صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

فشار براي برکناري دکتر مرندي از فرهنگستان علوم پزشکي

فرهنگستان علوم پزشکي که از دي ماه 1390، فعاليت خود را آغاز کرده است اکنون مانند ساير ارکان دولت يازدهم دستخوش فشارهاي سياسي جهت تغيير رياست شده است اين درحاليست که ساختار فرهنگستان زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهادي غير دولتي محسوب مي شود.

کد خبر: 4237

پارس/ فرهنگستان علوم پزشکي که از دي ماه 1390، فعاليت خود را آغاز کرده است اکنون مانند ساير ارکان دولت يازدهم دستخوش فشارهاي سياسي جهت تغيير رياست شده است اين درحاليست که ساختار فرهنگستان زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهادي غير دولتي محسوب مي شود.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، برخي گروههاي سياسي تلاش دارند تا فرهنگستانهاي علوم که سبقه علمي و کانون فکر محسوب مي شوند را دستخوش رقابت هاي سياسي نمايند. بر همين اساس با فشار به رييس جمهور تلاش دارند تا روساي فرهنگستانها با گرايش سياسي گروههايي که خود را پيروز انتخابات 92 مي دانند هماهنگ شود.

اين فشارها که در روزهاي اخير شدت بيشتري يافته است بيشتر متمرکز بر فرهنگستان علوم پزشکي است.در حال حاضر، دکتر عليرضا مرندي رياست اين فرهنگستان را بر عهده دارد.

برخي گروههاي سياسي تلاش دارند يکي از سه گزينه مصطفي معين وزير اسبق علوم، عليرضا زالي رييس نظام پزشکي و مسعود پزشکيان وزير اسبق بهداشت را جايگزين وي نمايند.

دکتر سيدعليرضا مرندي داراي سوابق علمي و اجرايي فراوان است از جمله: متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان از امريکا، دانشيار دانشگاه رايت استيت آمريکا؛ رئيس بخش کودکان و رئيس بخش NICU؛ معاون آموزش، معاون درمان، معاون بهداشت وزارت بهداري؛ رئيس بخش کودکان بيمارستان طالقاني؛ مديرگروه کودکان دانشگاه؛ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(9 سال)؛ عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي(8 سال)؛ پژوهش‌ و فعاليت در زمينه تغذيه، سلامت و بيماريهاي نوزادان و کودکان؛ بهداشت، جامعه‌نگري عوامل اجتماعي و عدالت در سلامت؛ ايجاد شبکه بهداشتي- درماني

فرهنگستان در جايگاه مرجعيت علمي، ديده باني کلان و برترين کانون تفکر سلامت در جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود که تاکنون تلاش فراگير براي کمک به توسعه و ارتقاء سلامت ملي با افزايش آگاهي روزآمد و توانمند سازي همگاني و بهبود مستمر و يکپارچه پيشگيري، درمان و توانبخشي از طريق هدايت و مشاوره علمي، حمايت داوطلبانه، جلب مشارکت ذينفعان و نظارت همگاني بر مبناي ارز شهاي اسلامي و نهادينه سازي سلامت عادلانه در جمهوري اسلامي ايران داشته است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر