاه سال ۱۳۷۸ نقطه اي بود که نوع موضعگيري خاتمي، افراطيون را نااميد کرد. همين طيف بعدها به رهبري تعدادي از اعضاي شاخص دفتر تحکيم وحدت علم عبور از خاتمي را برافراشتند، طرحي که البته در آن روزها به جايي نرسيد.

حالا محمد خاتمي مي خواهد بار اصلاحات را بر دوش گرفته مقدمات بازگشت به حاکميت را فراهم کند. او در نخستين گام تلاش کرد تا جايي که ممکن است " توهم تقلب " در انتخابات را در سخنراني ها و نامه نگاري هاي رسمي‌اش علناً مطرح نکند اما در عين حال در خط عناصر اصلي فتنه هم قرار داشته باشد. در گام دوم و پس از شکست کامل پروژه آشوب هاي خياباني پس از انتخابات، خاتمي در اولين نشانه هاي حاکي از صلح با نظام در انتخابات مجلس نهم شرکت کرد و برگه راي خود را در شهرستان دماوند به صندوق انداخت.

اقدامي که اگرچه با برخورد سرد اصولگرايان مواجه شد اما در همان هنگام شديدترين حملات به خاتمي را در پي داشت تا جايي که "اصحاب عبور" فرداي آن روز تصويري از سنگ قبر سيد محمد خاتمي را که تاريخ مرگش را در روز راي گيري معين کرده بود در شبکه هاي اجتماعي منتشر کردند.

خاتمي مي داند که در صورت پذيرش توسط حاکميت در ميان هواداران اصلاحات از قدرت مانور فوق العاده اي برخوردار خواهد شد اما اينک با دو مانع جدي روبرو است. موضوع حصر موسوي و کروبي و نيز رياست جمهوري فردي که با تاييد وي توانسته سبد راي اصلاحات را به خود اختصاص دهد. در مورد اول همکاري وي با رفسنجاني منتج به نتيجه نشد و در حال حاضر نيز به جز مطرح کردن موضوع در طرق مختلف به نظر نمي رسد که استراتژي ديگري در چنته داشته باشند.

در مورد دومي نيز خاتمي مي داند که حسن روحاني حالا که به رياست جمهوري رسيده به هر قيمت ممکن از مطرح شدن دوباره نام وي در سطح وسيع جلوگيري خواهد کرد و چه بسا در انتخابات سال ۹۶ هم برخلاف سال ۹۲ روحاني نياز چنداني به حمايت خاتمي نداشته باشد.

به همين دلايل است که پروژه بازگشت به حاکميت از سوي او به طور جدي در ماه هاي آينده در دستور کار خواهد بود پروژه اي که همچنان او را در برزخ ميان هواداران آرمانگراي بازمانده از جنبش سبز و اصلاح طلبان عملگرايي چون طيف کارگزاران و تشکيلات ندا معلق خواهد گذاشت و شايد گام بعدي خاتمي عبور قاطع از اولي و ورود جريان ساز به طيف دوم باشد. تصميمي که نخستين نشانه هاي آن را مي توان در نامه نگاري به رهبر معظم انقلاب پس از ترخيص ايشان از بيمارستان به وضوع مشاهده کرد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر